Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội

Sau gần 30 năm tiến hành đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội..., đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao và một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng chính là vấn đề hoạch định và thực hiện các chính sách xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được thì trên thực tế nhiều chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa... chưa được cụ thể hóa, chưa phù hợp với cơ chế kinh tế và chưa theo kịp với yêu cầu của xã hội, còn nhiều lúng túng trong tổ chức thực hiện, do đó việc tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn kém; kết quả xóa đói, giảm nghèo chưa thật vững chắc; chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp; quản lý nhà nước về một số lĩnh vực như y tế, thể thao... còn yếu kém.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và xây dựng văn hóa
Tiếp tục quan điểm “phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế”(1) được nêu tại Đại hội lần thứ IX của Đảng, Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế cả về lý luận và thực tiễn. Để có thể giải quyết đúng và trúng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, chúng ta nhất thiết phải nắm vững và vận dụng triệt để tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế.
Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các dân tộc đã đoàn kết càng phải đoàn kết thêm"

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa đồng bào các dân tộc thiểu số. Đại đoàn kết dân tộc đã trở thành một nguyên tắc không thể thiếu trong phong cách lãnh đạo của Người. Trong Di chúc để lại cho toàn thể dân tộc Việt Nam, Bác đã dặn dò: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta...". Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người, Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào các dân tộc thiểu số nhân Đại hội các Dân tộc thiểu số lần thứ I, được tổ chức vào ngày 3/12/1945 tại thủ đô Hà Nội. 

TIN MỚI NHẤT
Một số giải pháp nâng cao đạo đức công chức
Vượt qua rào cản từ nhận thức khi triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 cấp xã
Một số ý kiến về việc thực hiện cơ chế “phân cấp” theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(08/12/2016 05:18)
Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 35 và Chuyên viên khóa 37
Sáng 08/12/2016, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp bồi dưỡng  ...
Tin mới nhất

Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Không đơn thuần là thất thoát ngân sách

Năm 2018: 80% thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Một cửa quốc gia

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 35 và Chuyên viên khóa 37

Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học năm 2016

Bàn về thi tuyển các chức danh công chức lãnh đạo hiện nay

Kỷ cương và đồng hành

Tin xem nhiều

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ

Đổi mới phong cách công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước hiện nay

Những giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng

Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Quan hệ pháp luật và đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.