07/07/2017 02:42
Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Sáng 07/7/2017, tại trụ sở Bộ, Hội đồng khoa học khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018.

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị.


Theo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tiến hành nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 10 đề tài (trong đó 04 đề tài Xuất sắc, 04 đề tài Khá, 02 đề tài Trung bình) và nghiệm thu cơ sở được 08 đề tài; hiện đang làm thủ tục nghiệm thu cơ sở 02 đề tài, nghiệm thu chính thức 04 đề tài. Việc tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học cấp Bộ đã được thực hiện theo đúng quy định của Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ và sau khi nghiệm thu chính thức, các đề tài đều thực hiện đúng quy trình chỉnh sửa và nộp lưu chiếu theo quy định.

Năm 2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - cơ quan thường trực Hội đồng khoa học của Bộ tiếp tục tổ chức thực hiện tuyển chọn được 05 cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ  theo phương thức đấu thầu. Việc làm này thu hút lực lượng lớn công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tham gia và nâng cao được chất lượng của đề tài.

Để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch họat động khoa học, công nghệ năm 2018 của Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã sớm triển khai đăng ký nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2018. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng khoa học Viện để thảo luận, tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ; xin ý kiến các chuyên gia và các thành viên Hội đồng khoa học Bộ; họp nhóm tư vấn, rà soát danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018; tổng hợp Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 trình Chủ tịch và các thành viên Hội đồng khoa học Bộ thông qua trước khi trình lãnh đạo Bộ ký Quyết định ban hành Danh mục.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận và cơ bản  nhất trí với kết quả đã đạt được, đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung  vào bản dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và cho ý kiến về nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ, trong đó chú trọng đến các nội dung nâng cao chất lượng của các đề tài nghiên cứu; đôn đốc đảm bảo tiến độ, khắc phục tình trạng nợ đọng của các đề tài; đánh giá, nghiệm thu các đề tài theo đúng quy trình được quy định tại Quy chế; tăng cường phối hợp giữa Viện Khoa học tổ chức nhà nước và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, đảm bảo vai trò của Viện là đơn vị “đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ”. Tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các đề tài, thu hút đông đảo công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tham gia tuyển chọn.

Lã Anh
[1251]
Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị. Theo Báo cáo, trong 6 tháng
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.