Bạn đọc viết
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã

1. Vai trò của cấp xã và cán bộ chủ chốt cấp xã

Lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam cho thấy, tình hình chính trị - xã hội Việt Nam ở mỗi giai đoạn có ổn định hay không tùy thuộc một phần không nhỏ vào sự ổn định của cấp xã. Cấp xã là cấp cơ sở, có tầm quan trọng đặc biệt, là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, một chỉnh thể trong đời sống hiện thực. Đây là cấp gần dân nhất, nơi trực tiếp biến mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực trong cuộc sống; đồng thời là nơi kiểm nghiệm tính đúng đắn của chủ trương, đường lối, chính sách đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Cấp xã là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính, cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi”(1). 

Giám sát xã hội - một phương thức góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta

Khoản 2, Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 xác định: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Trên tinh thần đó, Hiến pháp đã hiến định vai trò của công dân và các tổ chức đại diện lợi ích hợp pháp của người dân trong “giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước”(1).

Đây là những nội dung mới cần được tiếp tục làm rõ về phương diện lý luận và cụ thể hóa bởi các bước đi, giải pháp trong hoạt động thực tiễn. Bài viết này đề cập đến việc nhận thức và tìm kiếm cách thức thực hiện giám sát xã hội, giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), xem như là một trong những phương thức có ý nghĩa thiết thực trong quá trình xây dựng bộ máy Nhà nước Việt Nam trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

TIN MỚI NHẤT
Cải thiện chỉ số Chính phủ điện tử: Phải sát từng việc
Tư tưởng phân quyền trong Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
Hoàn thiện chính sách về nợ công
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(16/01/2017 03:26)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tiếp Đại sứ - Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam
Sáng 16/1, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã có buổi tiếp ngài Bruno Angelet, Đại sứ - Trưởng phái đoàn  ...
Tin mới nhất

Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - một yêu cầu bức thiết hiện nay

Trách nhiệm đạo đức của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

Đà Nẵng tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Muốn là nơi đáng sống, TP HCM phải cải cách thủ tục hành chính

Tin xem nhiều
Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.