Thời sự - Chính trị
Bình đẳng về cơ hội cho phụ nữ trong chính sách, pháp luật và thực tiễn

Từ năm 1975, các chương trình phát triển toàn cầu luôn quan tâm đến phụ nữ trong vai trò là tác nhân của sự phát triển với phương châm "không có tiến bộ trong hoàn cảnh của phụ nữ thì không có phát triển xã hội đích thực. Nhân quyền sẽ không xứng đáng với nhân xưng nếu loại trừ phân nửa của nhân loại là phụ nữ. Cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ là một phần gắn liền với cuộc đấu tranh cho một thế giới tốt hơn cho mọi người, mọi xã hội"(1). Trong 38 năm qua, Liên hợp quốc đã tổ chức 04 hội nghị quốc tế về phụ nữ, ban hành Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW, 1979); xác định "nâng cao bình đẳng giới và vị thế, năng lực của phụ nữ"; "cải thiện sức khỏe bà mẹ" là 02 trong 08 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (2000)...

Một số vấn đề về đổi mới hoạch định chính sách công ở Việt Nam

Chính sách công (CSC) là công cụ quản lý, điều hành không thể thiếu đối với bất cứ chính phủ nào trên thế giới. Nó được coi là công cụ nền tảng, định hướng cho các công cụ khác của nhà nước và là cơ sở để ra quyết định quản lý trên những lĩnh vực cụ thể của quản lý nhà nước. Do đó, việc nghiên cứu CSC luôn được chính phủ các nước đặc biệt quan tâm. Việt Nam đang trong tiến trình đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phấn đấu xây dựng nhà nước theo hướng quản trị tốt (Good Governance); vì vậy, năng lực hoạch định chính sách của Chính phủ là vấn đề phải được quan tâm hàng đầu, là điều kiện, thước đo để đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách, chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Nhìn lại hành trình từ mức lương tối thiểu đến mức lương cơ sở

Lao động xã hội được chia thành hai khối chính là lao động khu vực thị trường, gồm lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ và lao động khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, kể cả lực lượng vũ trang. Chính sách tiền lương của hai khu vực này có nhiều điểm chung nhưng cũng có một số điểm riêng do tính chất công việc, vị trí lao động, điều kiện làm việc, v.v.. Trong chính sách tiền lương, mức lương tối thiểu có vai trò rất quan trọng. Việc xây dựng khung pháp lý về mức lương tối thiểu cho cả hai khu vực ở nước ta đã trải qua một hành trình dài. Hiện nay, chính sách tiền lương tối thiểu áp dụng cho khu vực lao động thị trường đã được xây dựng, điều chỉnh theo xu hướng được đánh giá là tốt hơn, hoàn thiện hơn, nhưng chính sách này đối với khu vực hành chính, sự nghiệp công lập thì đã có “lối rẽ” khác và cần được nhìn nhận lại.

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước đối với các chỉ số quản trị địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

1. Các chỉ số quản trị địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

- Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): là kết quả hợp tác nghiên cứu giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) từ năm 2005. PCI được sử dụng như một công cụ quan trọng để đo lường, đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay PCI có 10 chỉ số thành phần: chi phí gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng;  tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý.

Hoàn thiện quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Sau khi Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức được ban hành, các văn bản liên quan đến tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được soạn thảo và ban hành khá đầy đủ, kịp thời như:

- Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về ĐTBD công chức (Nghị định số 18).

- Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/ NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về ĐTBD công chức (Thông tư số 03).

- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước dành cho công tác ĐTBD cán bộ, công chức (Thông tư số 139).

- Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06/6/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở ĐTBD của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thông tư số 06).

- Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (Nghị định số 125).

- Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ĐTBD cán bộ, công chức giai đoạn 2011- 2015 (Quyết định số 1374).

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí ĐTBD đối với viên chức (Thông tư số 15).

Thực trạng nguồn nhân lực Tây Bắc và những vấn đề đặt ra cho sự phát triển bền vững

Tây Bắc là vùng có địa hình hiểm trở, nhiều bản sắc văn hóa dân tộc phong phú; trình độ phát triển kinh tế chưa cao, đời sống nhân dân còn khó khăn; mức sống các tỉnh Tây Bắc vẫn còn khoảng cách lớn với mức trung bình cả nước (chỉ bằng 40%-60% trung bình của người dân cả nước- năm 2012). Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, riêng Sơn La, Lào Cai (2013) cao gấp ba lần so với mức trung bình cả nước, Điện Biên là 38,6% (2013) gấp bốn lần mức 9,8% của cả nước. Mặc dù đã giảm 6,2% sau 2 năm (2011-2013), Lai Châu vẫn là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong cả nước.

Đánh giá cán bộ, công chức

Đánh giá là một khâu quan trọng, căn bản trong quá trình quản lý và sử dụng cán bộ, công chức (CBCC), được tiến hành thường xuyên hàng năm hoặc trước khi xem xét đề bạt, chuyển công tác đối với CBCC. Mục đích của hoạt động đánh giá nhằm cung cấp thông tin cho công tác quản lý, làm cơ sở cho các quyết định quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng, tuyển chọn, đề bạt, lương, thưởng đối với CBCC. Đánh giá đúng, chính xác kết quả làm việc của CBCC là căn cứ để lựa chọn, sắp xếp, bố trí, đề bạt, sử dụng đúng với năng lực, sở trường, từ đó chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và bổ nhiệm cán bộ. Đồng thời, hoạt động đánh giá CBCC  sẽ cung cấp thông tin phản hồi để CBCC biết rõ về năng lực và việc thực hiện công việc của họ hiện tại đang ở mức độ nào, giúp họ phấn đấu tự hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

TIN MỚI NHẤT
Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, giao giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ
Thủ tướng nhắc nhở việc DN ‘lên xếp hàng’ ở Bộ Xây dựng
Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 2/2017
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/02/2017 05:52)
Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, giao giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ
Chiều ngày 17/2/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm  ...
Tin mới nhất

Cà Mau tăng cường truyền thông về hoạt động cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính

Đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị - xã hội ở xã hiện nay

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẵn sàng cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp ông Jean-Martin Jaspers, Tỉnh trưởng, Giám đốc Học viện nghiên cứu cao cấp trực thuộc Bộ Nội vụ Pháp.

Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Không ngừng cải cách, đổi mới phục vụ người dân và doanh nghiệp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại tỉnh An Giang

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.