Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
LLVT huyện Thuận Châu: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thuận Châu là huyện miền núi của tỉnh Sơn La, có nhiều dân tộc sinh sống, là miền đất có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng thông qua các hoạt động tín ngưỡng, các phong tục tập quán và các lễ hội dân gian đặc sắc. Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Quốc phòng phát động, thời gian qua, Ban CHQS Thuận Châu luôn quan tâm, chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện phong trào, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của LLVT huyện, góp phần vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị cũng như phát triển kinh tế trên địa bàn.

Bình Dương: Gần 86% số xã đạt chuẩn NTM

Theo số liệu báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Bình Dương, đến nay trên toàn tỉnh đã có gần 86% (tương ứng 42/49 xã) đạt chuẩn NTM. Có được thành công này là do từ khi triển khai, Bình Dương đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, có nhiều cách làm hay, hiệu quả thông qua phát động các phong trào sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng, chung tay trong mọi tầng lớp dân cư.

Với tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM, các nội dung của Chương trình đã được đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, chính quyền các cấp đã tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung tay xây dựng NTM” và được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. 

Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc mà còn là nhà kiến tạo vĩ đại. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Người tuyên bố: “Công việc phá hoại xong rồi. Nay bước đầu công việc dọn dẹp, sắp đặt, giữ gìn, kiến thiết”(1) và việc đầu tiên phải kiến thiết là xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân, một nền hành chính phục vụ nhân dân. Điều cần nói là, ngay từ khi bắt tay vào việc tạo dựng chính thể mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hướng tới mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả và việc chấn chỉnh biên chế đã được Người sớm đặt ra.

TIN MỚI NHẤT
Cải cách hành chính tại Vĩnh Phúc: Những chuyển biến tích cực
Những khoảng trống trong chính sách pháp luật về phụ nữ - đề xuất giải pháp
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về Liêm, Chính đến việc xây dựng chính phủ liêm chính
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/11/2017 02:46)
Công bố báo cáo “Tổng quan về chính sách phúc lợi của thanh niên Việt Nam”
Sáng ngày 22/11/2017, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Trung tâm phát triển OECD và tổ chức Hanns Seidel Foundation (Cộng hòa Liên  ...
Tin mới nhất

Công bố báo cáo “Tổng quan về chính sách phúc lợi của thanh niên Việt Nam”

Thông qua dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Hà Nội tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt công tác cán bộ

Tìm giải pháp tạo nguồn thực hiện điều chỉnh chính sách tiền lương

Kết quả bước đầu trong sắp xếp lại bộ máy ở Bộ Công thương

Khai mạc Triển lãm "Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga tới cách mạng Việt Nam"

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên: Nhận diện và phòng, chống

Tin xem nhiều
Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.