Xây dựng chính quyền địa phương
Vĩnh Phúc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền và năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức

1. Tầm quan trọng của cải cách hành chính

Cải cách hành chính (CCHC) có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước và của mỗi địa phương; là một chiến lược quốc gia đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Phạm vi của CCHC bao gồm các lĩnh vực cần có sự quản lý của Nhà nước, liên quan đến mọi đối tượng trong xã hội. CCHC diễn ra trên tất cả các khâu của quá trình quản lý và phải được thực hiện một cách đồng bộ, lâu dài, liên tục.

Kết quả Dự án 600 Phó chủ tịch xã khẳng định chủ trương đúng đắn và phù hợp với thực tiễn phát triển KT-XH của Quảng Nam

Trong những năm qua cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; một trong những giải pháp để phát triển mạnh mẽ và bền vững được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX đã đề ra là Đổi mới mạnh mẽ, đột phá về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, có năng lực và trình độ, thật sự có tâm và có tầm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ. Coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ xã, phường, thị trấn. Có chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã, phường, thị trấn”.

Thành phố Vĩnh Yên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX (2011-2015), được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị.

Vĩnh Long: Thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Trong quý III-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 25-3-2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội từ năm 2015-2016 tại 9 đơn vị; chỉ đạo thành lập đoàn công tác kiểm điểm xử lý kỷ luật những cá nhân có sai phạm liên quan đến vụ tham ô tài sản ở Phòng Công Thương huyện Tam Bình.

An Giang: Một số kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang xây dựng Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 23/10/2006; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã ban hành 963 văn bản, sửa đổi, bổ sung 200 văn bản thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

TIN MỚI NHẤT
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ ở Việt Nam hiện nay
Công nhận 6 xã đảo thuộc tỉnh Tiền Giang
Long An: Nhiều chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao trong thực hiện quy chế dân chủ và thi đua dân vận khéo
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/03/2017 09:04)
Lễ Công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Chiều ngày 21/03/2017, tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ  ...
Tin mới nhất

TP Hồ Chí Minh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Cuối năm 2017: Đưa tất cả thủ tục hành chính của các sở, ngành, ngành dọc vào Trung tâm Phục vụ hành chính công

Thừa Thiên Huế: Hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ

Cải cách thủ tục hành chính thuế ở Yên Bái: Hiện đại, giảm thời gian

Lễ Công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Giải pháp "vị trí, việc làm" trong tiến trình cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

Cà Mau: Cải cách hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.