Xây dựng chính quyền địa phương
Một số vấn đề đặt ra trong việc phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến việc đầu tư cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi thông qua nhiều chính sách, chương trình, dự án. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX chỉ rõ: “Vấn dề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam” (1). Để thực hiện thành công các vấn dề nêu trên, vai trò của người cán bộ nói chung, cán bộ người DTTS nói riêng được xem là một khâu then chốt, trọng yếu và có tính quyết định.

Bình Thuận: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trước yêu cầu mới

Nhận thức sâu sắc lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là gốc của mọi công việc”, vì thế, trước đòi hỏi của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Bình Thuận luôn chú trọng, tích cực chăm lo công tác cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nói riêng.Nhận thức sâu sắc lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là gốc của mọi công việc”, vì thế, trước đòi hỏi của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Bình Thuận luôn chú trọng, tích cực chăm lo công tác cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nói riêng.

Xây dựng buôn làng tự quản trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên hiện nay

Trong xã hội cổ truyền, buôn làng - nơi cư trú của đồng bàon các dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ ở Tây Nguyên là đơn vị xã hội độc lập và duy nhất, được vận hành bởi thiết chế tự quản, theo phong tục và luật tục, không có bất cứ đơn vị xã hội nào trên hoặc dưới buôn làng. Mỗi buôn làng có một tổ chức tự quản bao gồm: chủ làng, hội đồng già làng, chỉ huy thanh niên, thầy cúng... có chức năng, nhiệm vụ điều hành, kiểm soát mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội và tâm linh theo luật tục của buôn làng. Cho đến nay, mặc dù không còn chính thức, trọn vẹn, song các thiết chế xã hội cổ truyền vẫn tồn tại và hoạt động bên cạnh thiết chế chính thức của Nhà nước, cùng tham gia điều chỉnh các hoạt động của từng người dân và cộng đồng. Xuất phát từ tình hình thực tế Tây Nguyên, Bộ Chính trị (khóa IX) đã chỉ đạo: “Nghiên cứu xây dựng, hoàn chỉnh các thiết chế tự quản ở buôn làng; xác định buôn làng là một bộ phận rất quan trọng và địa bàn chủ yếu ở cấp cơ sở...”(1).

TIN MỚI NHẤT
Lễ Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo cấp vụ của Bộ Nội vụ
Tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức cho trí thức trẻ tình nguyện để tạo nguồn bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở địa phương
Quảng Ninh: Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(26/05/2017 04:28)
Lễ Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo cấp vụ của Bộ Nội vụ
Chiều ngày 26/5/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh  ...
Tin mới nhất

Hà Nội: Nhân lên mức độ hài lòng của doanh nghiệp và người dân

Tạp chí Tổ chức nhà nước hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017

Bế giảng khóa bồi dưỡng kiến thức hành chính công dành cho công chức cấp vụ trưởng của Bộ Hành chính công Băng-la-đét tại Việt Nam

Vai trò và thể chế hóa nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức công đoàn cơ sở hiện nay

Long An: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND

Sẽ có lộ trình thí điểm xóa bỏ công chức, viên chức giáo viên

Kiểm tra công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ tại tỉnh Bình Định

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.