Xây dựng chính quyền địa phương
Quảng Ninh: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thời gian qua, Quảng Ninh tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg (ngày 5/9/2016) của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp.

Năm 2017, tỉnh đã chọn chủ đề công tác là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh". Trong đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB,CC,VC. Tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tỉnh và các địa phương, ủy ban MTTQ, đoàn thể các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của CB,CC,VC. Qua đó góp phần giảm thiểu, khắc phục tình trạng thiếu ý thức tự giác trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế, thời gian làm việc của một số CB,CC,VC; nâng cao hiệu quả tham mưu, giải quyết công việc của các đơn vị.

Cách làm mới trong quy hoạch cán bộ ở TP. Hồ Chí Minh

Tính đến tháng 7/2017 TP. Hồ Chí Minh có 129.488 cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp từ cấp thành phố đến quận, huyện và 13.234 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Năm qua, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng đảng, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch “động” và “mở”, chủ động tạo nguồn cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành của thành phố.

Đà Nẵng quan tâm bồi dưỡng, đãi ngộ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo

Tại thành phố Đà Nẵng, tính tới thời điểm này có 09 tổ chức tôn giáo thuộc 06 tôn giáo hợp pháp được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và 13 điểm nhóm của các hệ phái Tin lành, 01 địa điểm của tổ chức Pháp Tạng Phật giáo Việt Nam được chính quyền địa phương cấp đăng ký sinh hoạt với 192 cơ sở thờ tự, hơn 182.000 tín đồ, 1600 chức sắc, tu sỹ.

Theo xu thế chung, các tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tiếp tục mở rộng hoạt động, đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, hình thành những gánh nặng trực tiếp và thường xuyên đặt lên vai đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của thành phố. Nhận thức được rõ vấn đề này, các cấp lãnh đạo của Đà Nẵng đã có những quan tâm đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và thực thi chế độ hỗ trợ đặc thù dành cho đội ngũ này.

Quảng Ninh: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Để thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ (QCDC), thời gian qua, trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xây dựng, ban hành các văn bản để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của T.Ư; tiến hành đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân. Nhờ đó, QCDC ở cơ sở đã thực sự đi vào đời sống, nâng cao năng lực điều hành của lãnh đạo các cấp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Xây dựng chính quyền cấp xã – nhìn từ góc độ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy

Theo Hiến pháp năm 2013, xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là đơn vị hành chính thấp nhất trong phân định các đơn vị hành chính ở Việt Nam. Ở các đơn vị hành chính cấp xã, chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) có trách nhiệm thực hiện tốt và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “cấp xã là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi việc đều xong xuôi”(1). Để cấp xã “làm được việc”, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách,… thì việc xác định minh bạch, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của chính quyền cấp xã giữ một vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

TIN MỚI NHẤT
Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Hà Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII)
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Nâng cao năng suất lao động - Yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tố cáo qua điện thoại: Ăn lương dân đóng thuế thì dân yêu cầu phải làm

Không có chuyện cán bộ không làm được việc vẫn ngồi “ghế” lãnh đạo

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch đặc khu có cần Bộ Nội vụ giới thiệu?

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh

Quảng Ngãi: Còn nhiều hạn chế trong cải cách hành chính

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Một số giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.