Xây dựng chính quyền địa phương
Quảng Bình: Tăng cường kiểm tra kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ

Kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp trong hoạt động công vụ là yếu tố cần thiết và quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cơ quan, đơn vị. Đó cũng là thước đo để người dân thực hiện chức năng giám sát đối với thái độ, nền nếp làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Xác định được tầm quan trọng đó, những năm qua, tỉnh ta đã nỗ lực để nâng cao năng lực kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp trong hoạt động công vụ bằng việc tăng cường các hoạt động kiểm tra.

Thanh Hóa: Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, công tác đổi mới, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở nói chung, khu vực miền núi (KVMN) nói riêng, được các cấp ủy quan tâm. Tuy nhiên, ở một số địa phương KVMN, bộ máy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chất lượng hoạt động còn thấp, chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu năng lực lãnh đạo, trình độ quản lý. Vì vậy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) gắn liền với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) KVMN.

TIN MỚI NHẤT
Sửa đổi, bổ sung quy trình công tác cán bộ: Bảo đảm chặt chẽ, thực chất hơn
Mít tinh kỷ niệm 41 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào
Nét mới thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(02/12/2016 02:12)
Mít tinh kỷ niệm 41 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào
Sáng nay 02/12/2016, tại Hà Nội, Học viện Hành chính quốc gia - Bộ Nội vụ đã tổ chức mít tinh chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày  ...
Tin mới nhất

Khẩn trương ban hành quy định về bổ nhiệm lãnh đạo của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

Hà Nội giảm 189 phòng, ban, đơn vị sự nghiệp

Kết quả công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

Nhà nước Việt Nam vì quyền con người và quyền dân tộc tự quyết

Không ‘chúc Tết, phong bì’: Thêm một thông điệp về Chính phủ liêm chính

Các chỉ số đánh giá hiệu quả cung ứng dịch vụ hành chính công ở nước ta hiện nay

Đà Nẵng: 100% phường, xã tiếp nhận liên thông văn bản điện tử

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.