Thực tiễn - Kinh nghiệm
Kinh nghiệm xây dựng, vận hành các cơ quan tự chủ trong cung cấp dịch vụ công của Cộng hòa Pháp

1. Cơ sở hình thành các cơ quan tự chủ ở Pháp

 Về lý thuyết, trong lịch sử các học thuyết và tư tưởng về hành chính nhà nước tồn tại nhiều mô hình hành chính, đặc biệt là sự chuyển đổi từ mô hình hành chính công truyền thống sang mô hình quản lý công mới đề cập tới nhóm các xu hướng cải cách hành chính thuộc chương trình cải cách của các nước OECD những năm 1970 nhằm khắc phục những hạn chế của mô hình hành chính công truyền thống với mục đích giảm tính quan liêu trong vận hành bộ máy, cải thiện hiệu suất làm việc và đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội. 

Thanh Hóa: Gỡ “nút thắt” trong thẩm định xã đạt chuẩn NTM

Thanh Hóa là một trong những địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhấtcả nước (635 đơn vị). Với nỗ lực, cố gắng của dân dân trên địa bàn cùng nhiều chính sách, giải pháp linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, chương trình xây dựng NTM của tinh trong những năm qua đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, việc thực tiêu chí thành phần 18.6, mỗi xã có ít nhất 1 nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã theo hướng dẫn của Công văn số 4999/LĐTBXH-KHTC, ngày 12/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để bảo đảm nội dung bình đẳng giới là rào cản cho không ít các xã để được công nhận đạt chuẩn NTM.

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có hệ thống chính quyền địa phương phức tạp, bao gồm hai loại là chính quyền đặc trách và chính quyền không đặc trách. Các đơn vị cấu thành chính quyền địa phương ở quốc gia này được xếp vào hai trường hợp là khu định chế và khu chưa định chế. Mặc dù có cấu trúc phức tạp, không thống nhất, nhưng chính quyền địa phương ở quốc gia này đều phản ánh ý chí, nguyện vọng của người dân. Thông qua chính quyền địa phương, người dân tự mình quyết định các vấn đề ở địa phương. Ngược lại, chính quyền địa phương thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề ở địa phương theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và chịu trách nhiệm trước người dân địa phương.

Đẩy mạnh phân cấp tuyển dụng công chức ở tỉnh Nam Định

Nam Định là tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, có điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội thuận lợi để phát triển kinh tế năng động, đa dạng và hội nhập. Tuy nhiên, để tận dụng những điều kiện thuận lợi của địa phương và nắm bắt thời cơ trong bối cảnh mới, yêu cầu đẩy mạnh phân cấp quản lý đối với công chức nói chung và phân cấp trong tuyển dụng công chức nói riêng có ý nghĩa cấp thiết, đồng thời cũng là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, góp phần giải quyết những yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý nhà nước (QLNN) về mọi lĩnh vực nhằm phát huy tiềm lực của địa phương trong điều kiện mới.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức trẻ

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức trẻ là một chiến lược quan trọng. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ thực sự có năng lực, biết giải quyết các vấn đề được giao trên nguyên tắc kết quả, hiệu quả và chất lượng. Với cách tiếp cận mới, tri thức mới, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm cùng với sức trẻ, đội ngũ cán bộ, công chức trẻ hứa hẹn sẽ là khâu đột phá trong công tác cải cách hành chính (CCHC), đồng thời sẽ là những người tạo ra “luồng sinh khí mới” trong cách thức, phương pháp làm việc.

Đẩy mạnh “trao quyền” cho địa phương - từ thực tiễn phân cấp quản lý tại thành phố Đà Nẵng

1. Đẩy mạnh phân cấp - đòi hỏi tất yếu trong xu thế quản lý hiện nay

Những năm gần đây, trước yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, việc tăng cường phân cấp, phân quyền giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương đang là nhiệm vụ cấp thiết. Tại Điều 11 đến Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định các mục tiêu, nguyên tắc thực hiện việc phân cấp, phân quyền cũng như chú trọng quy định việc phân cấp nhằm tăng cường khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Đối với việc phân cấp giữa Trung ương và các tỉnh, thành phố, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 đề ra 05 lĩnh vực chủ yếu cần tập trung trong giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm: quản lý ngân sách, thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, quản lý đầu tư, quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và quản lý đất đai.

TIN MỚI NHẤT
Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của cấp ủy cơ sở hiện nay
Sơn La: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 02 tháng đầu năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh
Hải Phòng: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở - Góp phần đắc lực phát triển thành phố
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(15/03/2018 05:33)
Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Sáng ngày 15/3/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực  ...
Tin mới nhất

Năng lực của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực thi trách nhiệm

Phong cách diễn đạt của nhà chính trị Hồ Chí Minh - Nội dung và giá trị

TP HCM sắp có robot trả lời thắc mắc về thủ tục hành chính

Phú Yên: Chấn chỉnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Hà Nội: Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân

TPHCM: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế

Tin xem nhiều
Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.