12/01/2017 01:37
Quyết tâm tạo đột phá về kỷ luật, kỷ cương

Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ khi Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định lựa chọn chủ đề năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”. Các cấp ủy đảng đã và đang vào cuộc quyết liệt trong việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" để tạo động lực mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” quận Thanh Xuân. Ảnh: Viết Thành

Vào cuộc khẩn trương

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng, một trong những giải pháp đầu tiên thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” mà thành phố sẽ triển khai là kết hợp nhuần nhuyễn việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cấp huyện bảo đảm nguyên tắc: “Một đầu mối - một việc xuyên suốt”. 

Đồng thời, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình giải quyết công việc bảo đảm sự đồng bộ, thông suốt theo hướng 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Từng bộ phận, từng phòng, ban, từng công chức, viên chức phải xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, công khai, chi tiết hóa quy trình giải quyết công việc. Thành phố cũng sẽ tập trung khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, không rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp…

Quận Ba Đình là đơn vị đầu tiên tổ chức hội nghị “Năm kỷ cương hành chính 2017” tới các phòng, ban chức năng và UBND các phường trên địa bàn. Với quyết tâm thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017” ngay từ ngày đầu, tháng đầu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình đã yêu cầu các đơn vị từ quận đến cơ sở chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện nghiêm quy chế làm việc. UBND quận sẽ chỉ đạo tăng cường kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở. 

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn khẳng định sẽ tập trung thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” bằng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nội dung đã được đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ trong Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đó là chấp hành nghiêm quy chế, quy định, quy trình pháp luật; ứng xử văn hóa; nêu cao vai trò gương mẫu, thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị; kỷ luật nghiêm minh đối với những vi phạm.

Nhằm gắn việc siết chặt kỷ cương hành chính với nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đã lựa chọn năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính, quản lý đất đai và các xã về đích nông thôn mới”. Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, huyện sẽ tập trung chỉ đạo theo hướng đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện đùn đẩy, né tránh hay lơ là trong thi hành nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng cho biết, Đảng ủy Khối sẽ tập trung thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường cải cách hành chính nhằm mục tiêu để các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối nâng cao quyết tâm chính trị trong giải quyết những việc khó, những vấn đề còn bức xúc trong dư luận cũng như sự mong mỏi của nhân dân. Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là ý thức nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Tránh “bệnh” thành tích

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh, thành phố lựa chọn chủ đề "Năm kỷ cương hành chính 2017" nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Đây là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.

Thành ủy Hà Nội đã chính thức đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 nội dung giám sát đối với các cấp ủy đảng về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Theo đó, trong quý III, Thành ủy sẽ giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017". 

Với quyết tâm thực hiện đồng bộ “Năm kỷ cương hành chính 2017” trong cả hệ thống chính trị, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo trước tiên giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, kiên quyết xử lý và thay thế các cán bộ suy thoái; rà soát, sàng lọc ngay, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; đề cao trách nhiệm và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, kiểm tra, kỷ luật Đảng. Đây cũng là một phần trong tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Để thực hiện thành công “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải coi kỷ cương, kỷ luật là động lực thành công; đồng thời lưu ý phải hết sức tránh bệnh thành tích, làm kiểu “đầu voi đuôi chuột”.

Theo hanoimoi.com.vn
[1336]
Quyết tâm tạo đột phá về kỷ luật, kỷ cươngHướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” quận Thanh Xuân. Ảnh: Viết Thành   Vào cuộc khẩn trương Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng, một trong những giải pháp đầu tiên thực hiện “Năm kỷ cương
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Hà Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII)
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Nâng cao năng suất lao động - Yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tố cáo qua điện thoại: Ăn lương dân đóng thuế thì dân yêu cầu phải làm

Không có chuyện cán bộ không làm được việc vẫn ngồi “ghế” lãnh đạo

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch đặc khu có cần Bộ Nội vụ giới thiệu?

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh

Quảng Ngãi: Còn nhiều hạn chế trong cải cách hành chính

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Một số giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.