Xây dựng chính quyền địa phương
Bộ Tư pháp: Ban hành Quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính

Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác này rút ngắn thời gian, giảm công sức và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, năm 2014 đến nay, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) đã xây dựng hoàn chỉnh Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính. Hệ thống được phát triển với nhiều thành phần chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được tin học hóa, bao gồm: báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (kết nối trực tuyến đến cấp huyện, xã); quản lý việc xây dựng quyết định công bố thủ tục hành chính (tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính kết nối tới các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh …); quản lý công tác tiếp nhận, lưu trữ phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các tiện ích hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, bao gồm: theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; tạo và quản lý phiếu khảo sát.

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm thành công Đại hội XII của Đảng

Quá trình lãnh đạo cách mạng hơn 85 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn “Cán bộ là gốc của công việc; mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần nhấn mạnh “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của nhiệm vụ then chốt”.

Tham vọng quyền lực và sự tha hóa

Lịch sử thế giới đã chứng minh mỗi quốc gia chỉ có thể thành công khi việc trao quyền lực được thực hiện một cách đúng đắn, bảo đảm mọi quyền lực thực sự là của nhân dân và có cơ chế kiểm soát để người được trao quyền không bị thoái hóa, biến chất. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, một quốc gia muốn thành công cần phải có phương thức lãnh đạo trao quyền cho những người có đạo đức, có tài năng và cần tập trung kiểm soát quyền lực, bổ sung các cơ chế thực thi dân chủ rộng rãi trong đảng và trong xã hội.

Vai trò của Bộ Nội vụ trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước
1. Cơ sở chính trị - pháp lý của cải cách bộ máy nhà nước mà trọng tâm là cải cách nền hành chính
Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 đã quyết định đường lối đổi mới đất nước, một quyết định có tính cách mạng từ nhận thức tới hành động trong việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là bước chuyển đổi có ý nghĩa lịch sử, Đảng và nhà nước ta đã vượt lên chính mình, tạo nền tảng cho một thời kì phát triển kinh tế - xã hội đầy sinh động với nhiều thành tựu ngoạn mục đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng nghiêm trọng trước bờ vực của sự sụp đổ để phát triển từ đầu những năm 90 trở lại đây.
TIN MỚI NHẤT
Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hòa Bình đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
Thông báo kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra Chính phủ.
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/02/2017 02:34)
Họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”
Sáng 21/2/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính,  ...
Tin mới nhất

Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực nữ - từ góc nhìn về quan niệm giới

Tổ công tác của Thủ tướng sau 6 tháng ‘không ngại va chạm’

Khánh Hòa: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn một số khó khăn

Thủ tướng: Cần khắc phục tình trạng “đã phát nhưng chưa động”

Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Cải cách bộ máy hành chính nhà nước- khung chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện

Tin xem nhiều
Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.