Xây dựng chính quyền địa phương
Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển

1. Chính phủ kiến tạo phát triển và cải cách hành chính nhà nước

Từ những năm 1970 của thế kỷ XX, làn sóng cải cách, chuyển đổi từ chính phủ quản lý truyền thống sang “chính phủ kiến tạo phát triển” hoặc “chính phủ doanh nghiệp” phù hợp với xu thế toàn cầu hóa được các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Canada,.. đề xướng và thực hiện. Theo đó, khái niệm “developmental state - nhà nước kiến tạo” lần đầu tiên được Chalmers Johnson nêu ra để chỉ mô hình nhà nước kiến tạo phát triển Nhật Bản “một trong những mục đích chính trong việc mở đầu ý tưởng về nhà nước kiến tạo phát triển tư bản là để vượt qua sự tương phản giữa nền kinh tế Hoa Kỳ và Liên bang Xô viết”(1). Đó là mô hình “nhà nước không phải đóng vai trò thống soái như trong các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng cũng không chỉ đóng vai trò thụ động “điều chỉnh” như ở các nước Anh, Mỹ mà có một vai trò lớn hơn, đặc biệt trong việc định hướng và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực kinh tế trọng tâm một cách nhất quán và trong thời gian dài”(2).

Quảng Ninh: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thời gian qua, Quảng Ninh tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg (ngày 5/9/2016) của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp.

Năm 2017, tỉnh đã chọn chủ đề công tác là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh". Trong đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB,CC,VC. Tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tỉnh và các địa phương, ủy ban MTTQ, đoàn thể các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của CB,CC,VC. Qua đó góp phần giảm thiểu, khắc phục tình trạng thiếu ý thức tự giác trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế, thời gian làm việc của một số CB,CC,VC; nâng cao hiệu quả tham mưu, giải quyết công việc của các đơn vị.

Vấn đề hợp nhất cơ quan kiểm tra và thanh tra - Tiếp cận từ lý thuyết hệ thống

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị, trong đó có Nhà nước. Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống tổ chức riêng, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thực tế cho thấy, tổ chức kiểm tra của Đảng với cơ quan thanh tra nhà nước có chức năng, nhiệm vụ gần tương tự nhau. Do đó, nếu không giải quyết được mối quan hệ phối hợp giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra sẽ dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất, không hiệu quả, lãng phí các nguồn lực, trong đó có nguồn lực con người.

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

1. Một số yếu tố liên quan

Cụm từ “đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” (ĐVHCKTĐB) được sử dụng và ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Xét trên tổng thể về phân loại đơn vị hành chính ở Việt Nam, theo Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Việt Nam có 4 nhóm và 11 loại đơn vị hành chính. Cấp tỉnh (nhóm 1) có 2 loại; cấp huyện (nhóm 2) có 5 loại; cấp xã (nhóm 3) có 3 loại. Riêng ĐVHCKTĐB (nhóm 4) chưa có phân loại (theo Hiến pháp, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015). Như vậy, chỉ có 3 loại như dự thảo Luật ĐVHCKTĐB đề ra hay sẽ có nhiều loại.

Cách làm mới trong quy hoạch cán bộ ở TP. Hồ Chí Minh

Tính đến tháng 7/2017 TP. Hồ Chí Minh có 129.488 cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp từ cấp thành phố đến quận, huyện và 13.234 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Năm qua, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng đảng, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch “động” và “mở”, chủ động tạo nguồn cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành của thành phố.

Đà Nẵng quan tâm bồi dưỡng, đãi ngộ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo

Tại thành phố Đà Nẵng, tính tới thời điểm này có 09 tổ chức tôn giáo thuộc 06 tôn giáo hợp pháp được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và 13 điểm nhóm của các hệ phái Tin lành, 01 địa điểm của tổ chức Pháp Tạng Phật giáo Việt Nam được chính quyền địa phương cấp đăng ký sinh hoạt với 192 cơ sở thờ tự, hơn 182.000 tín đồ, 1600 chức sắc, tu sỹ.

Theo xu thế chung, các tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tiếp tục mở rộng hoạt động, đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, hình thành những gánh nặng trực tiếp và thường xuyên đặt lên vai đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của thành phố. Nhận thức được rõ vấn đề này, các cấp lãnh đạo của Đà Nẵng đã có những quan tâm đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và thực thi chế độ hỗ trợ đặc thù dành cho đội ngũ này.

TIN MỚI NHẤT
Cao Bằng: Bước đột phá trong cải cách hành chính
Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, ISO, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
Hà Nội xây dựng chính quyền thân thiện, lấy sự hài lòng làm thước đo
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(15/03/2018 05:33)
Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Sáng ngày 15/3/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực  ...
Tin mới nhất

Bồi dưỡng công chức cấp xã để nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ hành chính công

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường dân chủ và mô hình tổ chức hoạt động của nền dân chủ ở Việt Nam

Việt Nam - Nga tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, cải cách hành chính

Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra công tác cán bộ tỉnh Hậu Giang

Hà Nội thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Tài sản bất minh phải đưa ra tòa

Tin xem nhiều
Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.