10/03/2015 02:12
Nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập”

Chiều ngày 06/03/2015, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức buổi nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập” (Buổi nghiệm thu).

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Dự án Trần Văn Tuấn phát biểu tại Buổi nghiệm thu
Dự án do Thứ trưởng Bộ Nội vụ, TS. Trần Anh Tuấn làm Chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị chủ trì thực hiện Dự án. 
Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Dự án chủ trì Buổi nghiệm thu.
Hội đồng nghiệm thu Dự án gồm: TS. Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước – Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế - Phản biện 2; PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ths Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ; Ths Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ; TS. Hà Quang Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Ủy viên – Thư ký.
Đến dự Buổi nghiệm thu có các chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và các viên chức Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.
Quyền Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Trần Văn Ngợi - Phó Chủ nhiệm Dự án phát biểu tại Buổi nghiệm thu
Tại Buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã được nghe TS. Trần Nghị, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức -Viện Khoa học tổ chức nhà nước, thư ký Dự án trình bày tóm tắt kết quả điều tra của Dự án. Theo đó, Dự án đã điều tra, đánh giá khách quan thực trạng việc xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; rút ra những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ cơ bản, thiết yếu đối với người dân và cộng đồng. Từ kết quả điều tra, Dự án đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trên 8 nội dung: Về tuyển dụng viên chức; Về đào tạo, bồi dưỡng viên chức; về bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm của viên chức; về khen thưởng, kỷ luật, đánh giá viên chức; về tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ; về phân cấp quản lý viên chức giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; Về nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
TS. Trần Nghị, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức (Viện Khoa học tổ chức nhà nước), thư ký Dự án trình bày tóm tắt kết quả điều tra của Dự án tại Buổi nghiệm thu
Đánh giá về Dự án, các thành viên Hội đồng nghiệm thu Dự án đều cho rằng đây là Dự án có ý nghĩa thực tiễn cao, được nghiên cứu, chuẩn bị một cách nghiêm túc, đáp ứng được các yêu cầu đề ra đối với một Dự án; đồng thời đánh giá cao những kết quả nghiên cứu về hệ thống văn bản liên quan đến viên chức cũng như thực trạng số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay. 
PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế - Phản biện 2, phát biểu tại Buổi nghiệm thu
Phát biểu tại Buổi nghiệm thu, được sự ủy quyền của Thứ trưởng Trần Anh Tuấn - Chủ nhiệm Dự án, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Trần Văn Ngợi - Phó Chủ nhiệm Dự án trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chuyên gia, nhà khoa học đối với Dự án để hoàn thiện Dự án.
Kết luận Buổi nghiệm thu, TS. Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao Dự án được thực hiện công phu, nghiêm túc, bám sát các nhiệm vụ và đạt được những yêu cầu đã đề ra.  Bên cạnh những kết quả đạt được, TS. Trần Văn Tuấn đề nghị chủ nhiệm Dự án và cơ quan chủ trì cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện kết quả nghiên cứu trong thời gian tới.
Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu bỏ phiếu đánh giá đạt loại Khá.
Quang cảnh Buổi nghiệm thu
Theo: moha.gov.vn
[1934]
Nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập”Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Dự án Trần Văn Tuấn phát biểu tại Buổi nghiệm thu   Dự án do Thứ trưởng Bộ Nội vụ, TS. Trần Anh Tuấn làm Chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị chủ trì thực hiện
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Tạo lập đội ngũ cán bộ chất lượng và đồng bộ cho chặng đường mới
Định hướng chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
Hiện đại hóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(22/06/2017 02:24)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại Bộ Nội vụ
Sáng 22/6/2017, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động  ...
Tin mới nhất

Tự quản địa phương ở Liên bang Nga và gợi mở cho Việt Nam

Thực trạng xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Việt Nam hiện nay

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ mới

Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam nhận giải C Giải Báo chí quốc gia năm 2016

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay

Tin xem nhiều

Lễ ký Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Xây dựng cơ chế trả tiền lương theo vị trí việc làm

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2014 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Mã Trường: DNV)

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi thuyết trình" Tư tưởng Hồ CHí Minh về đạo đức công vụ"

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Nguyễn Quốc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.