Cải cách hành chính
Chính sách ưu đãi thuế, tài chính, ngân hàng ở một số đặc khu thuộc Trung Quốc và kiến nghị cho các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của Việt Nam

Mục tiêu lâu dài của xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là tạo ra sự phát triển đột phá trong phát triển kinh tế và tạo ra mô hình mẫu cho phát triển, do đó ngay từ đầu không thể đặt ra mục đích tạo nguồn thu cho Nhà nước mà cần từng bước hướng các chủ thể kinh doanh tận dụng lợi thế của địa bàn phát triển kinh doanh, tạo ra thu nhập bền vững trên cơ sở đó củng cố vững chắc quyền tạo lập nguồn thu của Nhà nước. Chính sách, pháp luật ưu đãi thuế, tài chính đột phá sẽ góp phần cho sự phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, và quản lý hành chính gọn nhẹ trong đó có quản lý thuế sẽ tác động hình thành phong cách quản lý và kinh doanh mới.

Hưng Yên: Góp phần nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Tất cả cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận", những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, sự chủ động tham mưu của Ban Dân vận cấp ủy các cấp, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đã và đang thực hiện hiệu quả trong từng lĩnh vực cụ thể. Nội dung công tác dân vận đã thực sự đi vào cuộc sống.

Đổi mới mạnh mẽ từng khâu trong công tác cán bộ

Ngay từ khi khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng đã coi vấn đề cán bộ và việc “Đổi mới cán bộ lãnh đạo các cấp là mắt xích quan trọng nhất mà Đảng ta phải nắm chắc để thúc đẩy những cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng”(1). Tuy vậy, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khoá X nhận định “việc đổi mới công tác cán bộ chưa toàn diện và còn chậm so với đổi mới kinh tế - xã hội”(2) nên “phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ”(3).

Bình Dương quyết tâm cải thiện chỉ số PCI

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan. Chỉ số CCHC do Bộ Nội vụ đánh giá hàng năm, tỉnh Bình Dương thuộc nhóm những địa phương có kết quả tốt. Tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã biểu dương Bình Dương là địa phương thực hiện tốt CCHC năm 2017. Dù đạt được những kết quả tốt trong công tác CCHC nói chung và Chỉ số CCHC nói riêng nhưng kết quảChỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017 chưa đạt được kết quả tương xứng.

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay

Nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh những thời cơ, vận hội, có cả những nguy cơ, thách thức đe dọa con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó nổi lên sự chống phá rất tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, làm cho cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận càng trở nên gay go và quyết liệt. Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của người cộng sản; tổ chức đấu tranh kịp thời, sắc bén chống mọi quan điểm, luận điểm sai trái, thù địch.

TIN MỚI NHẤT
Đắk Lắk: Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính quý I/2018
Hậu Giang: Chuyển biến trong phục vụ người dân, doanh nghiệp
Những yếu tố ảnh hưởng đến ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/04/2018 04:01)
Thi sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018 của Bộ Nội vụ bắt đầu bài thi đầu tiên
Chiều 19/4 tại trụ sở Bộ, các thi sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018 của Bộ Nội vụ đã bắt đầu với  ...
Tin mới nhất

TP Nha Trang: Nỗ lực cải thiện chất lượng phục vụ

Thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức công bố, giới thiệu 03 bộ phim sưu tầm ở Pháp về quá trình đàm phán ký kết Hiệp định Pa-ri về Việt Nam

“Không chỉ ra được yếu kém, tinh giản "đồng chí, đồng đội" rất khó"

Thi sinh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2018 của Bộ Nội vụ bắt đầu bài thi đầu tiên

Quảng Ninh: Xây dựng nền hành chính phục vụ từ cải cách công vụ, công chức

Bình Dương: Các kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Tin xem nhiều
Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.