Thực tiễn - Kinh nghiệm
Khánh Hòa: Tiếp tục giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018

Năm 2018 là năm thứ 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Kết quả năm 2017 cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh giao dịch hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; nhiều cơ quan có chỉ tiêu vượt mức hoặc đạt chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, đối với 16 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, có 10/17 cơ quan vượt mức, 01 cơ quan đạt chỉ tiêu (Sở Tài chính) và 06 chưa đạt chỉ tiêu tỉnh đề ra (gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Du lịch và Giao thông vận tải). Về phía khối UBND cấp huyện, UBND thành phố Nha Trang, Cam Ranh, huyện Diên Khánh là 03 đơn vị chưa đạt chỉ tiêu 20% đã đề ra, 05 đơn vị còn lại đều vượt chỉ tiêu. Ở khối UBND cấp xã, huyện Diên Khánh là đơn vị địa phương duy nhất có chỉ tiêu chung của các UBND xã, thị trấn chưa đạt.

Xây dựng chính quyền cấp xã dưới góc độ đội ngũ những người làm việc

Xã, phường, thị trấn là cấp đơn vị hành chính cơ sở, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. Đội ngũ những người làm việc ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách. Chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước được thực hiện thế nào ở cấp xã, chính quyền cấp xã có thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ hay không, sự phục vụ của chính quyền cấp xã đến đâu... đều do hoạt động của đội ngũ này quyết định. Trong thời gian qua, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở theo hướng tinh gọn, chất lượng. Tuy nhiên, từ Pháp lệnh Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2003 đến nay, số lượng những người làm việc ở cấp xã hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước đã tăng lên nhiều, chưa bảo đảm yêu cầu tinh gọn, chất lượng. Cụ thể, tính từ năm 2002 đến 2015, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã tăng 264,35%; nhiều hơn khoảng 3 lần số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên, đã làm tăng thêm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vẫn còn những hạn chế, bất cập. Do đó, cần phải có những biện pháp mang tính đồng bộ để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ những người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách ở cấp xã trong điều kiện hiện nay.

Bình Phước: “Năm dân vận chính quyền” khắc phục “trên nóng, dưới lạnh”

Chủ đề về công tác dân vận 2018 là “Năm dân vận chính quyền”. Đây thực sự là chuyển biến lớn trong việc phối hợp tích cực giữa công tác dân vận và chính quyền vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tại Bình Phước, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 27/3 cụ thể hóa nhiệm vụ này.

Giải quyết tranh chấp hành chính với việc kiểm soát quyền lực nhà nước

Bên cạnh mục đích bảo vệ quyền, lợi ích của các bên tranh chấp, giải quyết tranh chấp hành chính đồng thời có mục đích kiểm soát quyền lực nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước. Kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua giải quyết tranh chấp hành chính được thể hiện ở thẩm quyền giải quyết tranh chấp, đối tượng khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính, thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính và việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, bản án hành chính có hiệu lực pháp luật. Việc kiểm soát quyền lực nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước thông qua giải quyết tranh chấp hành chính sẽ toàn diện, hữu hiệu hơn nếu mở rộng một cách hợp lý đối tượng khiếu nại, chú trọng trách nhiệm của người bị khiếu nại trong thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Thực tiễn dịch vụ hành chính công trong nền hành chính nhà nước Việt Nam

1. Khái quát chung về dịch vụ hành chính công Việt Nam

1.1 Khái niệm

Để hiểu về dịch vụ hành chính công, cần làm rõ các khái niệm: dịch vụ và dịch vụ công. Có thể hiểu dịch vụ là những hoạt động mang tính phục vụ chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nào đó của con người, của xã hội. Khái niệm “dịch vụ” mang tính bao trùm, bởi hiện nay ở bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống đều có hoạt động cung cấp dịch vụ. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, việc xã hội hóa các dịch vụ do Nhà nước cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ công của người dân nhanh hơn, nhiều hơn, giảm tải cho một số cơ quan nhà nước khi cung cấp dịch vụ tới người dân là một chủ trương, việc làm có ý nghĩa to lớn giúp thúc đẩy nền hành chính công Việt Nam hoạt động hiệu quả. Từ thực tiễn nền hành chính công ở nước ta, có thể hiểu khái niệm “dịch vụ công” như sau: “Dịch vụ công là những hoạt động phục vụ các lợi ích chung, thiết yếu, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của tổ chức và công dân do Nhà nước trực tiếp thực hiện hoặc chuyển giao cho các cơ sở ngoài Nhà nước thực hiện nhằm mục tiêu hiệu quả và công bằng” (1). Bên cạnh đó, xét theo lĩnh vực cung ứng dịch vụ thì dịch vụ công được chia làm 3 loại, gồm: dịch vụ công trong lĩnh vực sự nghiệp; dịch vụ công trong lĩnh vực công ích và dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính nhà nước hay còn gọi là dịch vụ hành chính công.

TIN MỚI NHẤT
Hội thảo và tọa đàm về năng lực nhà nước đối với cải cách khu vực công và phát triển quốc gia ở các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc
Nâng cao chất lượng hoạch định và thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay - Vấn đề và giải pháp
Học và làm theo tư tưởng “trọng dụng hiền tài” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/04/2018 04:01)
Thi sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018 của Bộ Nội vụ bắt đầu bài thi đầu tiên
Chiều 19/4 tại trụ sở Bộ, các thi sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018 của Bộ Nội vụ đã bắt đầu với  ...
Tin mới nhất

Đà Nẵng: Sắp xếp, tổ chức lại 49 đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Y tế đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 1.151 điều kiện kinh doanh

Quảng Ninh: Nhiều giải pháp thực hiện Năm dân vận chính quyền

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị ở cơ sở

Giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Cải cách chính sách tiền lương

Kiên Giang: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Tin xem nhiều
Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.