19/07/2018 03:29
Họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP

Sáng ngày 19/7, tai Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Biên chế Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp

Tham dự có đại diện các bộ, ngành, địa phương là thành viên Tổ biên tập và lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức - Biên chế Bộ Nội vụ.

Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế  Đào Thị Hồng Minh thay mặt cho Tổ biên tập báo cáo tóm tắt dự thảo tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chỉnh phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Theo đó, thực hiện Luật cán bộ, công chức năm 2008, ngày 22/4/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 36/2013/NĐ-CP), là cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phưong tiến hành xây dựng gửi Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng công chức theo đúng vị trí việc làm, góp phần đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện, Nghị định số 36/2013/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế và bất cập. Để khắc phục những hạn chế, tăng cường phân cấp, giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc xây dựng, phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thì việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP là cần thiết.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP; đồng thời có điều chinh, bổ sung 04 Điều (Điều 3, Điều 10, Điều 13, Điều 14) để phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp của Đảng về quản lý công chức theo chức vụ, chức danh và vị trí việc làm tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và các quy định của pháp luật có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Biên chế Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Lượng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chỉnh phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Ông cho biết, thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chưong trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức họp lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan vào dự thảo Nghị định và đăng tải dự thảo Nghị định trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ để xin ý kiến nhân dân, các tổ chức và cá nhân có liên quan. Đồng thời gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, về cơ bản, các thành viên Tổ biên tập thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm và kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng dự thảo về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chỉnh phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Ngoài ra, các thành viên cũng có ý kiến cụ thể về các từng nội dung của dự thảo Quyết định theo hướng làm rõ các quy định liên quan tới sửa đổi, bổ sung về phân loại vị trí việc làm; thẩm định đề án vị trí việc làm, danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thời gian thẩm định đề án vị trí việc làm; tổng hợp danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; ban hành quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm, danh mục vị trí việc làm, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định;...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Lượng cảm ơn các ý kiến góp ý rất tâm huyết và thiết thực của các đại biểu tham dự, đồng thời đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ và chi tiết các ý kiến để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Nghị định trong thời gian tới, sớm trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và ban hành.

Hoài Nga
[259]
Họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CPĐồng chí Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Biên chế Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tiếp xã giao đoàn đại biểu đại diện Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc (UNV) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khảo sát và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ
Ban hành 16 văn bản QPPL trong tháng 8/2018
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/09/2018 04:05)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tiếp xã giao đoàn đại biểu đại diện Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc (UNV) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Chiều ngày 20/9/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa có buổi tiếp xã giao và làm việc với đoàn đại biểu  ...
Tin mới nhất

An Giang bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại tỉnh Lào Cai

Khai mạc Triển lãm trực tuyến “Lịch sử quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản qua tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu”

Cần Thơ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng cải cách hành chính

Cải cách hành chính ở cấp xã tại Bắc Giang: Thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu

Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.