Thực tiễn - Kinh nghiệm
Hà Nam: xây dựng chính quyền phục vụ

Thời gian qua, Hà Nam là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định nhờ vào các yếu tố then chốt: kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và cải cách các thủ tục hành chính (TTHC). Do vậy, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm và đã triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng tới TTHC và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; cùng với đó là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, sự phối kết hợp với các đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong công tác CCHC.

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tổng kết thực tiễn 10 năm đổi mới, phù hợp với sự biến đổi của đời sống kinh tế - xã hội, Đại hội VIII (1996) của Đảng lần đầu tiên thay thế cụm từ: kinh tế quốc doanh bằng cụm từ kinh tế nhà nước (KTNN): Chủ động đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác. KTNN đóng vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác xã dần dần trở thành nền tảng… Từ đây, nội hàm của khái niệm KTNN được mở rộng hơn, bao quát được toàn bộ các hoạt động quản lý tài nguyên của đất nước; những cơ sở hạ tầng trọng điểm; các loại quỹ của quốc gia; bộ phận DNNN, bao gồm cả doanh nghiệp công ích và doanh nghiệp kinh doanh… Đại hội XII tiếp tục khẳng định: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó KTNN giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Nếu ở Đại hội X, khu vực kinh tế tư nhân được đánh giá là “một trong những động lực” thì đến Đại hội XII, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đã được Đảng ta tiếp tục đánh giá cao hơn: kinh tế tư nhân là “một trong những động lực quan trọng”. Tuy vậy, vai trò chủ đạo vẫn thuộc khu vực KTNN.

TIN MỚI NHẤT
Đánh giá cán bộ thông qua lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm
Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức đầu Xuân
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/02/2018 01:33)
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức đầu Xuân
Sáng nay (21/2/2018), ngày làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ Tết cổ truyền Mậu Tuất, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã chúc Tết toàn  ...
Tin mới nhất

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân gửi Thư chúc Tết tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất

Kết hợp kinh tế với quốc phòng, tạo lập thế trận phòng thủ vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Xây dựng chính quyền cấp xã – nhìn từ góc độ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy

Công nhận TP Sa Đéc là đô thị loại II

Chức năng, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hòa Bình: Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Quảng Ninh: Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Tin xem nhiều
Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.