Nghiên cứu - Trao đổi
Một số cách tiếp cận về cải cách hành chính công trên thế giới và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Cải cách hành chính công là một trào lưu  phổ biến trên thế giới, khẳng định tính tất yếu khách quan của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ và chính quyền nhằm hướng tới phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Để đạt được mục tiêu đó, Chính phủ các nước có nhiều phương thức thực hiện khác nhau trên cơ sở thể chế pháp lý và điều kiện về chính trị, kinh tế, xã hội của quốc gia, địa phương. Từ đó, hình thành nhiều cách tiếp cận khác nhau trong cải cách hành chính công. Bài viết giới thiệu các hướng tiếp cận cơ bản nhất được nhiều quốc gia phát triển ứng dụng thành công; trao đổi những khó khăn và vấn đề đặt ra cần lưu ý khi ứng dụng vào thực tiễn nền hành chính của Việt Nam hiện nay.

Những kết quả nổi bật trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc

Sau 20 năm tái lập, với đường lối, chủ trương phát triển đúng đắn, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nền kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc đã có những bước phát triển vượt bậc. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Quy mô nền kinh tế năm 2016 tăng 39,5 lần so với năm 1997 khi mới tái lập tỉnh. Thành công trên có một phần đóng góp không nhỏ của công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh.

Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số

Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, chính trị ở vùng đồng bào DTTS. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm và đã ban hành nhiều chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người DTTS. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa trong bối cảnh đất nước đang phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người DTTS cần có những thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp.

TIN MỚI NHẤT
Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Hà Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII)
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Nâng cao năng suất lao động - Yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tố cáo qua điện thoại: Ăn lương dân đóng thuế thì dân yêu cầu phải làm

Không có chuyện cán bộ không làm được việc vẫn ngồi “ghế” lãnh đạo

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch đặc khu có cần Bộ Nội vụ giới thiệu?

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh

Quảng Ngãi: Còn nhiều hạn chế trong cải cách hành chính

Tin xem nhiều
Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.