10/07/2018 04:31
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022, và công tác năm 2018, chiều 10/7, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc Hội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối lần thứ III cho cán bộ đoàn chủ chốt của 5 đơn vị (Hội nghị).

Đồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Trần Văn Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; các đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và hơn 300 đồng chí là đoàn viên thanh niên tiêu biểu trực thuộc Đoàn Thanh niên của 5 đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BTV Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên môi trường phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BTV Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Đợt học tập Nghị quyết lần này sẽ giúp các cán bộ Đoàn sáng rõ hơn các nội dung của Nghị quyết để làm căn cứ triển khai thực hiện tại cơ sở; đồng thời, kỳ vọng Trung ương Đoàn sẽ chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở triển khai các nội dung phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, cũng như có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong định hướng dư luận, thông tin trên mạng xã hội; giáo dục pháp luật, khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ thanh niên vùng đặc thù…

Là một người từng trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh: Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã đề cao vai trò, vị trí của thanh niên và xác định chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước. Trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn dân tộc, Người cũng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Trong thời gian qua, cùng với các hoạt động thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Nội vụ và 4 đơn vị phối hợp đã có nhiều thành tích được ghi nhận. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên các đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Nội dung các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” cũng được Đoàn Thanh niên các đơn vị đã cụ thể hóa bằng những phong trào gắn với rèn luyện đoàn viên … thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên. Đặc biệt, trong thời gian qua Đoàn Thanh niên các đơn vị đã phối hợp cùng nhau tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, bên cạnh việc khắc phục những khó khăn, phát huy những thành tích đã đạt được, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị các đoàn viên thanh niên các đơn vị trong thời gian tới cần tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cụ thể hóa vào các chương trình, hành động để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một các hiệu quả nhất.

Hai là, phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ để mỗi đoàn viên thanh niên phải thật sự đóng vai trò nòng cốt, đi đầu trong việc thực hiện “nâng cao chất lượng cán bộ của từng đơn vị mình công tác, học tập”, mà trước hết là “nâng cao chất lượng đoàn viên” bằng cách tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao tri thức cho bản thân; trau dồi các kỹ năng nghiệp vụ công tác,chuyên môn của bản thân.

Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, quan tâm và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn những cán bộ Đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cho Đảng.

Bốn là, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên khối cơ quan và khối sinh viên. Không ngừng đổi mới và đa dạng hóa các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”… nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng, lập trường tư tưởng vững vàng cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên.

Năm là, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của đơn vị mình, để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Trần Hữu Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các Nghị quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã quán triệt "Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017" và "Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017".

Hội nghị cũng đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Quang cảnh hội nghị

Hoài Nga
[249]
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IIIĐồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.