Xây dựng chính quyền địa phương
Vĩnh Phúc: Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách: Nâng cao hiệu quả công việc và thu nhập cho cán bộ cơ sở

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thời gian qua, các cấp ngành, địa phương trong toàn tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các nội dung của nghị quyết và đề án. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đặc biệt, thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ người hoạt động không chuyên trách (KCT) ở các địa phương để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện tinh giản gọn nhẹ đội ngũ này ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý Nhà nước và thu nhập cho cán bộ.

Thanh Hóa: Khó khăn trong sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng đã chỉ ra thực trạng: Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết đề ra là: Kiên quyết thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Tuy nhiên, việc thực hiện giải pháp này còn gặp nhiều khó khăn, kết quả thu được còn hạn chế. Thực tế ở Ðảng bộ tỉnh Thanh Hóa là một dẫn chứng cụ thể.

Tăng cường chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã từ sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy ở tỉnh Nghệ An

1. Những kết quả đạt được trong công tác thu hút, tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Nghệ An

Thu hút nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn công chức cấp xã đã được các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh Nghệ An chú trọng trong những năm gần đây. Theo tinh thần Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ngày 17/7/2013, ngày 04/10/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

TIN MỚI NHẤT
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ
Đà Nẵng ban kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018
Bắc Giang: Con người là yếu tố quyết định để xây dựng nền hành chính vì dân, chuyên nghiệp, hiện đại
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(15/12/2017 02:54)
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ
Nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin đối với cơ quan, đơn vị trong quá  ...
Tin mới nhất

Bình Thuận: Xây dựng một nền hành chính phục vụ

Điện Biên: Giải quyết 6.535 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đổi mới phương thức thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng nhằm khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Phú Yên cơ bản hoàn thành kế hoạch CCHC năm 2017

Gia Lai: Ban hành 52 quyết định công bố thủ tục hành chính

Cung cấp dịch vụ công qua bưu điện thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 6 Luật mới được Quốc hội thông qua

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Một số giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.