26/09/2014 09:07
Quản trị Quốc gia

Có lẽ, khái niệm “quản trị quốc gia” tồn tại đã lâu, nhưng chỉ kết thúc giai đoạn trầm lắng vào thập niên 1970 khi lần đầu được sử dụng trong các ấn phẩm hành chính công và tiếp đó là các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế và chính trị so sánh. Do vậy, khái niệm này gắn liền với một xu hướng trong hành chính công: ranh giới giữa khu vực công và tư ngày càng nhạt nhòa. Quản trị quốc gia từng bước gắn với trường phái Quản lý Công Mới và các liệu pháp cải cách khu vực công nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ thông qua hợp đồng chuyển giao trách nhiệm đó cho các tổ chức ngoài khu vực nhà nước thực hiện. Tiếp đó, thuật ngữ ‘Quản trị tốt’ được sử dụng trong các cuộc cải cách rộng lớn trong lĩnh vực công vụ, thể chế pháp luật và chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa: internet

Khái niệm Quản trị quốc gia giờ đây đã là ngôn từ phát triển quốc tế thông dụng, nhưng tiếp tục có hàm nghĩa khác nhau với các bên đóng vai trò tham gia khác nhau. Khái niệm chủ đạo của quản trị quốc gia bao quát một phạm vi rộng các mối quan tâm về chính trị, hành chính và kinh tế. Bất chấp việc sử dụng mang tính đa lĩnh vực và hay thay đổi, thuật ngữ này vẫn được áp dụng nhất quán với một cấp độ nhất định. Trong đó, quản lý là một nội dung, đề cập đến các vấn đề quản lý công, mà cụ thể là quản lý tài chính. Chính trị là một nội dung khác, liên quan đến các vấn đề như xây dựng thể chế dân chủ, phát huy công lý xã hội và tăng cường quyền con người. Có thể phân định khái niệm này theo hai mảng chính: (1) các nội dung liên quan đến tính hiệu quả (theo cách tiếp cận lấy kết quả làm mục tiêu) và (2) các nội dung liên quan đến tính hợp pháp (theo cách tiếp cận lấy việc bảo đảm các quyền làm mục tiêu). Định nghĩa quản trị quốc gia để ai cũng nhất trí là điều rất khó. Tuy nhiên, có thể tham khảo định nghĩa được phản ánh trong nhiều tài liệu quốc tế ngày nay: “việc hình thành và phát triển chế độ chính sách, tạo không gian hoạt động công trong đó các tổ chức trong và ngoài khu vực nhà nước cùng tham gia quyết định những vấn đề có ảnh hưởng tới an sinh, phúc lợi của công dân”. Mặc dù quản trị quốc gia được hiểu rộng hơn phạm vi chính phủ (hay nhà nước), nhưng trên thực tế vai trò của chính phủ trong quản trị quốc gia luôn có tầm quan trọng hàng đầu.

---------------------------------------

Governance

Governance may have existed as a concept for a long time, but it was effectively dormant until 1970s when it began to be used in the public administration literature and subsequently in the works of scholars of international relations and comparative politics. The concept, therefore, came to be associated with a trend in public administration: the blurring of the relationship between what is public and private. Governance became gradually associated with the New Public Management School and its prescription for reforming public sector to improve service delivery by contracting out responsibilities to non-state actors. The term ‘Good Governance’ was then used to justify broad reforms of the civil service, the legal sector, and local government.
The concept of governance has now been part of mainstream international development discourse, but it continues to mean different things to different actors. In an attempt to mainstream the concept, it covers a wide range of political, administrative, and economic concerns. Despite its multiple and varying use, there is a degree of consistency in the application of the concept. One is managerial and addresses issues of public management, in particular financial management. The other is political, and invokes issues such as building democratic institutions, promoting social justice, and strengthening human rights. It is possible to confine it into two main parameters: (1) effectiveness (results-based approach) and (2) legitimacy (rights-based approach). Defining governance in a way that is acceptable to everyone is difficult, but a working definition that reflects where the international discourse today might be “the formation and nurture of the regime that constitutes the public realm within which state and non-state actors interact to decide on issues affecting the welfare and security of citizens”. Although governance is meant to be more than government (or State), in practice government’s role in governance has been given priority.

ThS. Phạm Đức Toàn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ
[3496]
Quản trị Quốc giaẢnh minh họa: internet Khái niệm Quản trị quốc gia giờ đây đã là ngôn từ phát triển quốc tế thông dụng, nhưng tiếp tục có hàm nghĩa khác nhau với các bên đóng vai trò tham gia khác nhau. Khái niệm chủ đạo của quản trị quốc gia bao quát một
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Đó là dân vận
Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”
An Giang: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/01/2018 10:31)
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Nội vụ năm 2017
Chiều ngày 18/1/2018, tại Hà Nội, cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Đồng chí  ...
Tin mới nhất

Kinh nghiệm phát huy vai trò quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở một số nước trên thế giới

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Bài toán tài chính trong tinh giản biên chế

Nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phương pháp đánh giá công chức của Nhật Bản - kinh nghiệm đối với Việt Nam

Quảng Ninh: Đổi mới công tác dân vận, hướng về cơ sở

Tin xem nhiều

Cải cách hành chính

Văn bản điện tử

Thể chế

Hệ thống chính trị

Thay đổi văn hoá của tổ chức

Trật tự thứ bậc

Chung tay lãnh đạo

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.