23/08/2013 02:25
Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của chuyên mục" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên Tạp chí Tổ chức nhà nước

Để góp phần triển khai có kết quả Chỉ thị 03 (năm 2011) của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan Bộ tháng 4/2013, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Nội vụ, ngày 23/5/2013, Tạp chí Tổ chức nhà nước tổ chức cuộc Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên Tạp chí Tổ chức nhà nước.

PGS.TS Văn Tất Thu- Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chủ tịch Hội đồng biên tập( bên trái) và ThS Nguyễn Đức Tuấn- Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước

Chủ trì Hội thảo, PGS.TS Văn Tất Thu - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng biên tập và ThS. Nguyễn Đức Tuấn - Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước.Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, đại diện Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan Bộ, các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Bộ cùng đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học và đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Phát biểu đề dẫn tại cuộc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn - Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước đã nhấn mạnh: Cuộc hội thảo nhằm mục đích tổng kết, đánh giá 06 năm thực hiện chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên Tạp chí Tổ chức nhà nước. Thông qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, định hướng nội dung tuyên truyền, đổi mới hình thức và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các bài viết, làm cho chuyên mục này của Tạp chí ngày càng sinh động, có chất lượng, phục vụ thiết thực nhu cầu của bạn đọc.

Từ tháng 3/2007 đến nay, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã lựa chọn đăng tải 140 tác phẩm đề cập đến các mảng chủ đề lớn như: xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; những giá trị tư tưởng mang tính thời đại trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Thông qua tác phẩm, những tư liệu quý, các sự kiện, vấn đề đã được thẩm định trên cơ sở những luận cứ, luận chứng khoa học, giúp độc giả, đặc biệt là các nhà khoa học, nhà quản lý có cách nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Người. Nhiều vấn đề đã thu hút được sự quan tâm, trao đổi của các nhà khoa học, các độc giả để đi tới khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh và đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó góp phần định hướng, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, thấm nhuần thêm tư tưởng của Người để vận dụng vào công việc hàng ngày, làm cho cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đạt hiệu quả.

Hội thảo đã nghe nhiều ý kiến tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý đóng góp tâm huyết vào bản báo cáo Tổng kết 06 năm thực hiện chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Tạp chí Tổ chức nhà nước. Các ý kiến đều đánh giá cao vai trò của Tạp chí Tổ chức nhà nước trong việc cung cấp cho bạn đọc nguồn tư liệu phong phú, sinh động, trung thực, bổ ích, góp phần nâng cao kiến thức và nhận thức về quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, những kinh nghiệm về chỉ đạo, tổ chức, cải cách nền hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương.

Để nâng cao chất lượng chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các đại biểu cho rằng Tạp chí Tổ chức nhà nước cần:

- Thường xuyên giáo dục đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá chất lượng bài viết của chuyên mục từng tháng, từng quý. Từ đó định hướng nội dung tuyên truyền của Tạp chí cho sát hợp.

- Xây dựng, củng cố đội ngũ cộng tác viên thường xuyên viết bài cho chuyên mục, tăng cường tổ chức đội ngũ cộng tác viên là những cán bộ công tác trong ngành Nội vụ ở các địa phương viết bài cho chuyên mục.

- Tăng cường các bài viết nghiên cứu khoa học, đặc biệt phải có nhiều bài viết mang tính chiến đấu theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng tải  trên Tạp chí.

Cần khai thác đặt bài vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Tổ chức nói chung và của cơ quan Bộ Nội vụ nói riêng. Các bài viết phải đi sâu phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, tính cách mạng, tính khoa học của các quan điểm về thế giới quan, phương pháp luận; về định hướng hành động và củng cố tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp; đề phòng cách hiểu sai trái, vận dụng sai tư tưởng của Bác trong hoạt động thực tiễn; phê phán, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cần lấy việc nâng cao chất lượng chuyên mục làm tiêu chí phấn đấu, chú trọng tăng hàm lượng khoa học, kết hợp định lượng với hoạt động thực tiễn.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Văn Tất Thu nhấn mạnh: tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di sản đồ sộ, có giá trị nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học, trong đó có khoa học tổ chức nhà nước. Là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước cần tuyên truyền nhiều hơn, mạnh hơn nữa những quan điểm, tư tưởng chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng nói chung và đạo đức công vụ nói riêng. Cần làm rõ và chuyển tải một cách thuyết phục tới bạn đọc tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, tấm gương đạo đức của Người với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước nói chung, Bộ, ngành Nội vụ nói riêng.

Tạp chí Tổ chức nhà nước với vai trò vừa là cơ quan tuyên truyền của Bộ Nội vụ, vừa là diễn đàn khoa học về lĩnh vực tổ chức và cán bộ nhà nước, cần có những đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp để đẩy mạnh tuyên truyền có chất lượng và hiệu quả hơn trong việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; có nhiều bài viết về “làm theo” tấm gương của Bác được phản ánh từ cơ sở và thực tiễn hoạt động của Bộ và ngành Nội vụ.

Hoàng Lâm
[4357]
Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của chuyên mục" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên Tạp chí Tổ chức nhà nướcPGS.TS Văn Tất Thu- Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chủ tịch Hội đồng biên tập( bên trái) và ThS Nguyễn Đức Tuấn- Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước Chủ trì Hội thảo, PGS.TS Văn Tất Thu - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng biên tập và ThS.
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Hà Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII)
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Nâng cao năng suất lao động - Yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tố cáo qua điện thoại: Ăn lương dân đóng thuế thì dân yêu cầu phải làm

Không có chuyện cán bộ không làm được việc vẫn ngồi “ghế” lãnh đạo

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch đặc khu có cần Bộ Nội vụ giới thiệu?

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh

Quảng Ngãi: Còn nhiều hạn chế trong cải cách hành chính

Tin xem nhiều

Lễ ký Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Xây dựng cơ chế trả tiền lương theo vị trí việc làm

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2014 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Mã Trường: DNV)

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Nguyễn Quốc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi thuyết trình" Tư tưởng Hồ CHí Minh về đạo đức công vụ"

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.