Xây dựng chính quyền địa phương
Cao Bằng tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

Ngày 17/10, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ (CB) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo một số vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; bí thư, phó bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng Tháp: Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Trong 9 tháng năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã lãnh đạo cụ thể hóa thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng với trọng tâm là đổi mới nhận thức và phương pháp lãnh đạo điều hành; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, văn hóa công sở, đạo đức công vụ hướng mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân và nhiều mô hình phát huy hiệu quả.

Đắk Nông: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017

Trong 9 tháng năm 2017, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tổ chức được 40 lớp cho 2.544 người; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thái Nguyên: Triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng

Trong 9 tháng 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là kết luận số 10- KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 08 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, giám sát tại Thái Nguyên; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, xác minh làm rõ những vấn đề có biểu hiện tiêu cực, báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm.

Đề án 1956 và những chuyển biến tích cực trong chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Gia Lai

Triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2011 -2015; Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho giai đoạn 2015 – 2020 và các văn bản khác có liên quan.

TIN MỚI NHẤT
Bộ Nội vụ đưa ra 5 tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính
Đà Nẵng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, giá trị thời đại
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/10/2017 02:53)
Lễ Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ, ban của Bộ Nội vụ
Chiều ngày 17/10/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ  ...
Tin mới nhất

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng

“Cải cách bộ máy hành chính không nên rập khuôn“

Phát triển lãnh đạo nữ - yêu cầu cấp thiết

Đề xuất hợp nhất nhiều cơ quan cấp tỉnh: Rất hợp lý

Chuyển một số Bệnh viện tuyến TƯ về địa phương quản lý

Tổng kết thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập

Chế độ bầu cử và việc xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm giữa đại biểu Quốc hội và cử tri

Tin xem nhiều

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở

Ưu điểm của mô hình công vụ việc làm và hoàn thiện thể chế công vụ

Bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương - khó khăn, thuận lợi và giải pháp

Lạng Sơn: Thống nhất tuyển dụng công chức, viên chức thông qua thi tuyển ở tất cả các đơn vị

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi phát triển nguồn nhân lực bền vững

Tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.