19/06/2018 04:52
Hội thảo khoa học "Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước theo tiêu chuẩn quốc tế"

Sáng 19/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước theo tiêu chuẩn quốc tế" (Hội thảo).

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước dự và chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các nhà khoa học thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước; các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, các cộng tác viên của Tạp chí; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định: Thời gian qua, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã đảm bảo tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng thời giúp lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng trong Bộ kiểm tra lại chất lượng các chính sách, văn bản đã ban hành; kịp thời điều chỉnh, nghiên cứu bổ sung sửa đổi hoặc đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng văn bản ban hành cũng như công tác quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, đặt trong sự phát triển nở rộ của các loại hình báo chí, truyền thông hiện đại với những tác động ngày càng rõ tới chỉ số phát hành của Tạp chí giấy, các tạp chí khoa học nói chung và tạp chí khoa học xã hội ở Việt Nam nói riêng cũng đang tích cực thực hiện yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài, phấn đấu trở thành tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế, thì sự thay đổi của Tạp chí trong thời gian qua là tích cực, tuy nhiên là chưa đủ theo sự phát triển chung, theo yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới và hướng tới tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới, nâng cao chất lượng của Tạp chí Tổ chức nhà nước theo tiêu chuẩn quốc tế" với mong muốn tiếp tục tiếp nhận được những đóng quý báu, cụ thể của các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý để nắm bắt được cụ thể, đầy đủ hơn về yêu cầu khách quan phải đổi mới, nâng cao chất lượng của các tạp chí khoa học nói chung và Tạp chí Tổ chức nhà nước nói riêng theo tiêu chuẩn quốc tế; kinh nghiệm quốc tế và trong nước về đổi mới, nâng cao chất lượng của các tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó tiếp tục có giải pháp, kế hoạch cụ thể nâng cao chất lượng Tạp chí.

Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị, các quý vị đại biểu, các nhà khoa học, quản lý sẽ cùng nhau suy nghĩ, thảo luận để giúp Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến dần theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước Nguyễn Đức Tuấn phát biểu đề dẫn Hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh: Tạp chí Tổ chức nhà nước cũng như tất cả các cơ quan báo chí cách mạng khác của Việt Nam đang đứng trước sự tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, với những biến chuyển hết sức nhanh chóng, với nhiều xu hướng phát triển mới trong hoạt động báo chí và truyền thông. Trong hơn một năm qua, kể từ khi việc đưa Tạp chí Tổ chức nhà nước tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế của một tạp chí khoa học được đặt ra, với sự quan tâm chỉ đạo cụ thể, sát sao của đồng chí Thứ trưởng, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí; sự tư vấn, góp ý hỗ trợ tích cực của các nhà khoa học, quản lý, sự chuyên cần của đội ngũ công chức, phóng viên, biên tập viên, chất lượng nội dung và hình thức của Tạp chí đã có những thay đổi tích cực.

Ban biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước nhận thức rất rõ rằng, so với những tiêu chí và yêu cầu của một tạp chí khoa học mang tầm quốc tế thì trình độ phát triển của Tạp chí còn có khoảng cách đáng kể. Để rút ngắn khoảng cách này, Tạp chí cần có những bước đi được cân nhắc cẩn trọng, cụ thể và hợp lý cùng những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước (tạp chí in) và Tạp chí Tổ chức nhà nước điện tử. Trước mắt, Tạp chí tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức để trong thời gian sắp tới được nằm trong danh mục các tạp chí được tính điểm ở mức cao hơn (hiện Tạp chí đang được tính tối đa là 0,5) của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho Hội đồng chức danh giáo sư liên ngành triết học - xã hội học - chính trị học và mong muốn Tạp chí được công nhận tính điểm công trình khoa học cho Hội đồng chức danh giáo sư ngành luật. Việc này rất cần sự tư vấn, ủng hộ, hỗ trợ của các quý vị đại biểu, các nhà khoa học.

Phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao những đổi mới, nâng cao chất lượng của Tạp chí Tổ chức nhà nước thời gian qua. Đồng thời thảo luận sổi nổi về xu hướng và giải pháp cần sớm thực hiện để nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước (tạp chí in) và Tạp chí Tổ chức nhà nước điện tử theo hướng hội nhập quốc tế bao gồm việc xác định lại về tôn chỉ, mục đích, chính sách của tạp chí, tính khoa học, tính quốc tế của Hội đồng biên tập, công tác thẩm định và xét duyệt, công tác biên tập và xuất bản; mạnh dạn đề xuất các tiêu chí đánh giá, cách thức tổ chức đánh giá, thẩm định, xét duyệt các bài báo khoa học trong lĩnh vực tổ chức, quản lý hành chính nhà nước căn cứ trên tính đặc thù của Tạp chí Tổ chức nhà nước...

GS. TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại Hội thảo

Theo GS. TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, trải qua gần 30 năm ra mắt bạn đọc, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng trong nghiên cứu. Điển hình là Tạp chí đã bám sát được thực tiễn đổi mới của đất nước, trong đó có thực tiễn của hệ thống chính trị, đặc biệt là đổi mới bộ máy tổ chức. Nhìn từ góc độ nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã đảm bảo được tính nghiêm túc cả về quan điểm chính trị, quan điểm học thuật và thực tiễn đổi mới từ trung ương tới địa phương và cơ sở, thể hiện trong từng bài viết nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị. GS Hoàng Chí Bảo cho biết, từ trong kháng chiến Bác Hồ đã có chủ trương chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công chức theo tiêu chuẩn "thạo chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tận tụy mẫn cán làm công bộc của dân". Qua đó thấy được từ cách thức trình bày đến nội dung của Tạp chí Tổ chức nhà nước đã thể hiện sự công phu của Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Tạp chí, thu hút được sự quan tâm của độc giả. Tuy nhiên, GS Hoàng Chí Bảo cho rằng, Tạp chí nên dành vị trí thỏa đáng để đăng những công trình nghiên cứu lý luận, thực tiễn, nhất là về tổ chức nhà nước và những thông tin xung quanh kinh nghiệm quốc tế, giúp ích cho việc học tập và vận dụng, đặc biệt là cho công chức nhà nước.

GS. TS. Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội thảo

Theo GS. TS. Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, việc phát triển Tạp chí theo hướng của một tạp chí khoa học quốc tế là xu hướng tích cực. Tuy nhiên,Tạp chí vẫn cần đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và tôn chỉ, mục đích đang có, đi sâu vào lý luận tổ chức nhà nước; là diễn đàn của công chức làm công tác Nội vụ và thực hiện những hướng dẫn nghiệp vụ trong ngành. 

PGS. TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, PGS. TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đánh giá cao vai trò của báo chí trong sự nghiệp cách mạng nói chung và vai trò của Tạp chí Tổ chức nhà nước đối công tác của Bộ Nội vụ nói riêng. Đồng thời nhấn mạnh đến vấn đề tổ chức, tính cấp thiết của việc nghiên cứu vấn đề tổ chức với tư cách là một khoa học. Tạp chí Tổ chức nhà nước với tôn chỉ, mục đích của mình phải tiếp tục tham gia, đóng góp những nghiên cứu lý luận, thực tiễn cho vấn đề này.

GS. TS Võ Khánh Vinh, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ngành Luật phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, GS. TS Võ Khánh Vinh, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước ngành Luật đã đánh giá cao về những đổi mới, phát triển của Tạp chí trong thời gian qua, đồng thời khẳng định với chất lượng như hiện nay, Tạp chí hoàn toàn đủ điều kiện để tính điểm công trình khoa học cho ngành Luật và đề nghị Tạp chí sớm có văn bản đề xuất với Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về vấn đề này. Đối với việc phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, GS. TS Võ Khánh Vinh cho rằng đây là việc làm cần thiết, nhưng cần có một lộ trình và phải có những đầu tư xứng đáng.

GS. TS Trần Văn Nhung, Tổng Thư kí Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước phát biểu tại hội thảo

Theo GS. TS Trần Văn Nhung, Tổng Thư kí Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, cả nước ta hiện có tới 387 tạp chí được tính điểm công trình. Chất lượng và hình thức của các tạp chí này ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, mới chỉ có 03 tạp chí được lọt vào danh sách tạp chí thuộc hệ thống Scopus là một bộ phận của Elsevier - tập đoàn xuất bản hàng đầu thế giới, cung cấp một cơ sở dữ liệu đồ sộ về trích dẫn/tóm lược, nguồn các bài báo/tài liệu khoa học đã được phản biện và tiêu chuẩn ISI (Viện thông tin khoa học Mỹ chuyên nghiên cứu về các vấn đề thông tin khoa học, chuyên lựa chọn và công bố các tạp chí đạt chuẩn quốc tế theo các tiêu chí cụ thể). Bởi vậy, các Tạp chí cần phải nỗ lực nhiều hơn trong khai thác bài viết có chất lượng; lựa chọn các thành viên hội đồng biên tập là những nhà khoa học có uy tín và có chuyên ngành phủ kín những lĩnh vực chính của tạp chí; thực hiện tốt quy trình biên tập các bài viết theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, các cơ quan chủ quản phải quan tâm chỉ đạo, xây dựng lộ trình phù hợp, đầu tư ngân sách hoạt động đặc thù cho các tạp chí.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, sắp tới Bộ Nội vụ sẽ có đề án tổ chức sắp xếp lại hệ thống báo chí. Việc tổ chức sắp xếp đối với hệ thống báo chí nói chung và các tạp chí của Bộ Nội vụ nói riêng cần phải nghiên cứu một cách bài bản để đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ, nhằm phát huy tối đa được chất lượng, thế mạnh của báo chí, phục vụ được nhiệm vụ chính trị. Bộ Nội vụ trong thời gian tới cũng phải quan tâm nhiều hơn đến công tác truyền thông, báo chí.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, quản lý đã dành thời gian đến tham dự, phát biểu chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu với Hội thảo; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và tìm kiếm những giải pháp, biện pháp khắc phục nhằm khai thác tối đa những lợi thế, cơ hội và tiềm năng của Tạp chí để tiếp tục nâng cao chất lượng, theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng hy vọng thông qua Hội thảo lần này, sự gắn kết giữa các nhà khoa học, quản lý với Tạp chí Tổ chức nhà nước ngày càng khăng khít để tiếp tục có những ủng hộ, hỗ trợ, chia sẻ, đóng góp ý kiến giúp Tạp chí Tổ chức nhà nước tiếp tục có những bước phát triển mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị Tạp chí Tổ chức nhà nước tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo. Những nội dung thực hiện nâng cao chất lượng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Tạp chí khẩn trương nghiên cứu triển khai. Các nội dung khác vượt khỏi thẩm quyền của Tạp chí, đồng chí Tổng biên tập chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề án trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt./.l

Hoài Nga
[393]
Hội thảo khoa học "Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước theo tiêu chuẩn quốc tế"Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước dự và chủ trì Hội thảo. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.