11/07/2013 03:12
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lực lượng Phòng không - Không quân nhằm bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc

      Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, trong đó có bảo vệ vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay đặt ra yêu cầu rất cao. 

      Nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã và đang không ngừng nâng cao chất luợng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá, bảo đảm cho Quân chủng thực sự là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quốc gia. Đây là vấn đề nhất quán, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng PK-KQ trong giai đoạn hiện nay.Quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá X) “Về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ IX, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhiệm vụ của Quân chủng PK-KQ trên hướng biển, đảo, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng đã xây dựng  “Chiến lược bảo vệ biển, đảo của Quân chủng PK-KQ trong Chiến lược phát triển biển Việt Nam đến năm 2020”, đồng thời tích cực xây dựng và tổ chức lực lượng để triển khai thực hiện.

Mặc dù hoà bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn trong giai đoạn hiện nay, nhưng những bất ổn do các trung tâm quyền lực lớn trên thế giới đang đẩy mạnh điều chỉnh ảnh hưởng địa chính trị bằng nhiều biện pháp, nhất là khu vực châu Á, Thái Bình Dương và biển Đông, cùng với việc nhiều nước trên thế giới, kể cả khu vực Đông Nam Á đang ráo riết tăng cường tiềm lực quân sự, đặt ra cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc phải luôn sẵn sàng cho những tranh chấp, xung đột nhỏ, lẻ và sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh quy mô có sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Cùng với các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế từ nhiều năm trước, Quân chủng PK-KQ đang tiếp tục trang bị những loại vũ khí, khí tài hiện đại: các dòng máy bay tiêm kích đa năng thế hệ mới, trang bị hoả lực mạnh, có tầm hoạt động rộng; các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại tầm xa có khả năng quản lý và tiêu diệt nhiều kiểu loại mục tiêu xâm nhập đường không ở mọi độ cao; các hệ thống ra đa hiện đại với khả năng phát hiện chính xác mục tiêu trong phạm vi trường phủ sóng rộng, hệ thống chỉ huy tích hợp kỹ thuật số tinh vi, hiện đại… Hệ thống vũ khí, trang bị hiện đại đó được bố trí, điều chỉnh trong thế trận phòng không của chiến tranh nhân dân phù hợp với thế trận từng khu vực phòng thủ, cùng với các lực lượng phòng không ba thứ quân và không quân toàn quân tạo thành một chỉnh thể đồng bộ, thống nhất, liên hoàn, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, hệ thống các trạm ra đa, sân bay hải đảo đã và đang tiếp tục được triển khai, hoàn thiện.

Để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, nhất là các loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại, Quân chủng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp. Trong đó chú trọng vào việc nâng cao chất lượng và số lượng của nguồn nhân lực này.

Công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ kỹ sư, phi công, nhân viên kỹ thuật để sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới được thực hiện với hình thức lựa chọn người đi học tập, đào tạo, chuyển loại ở nước ngoài và tổ chức tự học tập, chuyển loại ở trong nước. Quân chủng chú trọng lựa chọn đồng bộ đội ngũ cán bộ thuộc đơn vị, các thành phần thuộc cơ quan chỉ đạo và các nhà trường có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ ra nước ngoài huấn luyện, chuyển loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới; cử cán bộ đi khảo sát nhà máy, dây chuyền sản xuất lắp ráp máy bay của một số nước; học tập, huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn tại nước ngoài; tham dự triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế… Quân chủng đã hợp tác thực hiện dự án “Đánh giá khả năng thích nghi của phi công quân sự Việt Nam lái các loại máy bay hiện đại do Nga sản xuất, nhằm hoàn thiện quy trình tuyển chọn, giám định sức khoẻ và đảm bảo an toàn bay cho phi công”. 100% cán bộ, nhân viên kỹ thuật đi học tập, đào tạo tại nước ngoài đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đối tác đánh giá cao.

Tiếp tục phát huy nội lực, tích cực, chủ động chuyển loại khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật trong nước, góp phần tiết kiệm kinh phí cho Nhà nước và quân đội. Để phục vụ học tập, chuyển loại tại chỗ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, phi công, nhân viên kỹ thuật… Quân chủng đã tự biên dịch, biên soạn hàng triệu trang tài liệu và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc. Đến nay, hệ thống vũ khí, trang bị hiện đại mới được bổ sung trong biên chế của Quân chủng đều được khai thác làm chủ, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển nhiệm vụ hướng biển, đảo như bay BX, bay trinh sát, tuần tiễu, tuần thám biển, bay nhiệm vụ… góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia tại các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Một số sự cố uy hiếp an toàn bay, kể cả với các máy bay thế hệ mới đã được các phi công, với bản lĩnh, ý chí vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, xử lý chính xác, kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho máy bay và phi công.

Công tác tuyển chọn đầu vào ở tất cả các loại hình đào tạo luôn được thực hiện đúng quy định. Công tác huấn luyện ở các cấp, các đơn vị, với mọi nội dung luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, bám sát thực tiễn các tình huống chiến đấu. Đáp ứng nguồn nhân lực trong chiến tranh công nghệ cao, Quân chủng đã đầu tư nghiên cứu đề tài khoa học “Nâng cao bản lĩnh chính trị - tinh thần, phẩm chất, tâm lý bền vững của bộ đội PK-KQ sẵn sàng đánh thắng chiến tranh công nghệ cao” và các đề tài về phát triển cách đánh của một số lực lượng, loại hình đơn vị thuộc Quân chủng, ứng dụng giáo dục, huấn luyện cho bộ đội từng bước đạt hiệu quả thiết thực. Lực lượng phục vụ tác chiến điện tử thuộc Quân chủng được chú trọng xây dựng, phát triển. Kế hoạch, phương án tác chiến bảo vệ vùng trời, vùng biển, hải đảo và thềm lục địa Tổ quốc được các cấp, các đơn vị bổ sung, kiện toàn.

Căn cứ vào “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quân chủng đã triển khai thực hiện “Nghị quyết chuyên đề công tác giáo dục, đào tạo trong Quân chủng”, Nghị quyết chuyên đề “Tiếp tục đổi mới giáo dục, đào tạo bậc đại học, sau đại học giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo”, đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp”, đề án “Hoàn thiện quy hoạch hệ thống học viện, nhà trường thuộc Quân chủng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”… Trong những năm qua, Học viện PK-KQ là một trong những cơ sở giáo dục và đào tạo hàng đầu của quân đội cùng Trường Sĩ quan Không quân và Trường Trung cấp kỹ thuật PK-KQ không ngừng đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, giảng dạy, bảo đảm cho đội ngũ sĩ quan đào tạo ở các bậc học (trong đó có đội ngũ phi công), quân nhân chuyên nghiệp ra trường đều có khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Để đáp ứng yêu cầu bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp bảo vệ bầu trời, biển, đảo của Tổ quốc, thời gian qua, Quân chủng PK-KQ đã chủ động, tích cực đào tạo, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng lực lượng không quân cho Quân chủng Hải quân và lực lượng Cảnh sát biển, đồng thời đào tạo giúp bạn Lào và Campuchia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng PK-KQ các nước bạn.

Do chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đến nay, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của Quân chủng đã triển khai thực hiện thành công nhiều dự án cải tiến nâng cao tính năng kỹ, chiến thuật và thời hạn sử dụng của một số loại ra đa, tên lửa phòng không, sản xuất một số loại khí tài phục vụ chiến đấu và chiến đấu như mục tiêu bay, máy bay hạng nhẹ, siêu nhẹ, các thiết bị hỗ trợ và phục vụ huấn luyện. Một số dự án thực hiện thành công, đưa vào sử dụng có hiệu quả đã góp phần tiết kiệm kinh phí, đồng thời có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, kinh tế và kỹ thuật như dự án nghiên cứu, chế tạo thành công ra đa cảnh giới tầm trung sóng mét được Bộ Quốc phòng cho phép đưa vào phục vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; dự án sản xuất thành công nhiên liệu tên lửa phòng không.v.v…

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức lực lượng của Quân chủng,  nguồn nhân lực đã được kiện toàn, tổ chức theo hướng cân đối, hợp lý, tinh gọn, mạnh; gắn với việc bố trí tổng thể các lực lượng trong các khu vực phòng thủ, bảo đảm theo đúng ý định tác chiến và nhiệm vụ được giao, tạo thế bất ngờ, nắm quyền chủ động trong phòng, chống và xử lý các tình huống trên không, biên giới, biển, đảo; phát huy được tính năng kỹ, chiến thuật của các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí, trang bị hiện đại và cách đánh của lực lượng PK-KQ trên các hướng, khu vực mục tiêu bảo vệ; đồng thời sẵn sàng phát triển, triển khai lực lượng, thế trận theo kế hoạch, phương án khi có tình huống xảy ra.

Quân chủng PK-KQ cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiệp đồng chặt chẽ với ngành hàng không dân dụng và các đơn vị có liên quan để quản lý, chỉ huy, điều hành bay; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ và sẵn sàng chi viện cho Quân chủng Hải quân, lực lượng Cảnh sát biển cùng các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa quốc gia trong mọi tình huống; chỉ đạo, phối hợp xây dựng lực lượng phòng không ba thứ quân ngày càng vững mạnh; chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống; xác lập và bảo vệ các giá trị theo chuẩn mực chung vì hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Để bảo đảm, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá lực lượng PK-KQ nhằm bảo vệ vững chắc bầu trời, vùng biển và hải đảo của Tổ quốc, Quân chủng luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững nguyên tắc lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp” của Đảng, giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, đặc biệt là theo Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.

     Với các chủ trương và nhiều giải pháp đồng bộ được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng cùng các đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn Quân chủng tích cực triển khai thực hiện, nguồn nhân lực của Quân chủng PK-KQ chắc chắn sẽ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, tham gia bảo vệ vững chắc vùng biển, hải đảo và thềm lục địa quốc gia trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
[4953]
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lực lượng Phòng không - Không quân nhằm bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, hải đảo của Tổ quốcNhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã và đang không ngừng nâng cao chất luợng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá, bảo đảm cho Quân chủng thực sự là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta
Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa
Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Đắk Nông: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tiện lợi, hiệu quả

TPHCM: Nỗ lực cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố

Đã phát hiện 437 vụ/665 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng

Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Bộ Nội vụ kiến nghị Vĩnh Long thu hồi các quyết định về công tác cán bộ không đúng

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.