Xây dựng chính quyền địa phương
Quảng Bình: Chủ động phòng ngừa, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 2305/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 với mục tiêu chủ động phòng ngừa, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh; thông qua việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng để xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quảng Ninh: Hiệu quả từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Năm 2017 là năm thứ ba Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 “Về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Kế thừa những kết quả đã đạt được, tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy theo hướng đột phá, nâng cao tầm nhìn, hành động hiệu quả và quyết liệt. Từ đó, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, tránh trùng chéo, theo hướng “một chức năng, một nhiệm vụ chỉ có một người hoặc một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm"

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp ở Hưng Yên

Thực hiện Nghi quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đaị hóa đất nước, những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã cụ thể hóa, ban hành nhiều quy định, quy chế, hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và đề ra nhiều giải pháp đồng bộ về công tác cán bộ. Vì vậy, công tác cán bộ đã đạt được những kết quả quan trọng, qua đó, đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh không ngừng trưởng thành về mọi mặt, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ tỉnh.

TIN MỚI NHẤT
Đó là dân vận
Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”
An Giang: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/01/2018 10:31)
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Nội vụ năm 2017
Chiều ngày 18/1/2018, tại Hà Nội, cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Đồng chí  ...
Tin mới nhất

Kinh nghiệm phát huy vai trò quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở một số nước trên thế giới

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Bài toán tài chính trong tinh giản biên chế

Nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phương pháp đánh giá công chức của Nhật Bản - kinh nghiệm đối với Việt Nam

Quảng Ninh: Đổi mới công tác dân vận, hướng về cơ sở

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Một số giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.