Thực tiễn - Kinh nghiệm
Bình Thuận: Công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với phòng, chống tham nhũng

Ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 17/3/2017 và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10- KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành Quy định về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; chỉ đạo rà soát, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực tồn đọng và các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn; ban hành Công văn số 720-CV/TU ngày 18/5/2017 chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giám định viên tư pháp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai và báo cáo kết quả kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2016. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch giám sát cải cách thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị; kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn công tác của Trưởng Ban Nội chính Trung ương về tình hình và kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017; đăng cai tọa đàm rút kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 07 tỉnh miền Đông Nam bộ.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở ở Gia Lai hiện nay

Gia Lai là tỉnh miền núi có tổng diện tích 15.536 km2 với 90 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia; dân số hơn 1,4 triệu người, gồm 34 dân tộc. Riêng đồng bào DTTS chiếm hơn 44% (chủ yếu là người Jrai và Bahnar). Toàn tỉnh có 17 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 14 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố) với 222 đơn vị hành chính cấp xã (184 xã, 24 phường và 14 thị trấn), với 2.161 thôn, làng, tổ dân phố (có 1.776 thôn, làng và 385 tổ dân phố). Để phát triển kinh tế, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của toàn tỉnh, ngoài các chính sách về kinh tế - xã hội, cần phải củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vững mạnh, đủ về số lượng, có phẩm chất năng lực quản lý điều hành và đặc biệt phải nắm được và giải quyết tốt tại chỗ những yếu tố đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam - Một số vấn đề cơ bản và cấp bách

Ở Việt Nam, từ lâu nay, chính trị là yếu tố ảnh hưởng bao trùm, chi phối các hoạt động lãnh đạo, quản lý. Khoa học về lãnh đạo, quản lý dường như chưa xác định được mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, các lý thuyết riêng và chưa có sự độc lập cần thiết so với khoa học chính trị (chính trị học). Trong khi đó, ở các nước phát triển, các môn học về hoạt động lãnh đạo (leadership), khoa học về sự thành công... đã được nghiên cứu, đào tạo một cách chính quy trong nhiều trường đại học. Do vậy, phải khẳng định chúng ta đang có sự lạc hậu trong lĩnh vực này.

Thiết chế tổ chức, quản lý ở làng, xã đồng bằng Bắc Bộ thế kỷ XIX và những bài học kinh nghiệm

Làng xã Việt Nam có vai trò trọng yếu trong lịch sử dân tộc. Trong nhiều giai đoạn lịch sử, làng xã quyết định đến sự tồn tại hay suy vong của quốc gia, sự thành công hay thất bại của các vương triều. Hiện nay, để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, không thể không xuất phát từ nền tảng cơ sở của xã hội, đó chính là làng xã. Xử lý hài hoà mối quan hệ giữa làng với nước, giữa truyền thống tự trị, tự quản làng xã với chính sách quản lý của nhà nước để xây dựng nông thôn Việt Nam mới trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một yêu cầu bức thiết. Muốn vậy, cần có những hiểu biết sâu sắc hơn về làng xã cổ truyền. Bài viết mong muốn làm sáng tỏ những đặc trưng trong cách thức tổ chức, quản lý làng xã truyền thống, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm góp phần phát huy các giá trị tích cực, giảm thiểu các mặt tiêu cực trong quản lý làng xã cổ truyền, phục vụ cho yêu cầu xây dựng nông thôn mới hiện nay.

TIN MỚI NHẤT
Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt các đồng chí thương binh và con gia đình liệt sỹ
Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về công chức cấp xã
Chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(27/07/2017 04:15)
Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt các đồng chí thương binh và con gia đình liệt sỹ
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), chiều ngày 27/7/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ  ...
Tin mới nhất

Nhà nước liêm chính

Từ vụ gây khó cấp giấy chứng tử: Hãy để dân chấm điểm cán bộ

Ban hành Quy chế tiếp nhận, trả lời kiến nghị của cử tri

Áp dụng mô hình quản lý nguồn nhân lực công theo việc làm ở Việt Nam hiện nay

Sở Nội vụ Hà Nội đã giảm số lượng lớn các đơn vị sự nghiệp

Quy trình lập pháp ở Việt Nam và vai trò của đại biểu Quốc hội

Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật – những vấn đề phát sinh trong thực tiễn

Tin xem nhiều
Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.