01/10/2014 03:16
Nhà lãnh đạo

Muốn tồn tại, các tổ chức cần có cả nhà quản lý và nhà lãnh đạo. “Quản lý” nghĩa là mang lại, hoàn thành, chịu trách nhiệm, hoặc tổ chức, điều hành. “Lãnh đạo” là tác động ảnh hưởng, chỉ dẫn về phương hướng, tiến trình, hành động hay quan điểm. Có thể tóm lược những điểm khác biệt qua sự so sánh các hoạt động vạch tầm nhìn và xem xét đánh giá (tính hiệu quả) với các hoạt động làm chủ quy trình thao tác (tính hiệu suất). Việc phân định trên rất quan trọng, nhưng chỉ là quan niệm. Đầu thế kỷ 21 và những năm tiếp theo, các định nghĩa về thành công sẽ dựa trên hình thức lãnh đạo mới. Tầm nhìn, truyền thông giao tiếp, đổi mới, linh hoạt và định hướng nội tại được đánh giá cao. Mẫu hình lãnh đạo mới đã xuất hiện - là người tạo thuận lợi, chứ không phải là người độc đoán; là người ghi nhận, chứ không phải là người bảo vệ các ý tưởng.

Ảnh minh họa: internet

Nhà lãnh đạo là người có khả năng sáng tạo ra một tầm nhìn thuyết phục và chuyển hoá tầm nhìn đó thành hành động. Họ lôi cuốn người khác vào cuộc với mình qua việc cùng tham gia vào tầm nhìn chung. Công việc của nhà lãnh đạo là truyền nhiệt huyết và trao quyền cho mọi người. Họ lôi cuốn chứ không thúc ép. Do vậy, không dễ trở thành nhà lãnh đạo. Nhưng có thể học tập, rèn giũa và phát triển các kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Nhà lãnh đạo phải là hiện thân của những phẩm chất như năng lực, tính phù hợp, kiên định, và biết quan tâm để có thể tạo dựng được lòng tin trong một nhóm. Trao quyền là cách thức lãnh đạo có tác dụng tổng hợp. Trong tổ chức có các nhà lãnh đạo hiệu quả, việc trao quyền biểu hiện rõ nét nhất trên bốn mặt. 1) Ai cũng cảm thấy có ý nghĩa. Mọi người đều thấy mình có đóng góp nào đó cho thành công của tổ chức. 2) Nhà lãnh đạo cũng như các nhân viên đều đánh giá cao việc học tập và sự tinh thông nghề nghiệp. 3) Con người là những thành tố trong cộng đồng. Nơi đâu có lãnh đạo, ở đó có nhóm, có gia đình, là khối thống nhất. 4) Công việc là niềm hứng khởi. Những nơi có nhà lãnh đạo là người trao quyền, mọi người thấy hào hứng, kích thích, đam mê và niềm vui trong công việc. Khi đó, tổ chức được coi là thành công và nhà lãnh đạo hoàn thành  được sứ mạng.

-------------------------

LEADER

Organizations need both managers and leaders to survive. “To manage” means to bring about, to accomplish, to have charge of or responsibility for, or to conduct. “Leading” is influencing, guiding in direction, course, action, or opinion. The difference may be summarized as activities of vision and judgment - effectiveness - versus activities of mastering routines - efficiency. The distinction is crucial, but conceptual. In the 2000s and beyond, definitions of success will be based on a new form of leadership. Vision, communication, innovation, flexibility, and inner directedness are prized. A new kind of leader has emerged, a leader who is a facilitator, not an autocrat; an appreciator of ideas, not a defender of them.

A leader is someone who has the capacity to create a compelling vision that takes people to a new place, and to translate that vision into action. Leaders draw other people to them by enrolling them in their vision. What leaders do is inspire people, empower them. They pull rather than push. Thus, becoming a leader is not easy. But managerial leadership competencies can be learned, nurtured and developed. Competence, congruity, constancy, and caring - those are the qualities a leader must embody in order for trust to be created in a group. Empowerment is the collective effect of leadership. In organizations with effective leaders, empowerment is most evident in four themes. 1) People feel significant. Everyone in the organization, at least in some way, feels he or she makes a difference to the success of the organization. 2) Leaders value learning and mastery and so do the people who work for leaders. 3) People are part of a community. Where is leadership, there is a team, a family, unity. 4) Work is exciting. Where there are leaders who empower, the work is stimulating, challenging, fascinating, and fun. When these themes exist, organizations are successful and leaders are fulfilled.

ThS. Phạm Đức Toàn - Phó Chánh Văn phòng, Bộ Nội vụ

Bài đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước Số 4/2011
[2240]
Nhà lãnh đạoẢnh minh họa: internet Nhà lãnh đạo là người có khả năng sáng tạo ra một tầm nhìn thuyết phục và chuyển hoá tầm nhìn đó thành hành động. Họ lôi cuốn người khác vào cuộc với mình qua việc cùng tham gia vào tầm nhìn chung. Công việc của nhà
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”
Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2017
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/02/2017 02:34)
Họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”
Sáng 21/2/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính,  ...
Tin mới nhất

Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức và của cán bộ, đảng viên

UBND tỉnh Bình Phước nhận lỗi trước Thủ tướng

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chức năng, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch "Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017"

Pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

Tin xem nhiều

Cải cách hành chính

Thể chế

Hệ thống chính trị

Văn bản điện tử

Thay đổi văn hoá của tổ chức

Trật tự thứ bậc

Chung tay lãnh đạo

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.