19/10/2018 02:11
Bà Rịa – Vũng Tàu: Tinh giản biên chế là xu thế tất yếu và đúng đắn

Để thực hiện Nghị quyết 18 có hiệu quả, đòi hỏi phải tiến hành một cách thận trọng, kiên quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ đặc biệt phải quán triệt tư tưởng, nhận thức để cán bộ, công chức hiểu rõ tinh giản biên chế là chủ trương nhất quán, là xu thế tất yếu và đúng đắn.

Triển khai Chương trình hành động số 19-Ctr/TU của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Chương trình hành động số 20-Ctr/TU ngày 16/4/2018. Với tinh thần đổi mới dám làm, dám chịu trách nhiệm, trong sáp nhập, sắp xếp lại một số cơ quan, đơn vị, việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả bước đầu.

Triển khai Chương trình hành động, Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu phải nhanh chóng cụ thể hóa sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp với nỗ lực, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế.

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết 18 phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu triển khai công việc sau khi thực hiện sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban

Ngày 12/5 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Thành ủy. Sau 5 tháng triển khai, đồng chí Trần Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo đánh giá việc thực hiện sáp nhập đã mang lại một số lợi ích thiết thực.

Trước hết là giảm đầu mối các cơ quan, đơn vị, giảm biên chế dôi dư trong hệ thống chính trị, sáp nhập 2 cơ quan cùng với việc sáp nhập 2 chi bộ, giảm chức danh giám đốc, phó giám đốc Trung tâm cùng với việc giảm các hoạt động phối hợp mang tính trung gian. Điều này góp phần đảm bảo việc triển khai công tác đào tạo nhanh chóng, kịp thời, không phải qua các hoạt động trung gian hướng dẫn. Đây chính là bước khởi điểm, là tiền đề quan trọng, tạo khí thế để Thành ủy Vũng Tàu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Để việc sáp nhập diễn ra thuận lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho hay, việc làm này đòi hỏi phải tiến hành một cách thận trọng, kiên quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ đặc biệt phải quán triệt tư tưởng, nhận thức để cán bộ, công chức hiểu rõ tinh giản biên chế là chủ trương nhất quán, là xu thế tất yếu và đúng đắn.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Hữu Dũng, phụ trách bộ phận đào tạo (trước khi sáp nhập là Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố), việc sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị vào Ban Tuyên giáo là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của thành phố. Từ khi thực hiện sáp nhập, được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công việc về cơ bản rất thuận lợi. Việc sáp nhập đã giúp khắc phục được tình trạng mở lớp bị thụ động và phải lệ thuộc vào đội ngũ giảng viên hợp đồng, nay được thay thế, bổ sung bằng đội ngũ chuyên viên của Ban Tuyên giáo tham gia công tác giảng dạy.

"Bản thân tôi khi làm cán bộ Tuyên giáo có cơ hội được tiếp xúc với cấp ủy nhiều hơn, được lắng nghe những thông tin từ cơ sở một cách đa chiều, điều đó giúp tôi vận dụng luôn vào bài giảng; đưa những vấn đề từ thực tế của địa phương làm phong phú thêm cho nội dung, chương trình giảng dạy cho học viên", đồng chí Dũng nói.

Cùng với việc sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Thành ủy, hướng tới mục tiêu không ngừng đổi mới, sắp xếp lại hệ thống chính trị của thành phố ngày một tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Vũng Tàu theo định hướng trở thành một đô thị du lịch, văn minh, hiện đại, ngày 18/6/2018, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án thí điểm chấm dứt tổ chức hoạt động Hội Nông dân thành phố và các phường trên địa bàn (Đề án 11).

Theo đó, Đảng ủy 16 phường đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân phường hướng dẫn các chi hội thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Thành ủy; hướng dẫn hội viên nông dân tham gia sinh hoạt vào các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội khác trên địa bàn. Sau khi chấm dứt hoạt động của các tổ Hội, chi Hội trực thuộc, Ban Chấp hành Hội Nông dân các phường cũng đã thống nhất phương án chấm dứt hoạt động, thực hiện bàn giao con dấu cho Hội Nông dân thành phố từ trước ngày 31/8.

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hồng Thu Thủy cho biết, ngay sau khi ban hành quyết định và thực hiện việc chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân các phường, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã lập hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân thành phố theo quy định. Đến ngày 11/9, quyết định đã được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành, hoàn thành đúng tiến độ là trước ngày 30/9.

Nhìn chung, tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan, đơn vị ở Vũng Tàu sau khi sắp xếp đã tinh gọn hơn, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ của các cơ quan, đơn vị phù hợp với trình độ chuyên môn qua đó phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị nhận nhiệm vụ mới là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhận nhiệm vụ mới là Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy đều chấp hành sự điều động, nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Bùi, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy chia sẻ, việc thí điểm chấm dứt tổ chức hoạt động của Hội Nông dân thành phố và các phường trên địa bàn là quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu và là chủ trương đúng đắn.

“Từ khi chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân 2 cấp đến nay, cá nhân tôi cũng như cán bộ trong hệ thống chính trị của thành phố từ phường, xã đến thành phố chưa nhận được ý kiến nào không đồng tình chủ trương này. Cán bộ Hội từ thành phố đến phường, xã đều được cơ quan có thẩm quyền bố trí, sắp xếp công việc và đều đã hoạt động ổn định. Được Thành ủy phân công nhiệm vụ là Phó Trưởng ban Dân vận, bắt đầu nhận nhiệm vụ mới từ ngày 01/10, dù chức năng nhiệm vụ của công tác dân vận có khác so với hoạt động của Hội Nông dân nhưng cùng với sự giúp đỡ của các đồng chí trong Ban và những kiến thức, kinh nghiệm công tác tôi thấy công việc mới không có gì khó khăn lắm. Dù ở cương vị nào tôi luôn suy nghĩ bản thân là cán bộ, đảng viên phải nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Văn Bùi chia sẻ.

Với kết quả bước đầu như trên, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hồng Thu Thủy thông tin, ngay trong quý IV/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu tiến hành sáp nhập Thư viện thành phố và Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao đồng thời xây dựng đề án hợp nhất Văn phòng Thành ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2019, thực hiện sáp nhập Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và Phòng Y tế thành phố./.

Minh Châu - Hoàng Mẫn

Theo: dangcongsan.vn
[849]
Bà Rịa – Vũng Tàu: Tinh giản biên chế là xu thế tất yếu và đúng đắnTriển khai Chương trình hành động số 19-Ctr/TU của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Chương trình hành động số 20-Ctr/TU ngày 16/4/2018. Với tinh thần đổi mới
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Thủ tướng phê chuẩn ông Hồ Đại Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(09/11/2018 03:12)
Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2018
Sáng 09/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng về hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ cho công chức, viên chức và người  ...
Tin mới nhất

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

Đồng Tháp có nhiều sáng tạo và mô hình hay trong cải cách hành chính

“Không để nợ thủ tục hành chính thuộc diện cắt giảm, rút gọn"

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; làm tròn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Một số đề xuất về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

“Pháp luật quy định mà anh né tránh thì đừng làm Chủ tịch nữa“

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.