Xây dựng chính quyền địa phương
Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về công chức cấp xã

1. Quan niệm hoàn thiện pháp luật về công chức cấp xã

Pháp luật về công chức cấp xã (CCCX)  bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật (QPPL) do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự luật định nhằm quy định về nghĩa vụ và quyền của CCCX; tuyển dụng, bố trí, sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, phân loại; khen thưởng, kỷ luật; chế độ, chính sách đãi ngộ… đối với CCCX. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật về CCCX là những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thiết lập đội ngũ CCCX và trong quá trình hoạt động công vụ của CCCX.

Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật – những vấn đề phát sinh trong thực tiễn

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền địa phương nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đảm bảo việc quản lý xã hội hiệu quả. Thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ có các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản mới, văn bản thay thế, văn bản bãi bỏ hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung.  Ngày 22/6/2015, Quốc hội thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung nhận thấy còn phát sinh một vấn đề như sau:

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong tình hình hiện nay

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Trong tổng số 54 dân tộc anh em, dân tộc Kinh chiếm 87% dân số, 13% dân số còn lại thuộc về 53 dân tộc thiểu số khác. Tuy chiếm số lượng không nhiều nhưng cộng đồng 53 dân tộc thiểu số luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Chính vì thế, trong nhiều năm qua, đặc biệt từ khi có Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị (1989), chính sách dân tộc đã được coi trọng và đổi mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đã được Đảng và Chính phủ quan tâm hơn và đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, trình độ và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, đặc biệt ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn có sự chênh lệch lớn so với vùng xuôi và chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội và luôn là vấn đề cấp thiết cần được nghiên cứu, giải quyết.

Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015: Thành tựu và những bài học kinh nghiệm

Cà Mau là tỉnh có kinh tế thuần nông với cơ cấu nông - lâm - thủy sản chiếm tỷ trọng lớn. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân, sau 5 năm (2011 – 2015) triển khai, diện mạo nhiều vùng nông thôn của tỉnh đã thay đổi, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nông dân được cải thiện, hộ nghèo giảm, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước trưởng thành.

TIN MỚI NHẤT
Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt các đồng chí thương binh và con gia đình liệt sỹ
Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về công chức cấp xã
Chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(27/07/2017 04:15)
Bộ Nội vụ tổ chức gặp mặt các đồng chí thương binh và con gia đình liệt sỹ
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), chiều ngày 27/7/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ  ...
Tin mới nhất

Nhà nước liêm chính

Từ vụ gây khó cấp giấy chứng tử: Hãy để dân chấm điểm cán bộ

Ban hành Quy chế tiếp nhận, trả lời kiến nghị của cử tri

Áp dụng mô hình quản lý nguồn nhân lực công theo việc làm ở Việt Nam hiện nay

Sở Nội vụ Hà Nội đã giảm số lượng lớn các đơn vị sự nghiệp

Quy trình lập pháp ở Việt Nam và vai trò của đại biểu Quốc hội

Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật – những vấn đề phát sinh trong thực tiễn

Tin xem nhiều
Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.