Xây dựng chính quyền địa phương
Đà Nẵng: Xây dựng chính quyền kiến tạo, trách nhiệm và giải trình

Ngày 25/8, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Hướng tới chính quyền kiến tạo, trách nhiệm và giải trình”. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, đại diện Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội của 12 tỉnh, thành phố và đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Mục tiêu của hội thảo nhằm tìm kiếm những giải pháp xây dựng chính quyền kiến tạo, trách nhiệm và giải trình để phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển, là mục tiêu, đích đến quan trọng nhất trong công tác cải cách hành chính.

Quảng Bình: Tăng cường kiểm tra kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ

Kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp trong hoạt động công vụ là yếu tố cần thiết và quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cơ quan, đơn vị. Đó cũng là thước đo để người dân thực hiện chức năng giám sát đối với thái độ, nền nếp làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Xác định được tầm quan trọng đó, những năm qua, tỉnh ta đã nỗ lực để nâng cao năng lực kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp trong hoạt động công vụ bằng việc tăng cường các hoạt động kiểm tra.

TIN MỚI NHẤT
Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hòa Bình đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
Thông báo kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra Chính phủ.
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/02/2017 02:34)
Họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”
Sáng 21/2/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính,  ...
Tin mới nhất

Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực nữ - từ góc nhìn về quan niệm giới

Tổ công tác của Thủ tướng sau 6 tháng ‘không ngại va chạm’

Khánh Hòa: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn một số khó khăn

Thủ tướng: Cần khắc phục tình trạng “đã phát nhưng chưa động”

Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Cải cách bộ máy hành chính nhà nước- khung chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.