Nghiên cứu - Trao đổi
Thuận lợi và thách thức đối với vận động chính sách công ở Quốc hội Việt Nam

Vận động chính sách công được xem là xu hướng tất yếu của quá trình xây dựng chính sách tại Nghị viện các nước trên thế giới. Đối với Việt Nam, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thể. Bài viết xuất phát từ yêu cầu của việc nâng cao chất lượng lập pháp của Quốc hội, huy động sự tham gia của nhân dân vào quy trình chính sách để trả lời câu hỏi có vận động chính sách công ở Quốc hội Việt Nam không? Cơ sở pháp lý của hoạt động vận động chính sách công ở Quốc hội Việt Nam đã đầy đủ và cụ thể chưa? Trên cơ sở đó, đưa ra những nhận định về những thuận lợi và thách thức đối với vận động chính sách công ở Quốc hội Việt Nam hiện nay, nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Quốc hội Việt Nam, đảm bảo pháp luật vừa là công cụ, vừa là thước đo của cơ chế thực hiện dân chủ trực tiếp ở nước ta.

Thoại Giang: Quyết tâm xây dựng xã NTM nâng cao

Xã Thoại Giang là địa phương đầu tiên của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cán đích NTM sớm hơn lộ trình 1 năm so với kế hoạch, đánh dấu bước chuyển mình đầy thuyết phục trong phát triển kinh tế xã hội. Sau khi hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào năm 2016, Thoại Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững.  Xã đã được huyện chọn để thực hiện tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2018 – 2020. Để thực hiện đạt nội dung này xã đã củng cố Ban quản lý và Tổ giúp việc, đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo bộ tiêu chí NTM nâng cao với 19 tiêu chí, 35 chỉ tiêu.

TIN MỚI NHẤT
Hội nghị chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ
Chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Không xây dựng vị trí việc làm, không thể cải cách tiền lương
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/08/2018 03:50)
Hội nghị chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ
Sáng ngày 21/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề để xin ý kiến chỉ  ...
Tin mới nhất

Hưng Yên giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính từ 20-40%

Tiền Giang: Cải cách hành chính ở các xã nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng công vụ, phục vụ nhân dân

Lâm Đồng: Xây dựng Chính phủ điện tử để đột phá cải cách hành chính

Giải phóng phụ nữ theo tư tưởng K. Marx và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

"Hội quán"- Mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Đồng Tháp

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.