Thực tiễn - Kinh nghiệm
Cần thay đổi nhận thức của người dân về thủ tục hành chính

Khi đến các cơ quan hành chính nhà nước, một điều rất dễ nhận thấy là sự khó chịu, thiếu thoải mái của người dân khi đến giải quyết công việc. Nhiều người cho rằng, thủ tục hành chính (TTHC) quá rườm rà. Theo cách nghĩ của một số người dân, TTHC là cái mà các cơ quan nhà nước “đẻ” ra để “hành dân”, để cán bộ sách nhiễu người dân nhằm trục lợi cá nhân. Bởi nếu không tuân thủ đầy đủ các thủ tục đó, yêu cầu sẽ không được giải quyết. Và theo lô-gíc tất yếu trong lối suy nghĩ của họ, để tránh bị “làm khó” thì buộc phải “đi cửa sau”, phải hối lộ, đút lót cho cán bộ, công chức.

Cải cách quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ

Bất kỳ nền công vụ nào cũng đều chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức (CBCC) nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua công tác ĐTBD đã có những đóng góp đáng kể trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC và công tác cải cách hành chính (CCHC). Tuy nhiên, công tác ĐTBD vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, mà một trong những nguyên nhân lại nằm ở chỗ người ta chưa hiểu rõ và chưa đặt ĐTBD vào đúng vị trí của nó trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC và thực hiện CCHC. Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ quan niệm về ĐTBD CBCC, quy trình ĐTBD  và thực hiện cải cách trong ĐTBD CBCC nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

Những lời dạy của Bác Hồ đối với Công Đoàn

Trong những năm 1920, cùng với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã làm hết sức mình để giác ngộ và thức tỉnh giai cấp công nhân Việt Nam đến với phong trào đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc. Người luôn giành sự quan tâm sâu sắc đến quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động. Người cho rằng: giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam cần phải có một tổ chức, đó là tổ chức Công hội. Người đã khái quát một số chức năng, nhiệm vụ của Công hội đó là: “Tổ chức công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình với nhau, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.[1] 

Chế định trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

I. Tham nhũng

Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi(1). Do đó, có thể thấy trên thực tế, các đối tượng bị xử lý về hành vi tham nhũng chủ yếu là cán bộ, đảng viên sinh hoạt ở tổ chức đảng nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc khi xem xét, xử lý người có hành vi tham nhũng bao gồm phải xem xét cả về Đảng và chính quyền. Vì vậy, bài viết đặt vấn đề tìm hiểu, nghiên cứu về “Chế định trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng (PCTN)” bao gồm cả các quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong PCTN trên cả phương diện Đảng và chính quyền.

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại là hoạt động bình thường của bất cứ nhà nước nào khi mà nền hành chính hướng tới việc phục vụ và cung cấp dịch vụ cho người dân. Có thể nói, trong quá trình hoạt động, kể cả việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đến việc tổ chức thực hiện trên thực tế sẽ không tránh khỏi những sai sót, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của không những cá nhân mà còn cả tổ chức và của nhiều người dân trong xã hội. Việc khiếu nại của người dân là thể hiện sự văn minh của một nền hành chính đã tôn trọng và bảo vệ được quyền lợi chính đáng của người dân. Như vậy, nhu cầu về khiếu nại của công dân được hiến định nhưng thực tế việc tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập và hạn chế với những cách nhìn nhận và cách giải quyết khác nhau ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, có một thực tế là, bất cứ bộ máy nào cũng không thể hoàn hảo đến mức mà không có sai sót gì khi quyết định các vấn đề liên quan đến lợi ích của công dân, do đó, việc hướng tới bảo vệ quyền lợi của người dân và ngăn chặn những sai sót từ phía Nhà nước, đồng thời, sửa chữa những sai sót, tích cực giải quyết các khiếu nại đó mới là điều mà chúng ta cần đặt ra.

“Phải chữa bệnh cấp bậc”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm công tác cán bộ. Người coi “Cán bộ là gốc của mọi công việc"(1), “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém"(2). Người nhắc nhở: "Phải chữa bệnh cấp bậc"(3), đồng thời, Người đã chỉ rõ những “bệnh” của cán bộ và nguyên nhân, tác hại, cách chữa trị các “thứ bệnh” đó. Ngày 15-7-1950, trên Báo Sự Thậtsố 136, với bút danh X.Y.Z., với tiêu đề “Phải chữa cái bệnh cấp bậc”, Bác đã chỉ ra những biểu hiện, nguyên nhân, tác hại và cách chữa trị “Bệnh cấp bậc” của nhiều cán bộ ta. “Bệnh cấp bậc” theo Bác đó là: “tỏ vẻ tự kiêu, tự đại”, xem khinh cán bộ cấp dưới, không chấp hành mệnh lệnh cán bộ cấp trên… Và kết quả của “bệnh cấp bậc” là “cán bộ không đoàn kết, công việc không trôi chảy”.

Quyền lực cứng, quyền lực mềm, quyền lực thông minh trong nền dân chủ

Quyền lực không phải là một vấn đề mới trong đời sống chính trị - xã hội. Cách thức sử dụng quyền lực trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử đánh dấu những đặc điểm xã hội và trình độ nhận thức khác nhau của từng thời kỳ. Ngày nay, người ta nói nhiều đến dân chủ và đi cùng với nó là những cách thức sử dụng quyền lực mới. Nhiều lý thuyết quyền lực ra đời, trong đó có lý thuyết về quyền lực mềm. Từ những năm 90 thế kỷ XX, lý thuyết này đã tìm được chỗ đứng trong quan hệ quốc tế và ngày càng thể hiện được sức lan toả của mình.

Một số cơ quan, tổ chức phòng, chống tham nhũng tại Cộng hòa Pháp
1. Cơ quan phòng, chống tham nhũng trung ương
 Đây là cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) được thành lập lâu đời nhất tại Châu Âu (vào năm 1993) gắn liền với một sự kiện làm chao đảo đời sống chính trị tại đất nước Pháp. Vào thời điểm đó, hàng loạt các trường học cấp 3 được xây dựng tại Paris bằng nguồn ngân sách công và kết quả là người ta đã phát hiện ra các hành vi tham nhũng ở các đảng phái khác nhau trong quá trình xây dựng những công trình này. Từ đó, Chính phủ đã trình Nghị viện thành lập ra tổ chức PCTN Trung ương, gọi tắt là SCPC, trực thuộc Bộ Tư pháp. Mặc dầu cơ quan chủ quản là Bộ Tư pháp nhưng SCPC là một cơ quan liên bộ bởi lẽ các ủy viên ở đây được biệt phái từ các bộ, ngành khác trong Chính phủ Pháp đến công tác. SCPC là cơ quan hành chính, cơ cấu tổ chức rất gọn nhẹ: Có 10 ủy viên là cố vấn cao cấp, 3 thư ký và đứng đầu là một thẩm phán. Các cố vấn cao cấp của SCPC là những công chức đang làm việc tại các bộ, ngành trong Chính phủ được biệt phái về do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của các cố vấn cao cấp SCPC là 3 năm và luân chuyển liên tục vì quan điểm của SCPC là “quen quá” là một trong những mầm mống của tham nhũng. Thực ra, theo Luật PCTN năm 1993 của Pháp thì tất cả các cố vấn đều được bổ nhiệm bởi Sắc lệnh của Tổng thống nhưng cho đến nay thì chỉ có người đứng đầu của SCPC là thực hiện theo Sắc lệnh của Tổng thống. SCPC có 4 chức năng cơ bản như sau:
Đánh giá tác động văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân – một yêu cầu thiết thực để đảm bảo chất lượng của văn bản

Đánh giá tác động văn bản (Regulatory Impact Assesment - viết tắt là RIA) là một khái niệm khá mới mẽ trong quy trình xây dựng văn bản QPPL của Việt Nam, tuy nhiên đối với nhiều nước trên thế giới đây là một quy trình bắt buộc để một đề xuất xây dựng luật được thông qua. Năm 2008, Quốc hội thông qua Luật Ban hành văn bản QPPL và đây là lần đầu tiên đánh giá tác động văn bản được luật hóa trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm thực tiễn thi hành pháp luật và học hỏi từ các nước có nền lập pháp lâu đời trên thế giới.

TIN MỚI NHẤT
Áp dụng mô hình quản lý thực thi công việc theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
Nam Định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công ở nước ta hiện nay
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(12/10/2018 04:45)
Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều Nguyễn - Giá trị lịch sử và đương đại"
Sáng ngày 12/10, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều  ...
Tin mới nhất

Đẩy mạnh việc thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ

Cử tri và Nhân dân kỳ vọng vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng

Bình Phước cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước được bầu, tuyên thệ trước Quốc hội ngay đầu Kỳ họp thứ 6

Công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng

Đắk Nông thực hiện “Năm dân vận chính quyền”: Xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức vì dân

Thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc Bình Phước

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.