Thực tiễn - Kinh nghiệm
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1. Thực trạng công tác tuyển dụng công chức ở thành phố Tuy Hòa trong những năm qua

Thành phố Tuy Hòa hiện nay có 12 phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND), với 90 biên chế, 20 hợp đồng trong chỉ tiêu. Hàng năm, việc bổ sung công chức cho các cơ quan của thành phố được thực hiện bằng nhiều hình thức như: đăng ký chỉ tiêu, chức danh thi tuyển tại Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh; tiếp nhận công chức từ các địa phương khác; chuyển công chức cấp xã; tiếp nhận không qua thi tuyển những người có trình độ đại học trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc và có thời gian công tác trên 60 tháng tại các cơ quan, đơn vị khác (ngoài các cơ quan hành chính); thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở bậc đại học, sau đại học theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh.

Mối quan hệ giữa đạo đức công vụ và pháp luật công vụ - một số khía cạnh pháp luật

Văn hóa công vụ là một khái niệm, một phạm trù rộng, được tạo bởi văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Từ góc nhìn luật học thì bộ phận “vật thể” của văn hóa công vụ là tất cả các quy định thể chế pháp luật công vụ; còn “văn hóa phi vật thể” trong công vụ là những nhận thức, quan niệm của con người về những hành vi, thái độ, cách xử sự trong quan hệ công vụ, chuẩn mực cần có của người thi hành công vụ. Văn hóa công vụ được thể hiện dưới nhiều hình thức, biểu hiện khác nhau, mà một trong những biểu hiện của nó là đạo đức công vụ, đạo đức của người thi hành công vụ. Trong bài viết này tập trung phân tích đạo đức công vụ và pháp luật về công vụ ở khía cạnh pháp lý của vấn đề.

Hoạch định chính sách công ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đời sống kinh tế - xã hội thay đổi ngày một nhanh chóng. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập và toàn cầu hóa cũng như cuộc khủng hoảng tài chính khu vực và thế giới đã tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Xu hướng dân chủ hóa đời sống xã hội và trình độ dân trí ngày càng cao đã đặt ra đòi hỏi ngày càng lớn đối với Nhà nước. Đồng thời, các biến động lớn về môi trường, tài nguyên, dân số…đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi Nhà nước phải xây dựng và ban hành các chính sách công để giải quyết. Các chính sách được nhà nước ban hành trong thời gian qua đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, giải quyết nhiều vấn đề bức thiết, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... Tuy nhiên, quá trình hoạch định và thực thi chính sách vẫn còn nhiều bất cập.

Một số điều kiện bảo đảm cấp phiếu lý lịch tư pháp ở mức độ 4 dịch vụ hành chính công trực tuyến

Trong những năm qua, trước yêu cầu cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của quản lý nhà nước, dịch vụ hành chính công trực tuyến đã từng bước hình thành, phát triển và đã đem lại những tiện ích to lớn phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ cũng như Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định một trong ba trọng tâm của cải cách hành chính là “nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công”[1]. Đồng thời, với yêu cầu hiện đại hóa hành chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ mục tiêu: “Nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ cá nhân và tổ chức mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau”[2]. Trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, Chính phủ giao Bộ Tư pháp “Xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc: Cung cấp lý lịch tư pháp, thực hiện xong trước ngày 01/01/2016”[3]. Như vậy, đối với các cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp (bao gồm Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và 63 Sở Tư pháp), việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên mạng điện tử hay việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là nhiệm vụ quan trọng, là giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến nói chung và dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực lý lịch tư pháp nói riêng là công việc còn mới mẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy, đòi hỏi phải có những điều kiện, tiền đề nhất định thì mới có thể mang lại hiệu quả thiết thực của hoạt động này trong cuộc sống.

TIN MỚI NHẤT
Đà Nẵng: Hiệu quả áp dụng ISO 9001:2008 trong cơ quan Nhà nước
Tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Yên Bái
Long An: Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ góp phần vào hiệu quả cải cách hành chính
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/08/2017 01:48)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tiếp Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước
Sáng ngày 23/8/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa có buổi tiếp Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận  ...
Tin mới nhất

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tiếp Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước

Quảng Ninh: Xây dựng chính quyền phục vụ

Trong dân nhưng còn xa dân?

Quy định của Bộ Chính trị: Chấm dứt tình trạng “vàng thau lẫn lộn“

Chất vấn và trả lời chất vấn ở HĐND cấp tỉnh: Tin tưởng hơn, nhưng vẫn cần rút kinh nghiệm

Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh

Bộ Giao thông vận tải đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.