Xây dựng chính quyền địa phương
Đắk Lắk triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định việc triển khai, thực hiện Nghị quyết phải thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp. Những việc đã rõ, cần thực hiện sẽ tiến hành ngay, những việc mới, chưa được quy định nhưng phù hợp sẽ mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm. Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn sắp xếp tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương

Lớp bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lần thứ nhất năm 2018 gồm 57 học viên, diễn ra trong 3 tuần với 19 chuyên đề, 3 báo cáo bổ trợ...

Ngày 7/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lần thứ nhất năm 2018.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Điểu K’Ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng cán bộ ở Tuyên Quang

Là một tỉnh phía Bắc còn nhiều khó khăn, có tới 61 xã, 699 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 nhưng nhiều năm qua, được sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ của Trung ương cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Tuyên Quang đã vươn lên; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Kết quả này có được bởi Tuyên Quang là một trong những tỉnh làm tốt công tác cán bộ, trong đó phải kể đến công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TIN MỚI NHẤT
Hội nghị chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ
Chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Không xây dựng vị trí việc làm, không thể cải cách tiền lương
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/08/2018 03:50)
Hội nghị chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ
Sáng ngày 21/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề để xin ý kiến chỉ  ...
Tin mới nhất

Hưng Yên giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính từ 20-40%

Tiền Giang: Cải cách hành chính ở các xã nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng công vụ, phục vụ nhân dân

Lâm Đồng: Xây dựng Chính phủ điện tử để đột phá cải cách hành chính

Giải phóng phụ nữ theo tư tưởng K. Marx và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

"Hội quán"- Mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Đồng Tháp

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.