Xây dựng nông thôn mới
Tỉnh Long An đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, cải cách hành chính (CCHC) được đặt ra như một đòi hỏi khách quan, tạo tiền đề và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 xác định CCHC là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Với tầm quan trọng đó, những năm qua Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An đã xác định nhiệm vụ CCHC là một trong những nội dung trọng tâm và được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực góp phần quan trọng tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng nhanh và bền vững.

Thay đổi phương thức thực hiện để nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thống nhất, hiệu quả từ trung ương đến địa phương; đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính, cải cách TTHC với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát TTHC

“Năm Dân vận chính quyền” - tạo niềm tin với dân, xây dựng chính quyền vững mạnh

Tại Cà Mau, thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đã tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, bức xúc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từng lúc thiếu sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác dân vận, còn biểu hiện xa dân, nhũng nhiễu, mất dân chủ, gây phiền hà trong nhân dân, làm ảnh hưởng, giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp chưa cao.

Mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính

Trong tiến trình cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính có tầm quan trọng đặc biệt. Thủ tục hành chính được thực hiện hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao niềm tin của người dân vào các cơ quan nhà nước mà còn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính không đơn giản là sửa đổi được bao nhiêu quy định, mà cốt lõi là những sửa đổi này phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả. Cải cách thủ tục hành chính là cải thiện mối quan hệ giữa nhà nước và người dân, đáp ứng yêu cầu của người dân trong thụ hưởng các dịch vụ hành chính công. 

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn từ cơ sở

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, nhiều địa phương, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở vẫn còn cồng kềnh,chồng chéo, nhiều đầu mối. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước còn rất lớn, nhất là ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nhưng hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình trên đang tác động trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, uy tín của cấp ủy, chính quyền và niềm tin của nhân dân.

TIN MỚI NHẤT
Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Hà Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII)
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Nâng cao năng suất lao động - Yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tố cáo qua điện thoại: Ăn lương dân đóng thuế thì dân yêu cầu phải làm

Không có chuyện cán bộ không làm được việc vẫn ngồi “ghế” lãnh đạo

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch đặc khu có cần Bộ Nội vụ giới thiệu?

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh

Quảng Ngãi: Còn nhiều hạn chế trong cải cách hành chính

Tin xem nhiều
Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.