Thực tiễn - Kinh nghiệm
Hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính - kinh nghiệm quốc tế và khả năng vận dụng cho Việt Nam

1. Kinh nghiệm quốc tế về hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính

Điều 20 (Làm giàu bất hợp pháp) của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng quy định: Trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp và các nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật nước mình, mỗi Quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác nhằm quy định là tội phạm, nếu được thực hiện một cách cố ý, hành vi làm giàu bất hợp pháp, nghĩa là việc tài sản của một công chức tăng đáng kể so với thu nhập hợp pháp của công chức mà công chức này không giải thích được một cách hợp lý về lý do tăng đáng kể như vậy.

Một số ý kiến về công tác tuyển dụng công chức cấp xã ở tỉnh Sóc Trăng
Tuyển chọn công chức là khâu đầu tiên và rất quan trọng trong quá trình quản lý công chức, mang tính quyết định cho sự phát triển của toàn bộ nền hành chính nhà nước nói chung và của từng cơ quan, đơn vị nói riêng. Trong thời gian qua, công tác tuyển dụng công chức cấp xã (CCCX) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở địa bàn cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, rất cần có những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đổi mới để thích ứng với yêu cầu phát triển

Với Hiến pháp mới - Hiến pháp 2013, hệ thống pháp luật Việt Nam đang từng bước được đổi mới, hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và chủ động hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu mới của Hiến pháp 2013 là một công việc hệ trọng, phức tạp cần được triển khai một cách khoa học, có lộ trình thích hợp, huy động được trí tuệ, kinh nghiệm của cả xã hội cùng tham gia đóng góp cho việc hoàn thiện từng dự thảo văn bản pháp luật trước khi Quốc hội (QH), các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Thành tựu và kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Khái niệm “Nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được ghi nhận chính thức trong Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (1994): “Tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Đó là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Sau hơn 20 năm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Về thực hiện dân chủ trực tiếp ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, có tiềm năng lớn để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lương thực, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản, phát triển vườn cây ăn trái đem lại giá trị xuất khẩu lớn.

Ở nước ta, dân chủ trực tiếp được thực hiện trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Trong những năm qua, việc phát huy dân chủ, đặc biệt là dân chủ trực tiếp đã được triển khai khá đồng bộ, đạt được những thành quả bước đầu đáng khích lệ. Song bên cạnh thành tựu, việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân vẫn còn không ít vướng mắc, khuyết điểm, trong đó có khuyết điểm từ chính hệ thống công quyền, từ sự tha hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ(1).

Nâng cao nhận thức là một trong những bảo đảm quan trọng cho hiệu lực, hiệu quả của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi đã nghiện thuốc lá, cơ thể con người sẽ trở nên thụ động và phụ thuộc vào các chất hóa học trong thuốc lá. Và khi ngừng sử dụng thuốc lá, có thể sẽ dẫn đến buồn chán, thất vọng, thậm chí có thể trầm cảm và căng thẳng kéo dài. Do đó, bỏ thuốc lá là việc không đơn giản, cần phải có quyết tâm cao, được hỗ trợ từ nhiều phía. Điều này cũng đồng nghĩa với công tác phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá sẽ còn rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực không ngừng của mỗi quốc gia, cộng đồng, xã hội trên tất cả các phương diện từ pháp luật, kinh tế cho đến nâng cao nhận thức của người dân. Ở Việt Nam, tác hại của thuốc lá ngày càng được nhận thức rõ hơn, công tác PCTH của thuốc lá cũng ngày càng được coi trọng.

Kinh nghiệm trong xây dựng, theo dõi và quản lý chương trình công tác của Sở Nội vụ Đà Nẵng

Đối với các Sở thực hiện chức năng đa ngành, đa lĩnh vực như Sở Nội vụ, việc xây dựng một chương trình công tác đầy đủ, khoa học và có phương thức cụ thể nhằm theo dõi, quản lý tiến độ xử lý công việc là hết sức quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay khi dư luận đang đặt nhiều kỳ vọng cũng như trọng trách cho ngành Nội vụ cả nước trong việc cải cách chế độ công chức, công vụ, nâng cao hiệu lực tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm từng bước tinh gọn bộ máy, giảm chi tiêu công và cải thiện chất lượng dịch vụ công, số lượng các công việc phát sinh trong thực tiễn hoạt động sẽ ngày càng nhiều hơn. Do vậy, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã luôn quan tâm, quán xuyến công việc thường xuyên và đột xuất do các cấp, ngành giao để nắm bắt, theo dõi tiến độ thực hiện công việc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xử lý. Điều này giúp hạn chế đến mức tối đa tình trạng quên, sót việc, chậm trễ của các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và là điều kiện tiên quyết để giúp đơn vị hoàn thành tốt khối lượng lớn các công việc được giao hàng năm. Dưới đây là một số kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý Chương trình công tác tại Sở Nội vụ Đà Nẵng.

TIN MỚI NHẤT
Một số giải pháp nâng cao đạo đức công chức
Vượt qua rào cản từ nhận thức khi triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 cấp xã
Một số ý kiến về việc thực hiện cơ chế “phân cấp” theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(08/12/2016 05:18)
Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 35 và Chuyên viên khóa 37
Sáng 08/12/2016, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Bế giảng 02 lớp bồi dưỡng  ...
Tin mới nhất

Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Không đơn thuần là thất thoát ngân sách

Năm 2018: 80% thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Một cửa quốc gia

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khoá 35 và Chuyên viên khóa 37

Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học năm 2016

Bàn về thi tuyển các chức danh công chức lãnh đạo hiện nay

Kỷ cương và đồng hành

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.