Xây dựng chính quyền địa phương
Quảng Ninh: Để quy chế dân chủ ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống

Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Hiện thực hoá chủ trương này, thời gian qua việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, việc thực hiện QCDC tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ; những vấn đề bức xúc của người dân vẫn chưa được quan tâm, giải quyết kịp thời...

Phú Yên phấn đấu thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà vừa ban hành kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức năm 2017 với mục tiêu tinh giản tối thiểu 480 biên chế. Theo đó, năm 2017, tỉnh Phú Yên tinh giản tối thiểu 42 biên chế công chức và 438 biên chế viên chức, như vậy tổng biên chế công chức, viên chức trong toàn tỉnh giảm xuống còn 21.301 người, trong đó biên chế công chức có 2.088 người. Trong tổng số biên chế tinh giản có 318 biên chế đang làm việc ở các huyện, thị xã, thành phố.

Hoà Bình đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/01/2013  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 750-QĐ/TU về việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2013 - 2017”. Thực hiện Quyết định số 750-QĐ/TU các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp, các cơ quan đơn vị đã xây dựng chương trình thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định đã ban hành để việc tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt quy chế làm việc. Các tổ chức chính trị - xã hội trong các cơ quan Nhà nước các cấp đã tích cực tham gia giám sát việc thực hiện nội quy, quy định của cơ quan, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo việc thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy định nghiêm túc, hiệu quả, góp phần chống quan liêu, lãng phí, vi phạm dân chủ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên. 

Những khó khăn, thách thức trong tinh giản biên chế tại tỉnh Bến Tre

Tại tỉnh Bến Tre, cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công chiếm số lượng rất lớn, gần 29 nghìn người. Từ đó, gây áp lực nặng nề đối với ngân sách nhà nước, vì nguồn ngân sách của tỉnh rất hạn hẹp, phải được Trung ương bổ sung ngân sách mà chưa thể tự cân đối, nhưng phải bố trí phục vụ chi thường xuyên (chủ yếu chi cho con người) quá lớn để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, trong khi nhu cầu chi đầu tư phát triển đang rất bức xúc để cải thiện tiềm lực kinh tế, phục vụ sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà trong tương lai chưa được đảm bảo.

TIN MỚI NHẤT
Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới"
Chính sách dân tộc tại Việt Nam: Thành tựu và thách thức cần vượt qua
Tính chuẩn xác trong văn bản hành chính
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(26/06/2017 03:25)
Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới"
Sáng 26/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước đáp ứng yêu cầu  ...
Tin mới nhất

Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ban tổ chức cấp huyện ở Đồng Nai

Từ tín ngưỡng tự do trong tư tưởng Hồ Chí Minh đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam

Chức năng của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 và một số kiến nghị bảo đảm thực hiện

Hội thảo góp ý đề cương Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"

Tạo lập đội ngũ cán bộ chất lượng và đồng bộ cho chặng đường mới

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.