Xây dựng chính quyền địa phương
Vận dụng quan điểm Đại hội XII của Đảng về quản lý phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định: “Quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”. Đây là tư duy mới của Đảng trong lãnh đạo đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và để phát triển xã hội bền vững phải thực hành quản lý phát triển xã hội. Qua thực tiễn hơn 30 năm đổi mới đất nước, Đảng ta đã nhận thức rõ rằng phải có những chủ trương, chính sách kịp thời để xử lý hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta. Đó là quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo quy luật kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và do đó để lãnh đạo, điều hành toàn diện công cuộc phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước phải thực hành quản lý phát triển xã hội. 

“Năm Dân vận chính quyền” - tạo niềm tin với dân, xây dựng chính quyền vững mạnh

Tại Cà Mau, thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đã tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, bức xúc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từng lúc thiếu sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác dân vận, còn biểu hiện xa dân, nhũng nhiễu, mất dân chủ, gây phiền hà trong nhân dân, làm ảnh hưởng, giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp chưa cao.

Những kết quả nổi bật trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc

Sau 20 năm tái lập, với đường lối, chủ trương phát triển đúng đắn, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nền kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc đã có những bước phát triển vượt bậc. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Quy mô nền kinh tế năm 2016 tăng 39,5 lần so với năm 1997 khi mới tái lập tỉnh. Thành công trên có một phần đóng góp không nhỏ của công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được và khó khăn, bất cập trong chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS  vùng Tây Bắc, bài viết đề xuất một số giải pháp: xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người DTTS; sửa đổi, bổ sung chính sách đối với công tác cử tuyển; chính sách ưu đãi đối với cán bộ DTTS được điều động, luân chuyển đến công tác tại vùng sâu, vùng xa; tiếp tục sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình đào tạo cán bộ DTTS cho phù hợp với thực tiễn...

Quảng Ninh: Nhiều giải pháp thực hiện Năm dân vận chính quyền

Năm 2018 được Ban Dân vận Trung ương lấy chủ đề là "Năm dân vận chính quyền" nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận, nỗ lực xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Ðồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

Kiên Giang: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Quý I-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018; hoàn thành cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch số 630 KH/TU ngày 27/8/2012 của tỉnh ủy thực hiện kết luận hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, gắn với việc tổ chức thực hiện thông báo kết luận số 90-TB/TU ngày 04/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

TIN MỚI NHẤT
Bến Tre: Tiến hành giảm một loạt chức danh lãnh đạo, hợp nhất nhiều cơ quan
Hội nghị thảo luận sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (Khóa XII)
Thủ tướng đề nghị báo chí tích cực phản bác thông tin sai trái trên mạng xã hội
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(20/06/2018 02:07)
Hội nghị thảo luận sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (Khóa XII)
Sáng  ngày 20/6/2018, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị thảo luận một số nội dung để điều  ...
Tin mới nhất

Hội thảo khoa học "Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước theo tiêu chuẩn quốc tế"

Phú Yên: 9 nội dung trọng tâm thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2018

Hòa Bình: Giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Yên Bái: Công bố quyết định hợp nhất một số cơ quan đảng - chính quyền

Bộ Nội vụ ra mắt Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển “văn hóa mạng” ở Việt Nam hiện nay

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Một số giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.