Xây dựng chính quyền địa phương
Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Bắc

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên cả nước. Đến nay, Chương trình xây dựng NTM đã thực hiện được 5 năm (2010 - 2015), các thành tựu và hạn chế bước đầu đã được đánh giá, tổng kết. Nông nghiệp, nông thôn nước ta đã có nhiều khởi sắc, đạt được những thành tựu khá toàn diện, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, hình thành một diện mạo nông thôn mới hiện đại, văn minh. Có được thành quả đó là nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của nhân dân, với nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo.

Bình Thuận: Công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với phòng, chống tham nhũng

Ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 17/3/2017 và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10- KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành Quy định về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; chỉ đạo rà soát, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực tồn đọng và các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn; ban hành Công văn số 720-CV/TU ngày 18/5/2017 chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giám định viên tư pháp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai và báo cáo kết quả kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2016. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch giám sát cải cách thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị; kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn công tác của Trưởng Ban Nội chính Trung ương về tình hình và kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017; đăng cai tọa đàm rút kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 07 tỉnh miền Đông Nam bộ.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở ở Gia Lai hiện nay

Gia Lai là tỉnh miền núi có tổng diện tích 15.536 km2 với 90 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia; dân số hơn 1,4 triệu người, gồm 34 dân tộc. Riêng đồng bào DTTS chiếm hơn 44% (chủ yếu là người Jrai và Bahnar). Toàn tỉnh có 17 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 14 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố) với 222 đơn vị hành chính cấp xã (184 xã, 24 phường và 14 thị trấn), với 2.161 thôn, làng, tổ dân phố (có 1.776 thôn, làng và 385 tổ dân phố). Để phát triển kinh tế, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của toàn tỉnh, ngoài các chính sách về kinh tế - xã hội, cần phải củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vững mạnh, đủ về số lượng, có phẩm chất năng lực quản lý điều hành và đặc biệt phải nắm được và giải quyết tốt tại chỗ những yếu tố đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

TIN MỚI NHẤT
Cao Bằng: Bước đột phá trong cải cách hành chính
Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, ISO, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
Hà Nội xây dựng chính quyền thân thiện, lấy sự hài lòng làm thước đo
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(15/03/2018 05:33)
Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Sáng ngày 15/3/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực  ...
Tin mới nhất

Bồi dưỡng công chức cấp xã để nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ hành chính công

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường dân chủ và mô hình tổ chức hoạt động của nền dân chủ ở Việt Nam

Việt Nam - Nga tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, cải cách hành chính

Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra công tác cán bộ tỉnh Hậu Giang

Hà Nội thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Tài sản bất minh phải đưa ra tòa

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Một số giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.