11/09/2013 03:38
Khâu đột phá là phải thay đổi tư duy, hành động của cán bộ công quyền

Mặc dù đã đạt được bước tiến quan trọng, song so với yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển trong hội nhập kinh tế quốc tế thì cải cách hành chính ở ta còn chậm, hiệu quả thấp. Nền hành chính công có những yếu kém cơ bản như: Luật ra đời, nhưng văn bản hướng dẫn thực hiện quá chậm. Nhiều cơ quan nhà nước có xu hướng giành thuận lợi cho hoạt động quản lý của mình nhiều hơn là đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và người dân. Thủ tục hành chính chưa được cải cách triệt để, tính công khai, minh bạch còn thấp, chậm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý vĩ mô của các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, nhất là ở cấp Chính phủ và các Bộ.

Dấu ấn cơ chế quan liêu, xin cho vẫn còn in đậm trong điều hành và tổ chức công việc của các cơ quan hành chính và cán bộ ở các cấp. Mặt khác, tình trạng "trên bảo dưới không nghe" hay "trên quyết liệt, dưới lề mề" vẫn xảy ra không ít. Nhiều cán bộ chưa dám chịu trách nhiệm về công việc của mình, không dám tự quyết định trong phạm vi thẩm quyền, vẫn báo cáo xin ý kiến cấp trên, ngay cả những việc rất nhỏ. Bên cạnh đó, chất lượng cán bộ, công chức chưa cao, còn nhiều hạn chế về kỹ năng quản lý và chưa có ý thức trách nhiệm thực thi công vụ. Một bộ phận cán bộ, công chức suy thoái đạo đức, tham nhũng. Lề lối làm việc lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp, hiện đại trong khi hoạt động của bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương chưa thống nhất và không thống nhất.

Thực chất của mối quan hệ giữa cơ quan và công chức Nhà nước với nhân dân là quan hệ bình đẳng về thẩm quyền và trách nhiệm. Đó là quan hệ giữa người phục vụ và người được phục vụ, vì cơ sở vật chất để bộ máy nhà nước tồn tại và hoạt động được là do người dân, doanh nghiệp và tổ chức đóng thuế mà có. Do đó, việc các cơ quan hành chính trở thành người phục vụ nhân dân cũng chính là quyền và nghĩa vụ pháp lý của họ đối với người dân và doanh nghiệp.

Thay đổi tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo hướng phục vụ dân, phục vụ doanh nghiệp là khẩu hiệu của nhiều cấp, ngành, địa phương. Kinh nghiệm của nhiều địa phương cho thấy, để thực hiện cải cách hành chính nói chung và mô hình một cửa, một dấu phải tăng cường phân cấp cho cán bộ chuyên trách khi triển khai công việc, đồng thời có cơ chế giám sát chặt chẽ. Chính phủ đã đề ra chương trình từ nay cho đến năm 2010 hiện đại hóa, chuẩn hóa lại tất cả các công sở từ cấp xã trở lên và chuẩn hóa các tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức. Đây là những yếu tố cơ bản để đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới, mà vấn đề cốt lõi nhất là phải có đột phá trong việc thay đổi tư duy, nhận thức, hành động của cán bộ công quyền.

Cải cách hành chính phải là một cuộc cách mạng thực sự ở mọi cấp chính quyền, mọi cơ quan Nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Với người dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự đóng góp quan trọng cho tiến trình cải cách này là khi gặp phiền hà, trở ngại với cơ quan hành chính, cần hết sức tránh dùng biện pháp bôi trơn hối lộ, mua chuộc công chức có trách nhiệm phải xử lý công việc. Phải có bản lĩnh, nghị lực và trách nhiệm công dân để làm được điều đó. Khi đó người dân và doanh nghiệp không chỉ góp phần cải cách thủ tục hành chính mà còn giúp cho các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực không có môi trường và điều kiện phát triển.

Đã đến lúc phải thường xuyên tổ chức kiểm tra cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và thậm chí phải xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu mới tạo ra sự thay đổi để cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng nhanh đạt được yêu cầu đặt ra.

Nguyễn Khắc Bộ
[3578]
Khâu đột phá là phải thay đổi tư duy, hành động của cán bộ công quyềnMặc dù đã đạt được bước tiến quan trọng, song so với yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển trong hội nhập kinh tế quốc tế thì cải cách hành chính ở ta còn chậm, hiệu quả thấp. Nền hành chính công có những yếu kém cơ bản như: Luật ra đời, nhưng văn bản
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hòa Bình đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
Thông báo kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra Chính phủ.
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/02/2017 02:34)
Họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”
Sáng 21/2/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính,  ...
Tin mới nhất

Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực nữ - từ góc nhìn về quan niệm giới

Tổ công tác của Thủ tướng sau 6 tháng ‘không ngại va chạm’

Khánh Hòa: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn một số khó khăn

Thủ tướng: Cần khắc phục tình trạng “đã phát nhưng chưa động”

Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Cải cách bộ máy hành chính nhà nước- khung chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.