Xây dựng chính quyền địa phương
Quảng Ninh: Hiệu quả từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Năm 2017 là năm thứ ba Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 “Về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Kế thừa những kết quả đã đạt được, tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy theo hướng đột phá, nâng cao tầm nhìn, hành động hiệu quả và quyết liệt. Từ đó, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, tránh trùng chéo, theo hướng “một chức năng, một nhiệm vụ chỉ có một người hoặc một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm"

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp ở Hưng Yên

Thực hiện Nghi quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đaị hóa đất nước, những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã cụ thể hóa, ban hành nhiều quy định, quy chế, hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và đề ra nhiều giải pháp đồng bộ về công tác cán bộ. Vì vậy, công tác cán bộ đã đạt được những kết quả quan trọng, qua đó, đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh không ngừng trưởng thành về mọi mặt, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ tỉnh.

TIN MỚI NHẤT
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngọn lửa cải cách đã được lan toả nhiều hơn tới các địa phương
Nghệ An: Chấn chỉnh việc cán bộ, công chức đi muộn, về sớm, chỉ lo làm việc cá nhân
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/03/2018 03:15)
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023
Sáng 23/03/2018, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.  ...
Tin mới nhất

Thanh Hóa: Hơn 99% hồ sơ qua Trung tâm hành chính công cấp tỉnh được giải quyết đúng hạn

Quảng Ninh: Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính ở Bắc Ninh

Hà Nội: Khẳng định tính đúng đắn của mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

Hải Phòng: Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ xã, phường, thị trấn hiện nay

Cơ chế đặc thù - Động lực thúc đẩy TPHCM phát triển: Không chờ vào “bánh ngân sách”

New Zealand – quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Một số giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.