Thực tiễn - Kinh nghiệm
Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tại thành phố Đà Nẵng

Cán bộ cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở là những người thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, được nhân dân hiểu nhất. Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thạo việc, miệng nói, tay làm, có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn là yêu cầu cấp bách cả trước mắt và lâu dài. Thời gian gần đây, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, đội ngũ CBCC cấp cơ sở được chú trọng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ chính sách ngày càng hoàn thiện, tăng về mặt số lượng, trình độ và kiến thức các mặt được nâng lên. Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ CBCC cấp cơ sở vẫn là khâu yếu kém; nội dung chương trình đào tạo còn bất cập; quy hoạch còn bị động, chắp vá; chế độ, chính sách chưa thật sự thoả đáng...

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò và xác định thanh niên là lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Từ đó, xây dựng được thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới “có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khoẻ, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý thức vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu”(1).

Phụ nữ tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã/phường): nhìn từ kết quả khảo sát ý kiến người dân ở bốn tỉnh thành

1. Đặt vấn đề

Ở nước ta, do chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Nho giáo, lại trải qua một thời kỳ dài sống dưới chế độ thực dân nửa phong kiến, nên vấn đề bất bình đẳng giới rất nghiêm trọng. Sau Cánh mạng tháng Tám năm 1945, với bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946) và tiếp đó là hàng loạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; với Luật Bình đẳng giới năm 2006 được ban hành cùng hàng loạt các luật, pháp lệnh khác; và gần đây nhất, với Hiến pháp năm 2013, có thể nói, các văn bản Hiến pháp, pháp luật, chính sách này đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện để điều chỉnh các mối quan hệ giới với nhiều tiến bộ về quan hệ giới trong các lĩnh vực hoạt động của con người, từ gia đình đến cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, với tư cách là một sản phẩm văn hóa - xã hội, hiện tượng bất bình đẳng giới vẫn bộc lộ ở mọi cấp độ trong đời sống xã hội, nhất là những lĩnh vực liên quan đến quan hệ giới khi tham gia vào hệ thống chính trị ở cấp cơ sở hiện nay. Thực tế này đang đặt ra các câu hỏi như: Cơ hội tham gia hệ thống chính trị cơ sở của phụ nữ so với nam giới là như thế nào? Vị thế và tiếng nói của phụ nữ trong hệ thống chính trị cơ sở cấp xã/phường đang thể hiện ra sao? 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác vận động bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2016 - 2021

Trong vận động bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng. Khoản 3 Điều 62 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 qui định: "Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.” Như vậy, pháp luật nước ta qui định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là chủ thể tổ chức vận động bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp.

TIN MỚI NHẤT
Gỡ nút thắt chồng chéo chức năng, nhiệm vụ
Kinh nghiệm của một số nước về phòng, chống tham nhũng
Cải thiện dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai ở Đắk Nông: Bắt đầu từ cán bộ thực thi
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/03/2017 09:04)
Lễ Công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Chiều ngày 21/03/2017, tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ  ...
Tin mới nhất

Điện Biên:Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức cấp xã

Kỷ luật cá nhân vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà

Chính phủ điện tử: Bộ Tài chính, Đà Nẵng dẫn đầu về mức độ sẵn sàng

Hà Giang: Bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Nội vụ ở Việt Nam hiện nay

Công nhận 6 xã đảo thuộc tỉnh Tiền Giang

Long An: Nhiều chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao trong thực hiện quy chế dân chủ và thi đua dân vận khéo

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.