06/03/2015 09:30
Trang bị kiến thức và công cụ cho đại biểu dân cử - yêu cầu nhìn từ HĐND tỉnh Đắk Nông

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND, bên cạnh bảo đảm hài hòa giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu; đổi mới hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu; kịp thời, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu... cần tạo không khí dân chủ để đại biểu phát huy trí tuệ, tâm huyết trong các hoạt động của HĐND.

Trụ sở Huyện ủy Krông Nô- tỉnh Đăk Nông. Ảnh minh họa: internet
Nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh Đắk Nông có 50 đại biểu, cơ cấu đại biểu thay đổi tích cực theo hướng vừa bảo đảm thành phần, vừa coi trọng chất lượng, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, đại biểu hoạt động khối Đảng, đoàn thể, đại biểu ở cơ sở so với nhiệm kỳ trước; giảm tỷ lệ đại biểu hoạt động khối cơ quan quản lý hành chính nhà nước; tỷ lệ đại biểu có trình độ cao cũng được nâng lên. Thực tế hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao kỹ năng hoạt động, qua đó ngày càng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp cho sự phát triển KT - XH của địa phương, như: quyết định phân bổ nguồn lực công có hiệu quả; nghiên cứu, phân tích chính sách, ý kiến của cử tri trong việc quyết định các mục tiêu, chương trình trọng điểm, dự án đầu tư; ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, TXCT cũng được các đại biểu tăng cường thực hiện.
Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh chưa đồng đều, một số đại biểu còn hạn chế về trình độ, kỹ năng hoạt động nên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH, QP - AN của địa phương; chưa thể hiện rõ chính kiến trong thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND... do đó vẫn còn tình trạng một số chính sách đã được thông qua nhưng chuẩn bị chưa kỹ, chưa tính toán đủ nguồn lực... nên chưa thực sự phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, phần lớn đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, không thể dành nhiều thời gian nghiên cứu, thu thập thông tin cho hoạt động của HĐND; 32% đại biểu trong khối chính quyền, một số giữ cương vị lãnh đạo trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu còn né tránh, ngại va chạm. Các đại biểu chưa chủ động tiến hành TXCT nơi cư trú, nơi làm việc, TXCT theo chuyên đề; còn thụ động trong công tác TXCT, chưa theo đuổi đến cùng việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hiệu quả hoạt động giám sát cũng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu, một số lĩnh vực còn thiếu những đại biểu thực sự tâm huyết, có chuyên môn sâu để giám sát đạt kết quả cao...
Những hạn chế trên có một số nguyên nhân cơ bản, đó là: mối quan hệ giữa chất lượng và cơ cấu đại biểu chưa hoàn toàn hợp lý, tỷ lệ đại biểu chuyên trách ít nên chưa thật sự đóng vai trò nòng cốt, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong hoạt động của HĐND; còn nhiều đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan hành chính, có trình độ chuyên môn sâu nhưng thường né tránh, ít thể hiện chính kiến khi tham gia các hoạt động của HĐND... Một số đại biểu thiếu kỹ năng và hầu hết các tổ đại biểu còn lúng túng trong hoạt động, người đứng đầu tổ đại biểu chưa phát huy hết vai trò của mình...
Thực tế trên cho thấy, để tiếp tục nâng cao, hiệu quả hoạt động của HĐND, trước hết cần bảo đảm hài hòa giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu. Đây là vấn đề quan trọng quyết định chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND và HĐND. Thực tế, số đại biểu tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động tại kỳ họp và hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND thường là đại biểu hoạt động chuyên trách, đại biểu trong các ban Đảng, đoàn thể. Số đại biểu công tác trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, mặc dù có khả năng, trình độ chuyên môn sâu theo lĩnh vực nhưng thực tế chưa phát huy được khả năng, trình độ của mình, nhất là trong hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Một số đại biểu đại diện cho khối doanh nghiệp cũng chưa thật sự phát huy được vai trò, do chưa dành nhiều thời gian, trí tuệ cho hoạt động của HĐND... Vì vậy, việc cơ cấu đại biểu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, dân tộc rất cần thiết, nhưng cần lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài, không vì cơ cấu mà xem nhẹ chất lượng đại biểu; tăng số lượng đại biểu ở các cơ quan Đảng, đoàn thể và tăng số đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.
Tạo không khí dân chủ trong các hoạt động của HĐND để đại biểu HĐND phát huy trí tuệ, tâm huyết. Để làm được điều này, Chủ tọa kỳ họp cần có phương pháp điều hành khoa học, khích lệ đại biểu tham gia ý kiến thể hiện quan điểm trong thảo luận, chất vấn. Ý kiến chính đáng của đại biểu phải được ghi nhận, tiếp thu và chỉ đạo giải quyết; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND phải được coi trọng, làm căn cứ để HĐND quyết sách đúng, trúng.
Đổi mới cơ chế hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu HĐND, tập trung vào các hoạt động như: họp tổ, TXCT, giám sát. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng đại biểu theo định kỳ hàng năm hoặc giữa nhiệm kỳ HĐND; đối với đại biểu HĐND là cán bộ, công chức phải gắn tiêu chí hoạt động của đại biểu vào việc đánh giá, xếp loại cuối năm của các cơ quan và cần lấy ý kiến của Thường trực HĐND trước khi đánh giá cán bộ là đại biểu HĐND ở các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, để nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND, địa phương nên có định hướng, quy hoạch đại biểu cho HĐND khóa sau, nhằm tìm ra những đại biểu thực sự có năng lực, tâm huyết, gắn bó với nhân dân để giới thiệu ra ứng cử.
Do số đại biểu tái cử ít, đa số đại biểu tham gia hoạt động HĐND lần đầu nên kỹ năng hoạt động còn hạn chế. Bên cạnh đó, cơ cấu đại biểu đa dạng, có trình độ chuyên môn, nhận thức khác nhau nên ngay sau kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ mới cần kịp thời tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động, trang bị những kiến thức cơ bản nhất cho đại biểu; thời gian khóa tập huấn cũng cần được sắp xếp hợp lý. Hàng năm, cần tổ chức các lớp tập huấn theo chuyên đề, mang tính chuyên sâu, trang bị cho đại biểu các kiến thức về kinh tế - ngân sách, nông nghiệp, xây dựng cơ bản... Bên cạnh đó, cần quy định chính sách phù hợp, bảo đảm các điều kiện như kinh phí, trang thiết bị cần thiết giúp đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có chính sách đặc thù với đại biểu hoạt động chuyên trách. Tăng cường cung cấp thông tin, kiến thức cho đại biểu hoạt động...
Vương Thái Lư - Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông

Theo: daibieunhandan.vn
[2134]
Trang bị kiến thức và công cụ cho đại biểu dân cử - yêu cầu nhìn từ HĐND tỉnh Đắk NôngTrụ sở Huyện ủy Krông Nô- tỉnh Đăk Nông. Ảnh minh họa: internet   Nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh Đắk Nông có 50 đại biểu, cơ cấu đại biểu thay đổi tích cực theo hướng vừa bảo đảm thành phần, vừa coi trọng chất lượng, tăng tỷ lệ đại
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Hội nghị chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ
Chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Không xây dựng vị trí việc làm, không thể cải cách tiền lương
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/08/2018 03:50)
Hội nghị chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ
Sáng ngày 21/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề để xin ý kiến chỉ  ...
Tin mới nhất

Hưng Yên giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính từ 20-40%

Tiền Giang: Cải cách hành chính ở các xã nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng công vụ, phục vụ nhân dân

Lâm Đồng: Xây dựng Chính phủ điện tử để đột phá cải cách hành chính

Giải phóng phụ nữ theo tư tưởng K. Marx và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

"Hội quán"- Mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Đồng Tháp

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.