Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969), vị lãnh tụ thiên tài và là nhà báo kiệt xuất. Người đã để lại cho thế hệ chúng ta hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có các quan điểm về báo chí. Qua cuộc đời hoạt động làm báo trên 50 năm, Hồ Chí Minh đã sáng lập nhiều tờ báo, viết trên dưới 2000 bài báo với phong cách luôn rộng mở, bút pháp độc đáo, sáng tạo. Các bài báo của Người đều thể hiện sự sắc sảo về tư duy, chính xác, phong phú về cứ liệu, sự kết hợp sắc bén lý luận với thực tiễn, từ chiều sâu của tri thức, bề dày của văn hóa dân tộc và thế giới, tạo nên tính chiến đấu, sức thuyết phục cao, thấm đẫm hơi thở của cuộc sống, đồng thời phản ánh nhất quán các quan điểm về báo chí. 

Thân dân - nét đặc sắc trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi: “Thân dân tức là phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Nói một cách khác, tức là "tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”[1]. Thân dân là gần gũi với dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, Nhà n­ước "của dân, do dân và vì nhân dân”. Nhà nước m­ưu toan cho dân an cư­ lạc nghiệp, chăm lo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân, biết dựa vào sức mạnh của dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, khi nhà n­ước phong kiến coi thân dân là “Th­ượng sách giữ n­ước”, “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” thì quốc thái dân an, đất nư­ớc phát triển, l­ưu danh sử sách muôn đời để con cháu noi theo. Nếu các vương quan trong triều “vinh thân phì gia”, củng cố v­ương quyền, nhân dân sẽ mất hết quyền làm chủ của mình, đất n­ước sẽ lâm nguy, ngay cả ngai vàng vua chúa cũng có nguy cơ rơi vào tay giặc. Triều nhà Hồ là một minh chứng khi Hồ Quý Ly chỉ chăm lo rèn binh, luyện t­ướng, xây thành đắp luỹ, khi giặc đến thành quách tan hoang lòng dân ly tán, vua tôi bị bắt...                    

TIN MỚI NHẤT
Tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ ở Liên bang Nga hiện nay
Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong việc soạn thảo, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh
Những vấn đề lý luận về phản biện chính sách công
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Bác Hồ vận dụng Luật Hồi tỵ?

Khắc phục bệnh lười học lý luận chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên

Thủ tướng chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2019

Tăng cường giáo dục liêm, chính đối với cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Xây dựng, thực hiện và hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Thành phố Hồ Chí Minh

Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Tin xem nhiều

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay

Rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ

Đổi mới phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.