Thực tiễn - Kinh nghiệm
Phụ nữ tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã/phường): nhìn từ kết quả khảo sát ý kiến người dân ở bốn tỉnh thành

1. Đặt vấn đề

Ở nước ta, do chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Nho giáo, lại trải qua một thời kỳ dài sống dưới chế độ thực dân nửa phong kiến, nên vấn đề bất bình đẳng giới rất nghiêm trọng. Sau Cánh mạng tháng Tám năm 1945, với bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946) và tiếp đó là hàng loạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; với Luật Bình đẳng giới năm 2006 được ban hành cùng hàng loạt các luật, pháp lệnh khác; và gần đây nhất, với Hiến pháp năm 2013, có thể nói, các văn bản Hiến pháp, pháp luật, chính sách này đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện để điều chỉnh các mối quan hệ giới với nhiều tiến bộ về quan hệ giới trong các lĩnh vực hoạt động của con người, từ gia đình đến cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, với tư cách là một sản phẩm văn hóa - xã hội, hiện tượng bất bình đẳng giới vẫn bộc lộ ở mọi cấp độ trong đời sống xã hội, nhất là những lĩnh vực liên quan đến quan hệ giới khi tham gia vào hệ thống chính trị ở cấp cơ sở hiện nay. Thực tế này đang đặt ra các câu hỏi như: Cơ hội tham gia hệ thống chính trị cơ sở của phụ nữ so với nam giới là như thế nào? Vị thế và tiếng nói của phụ nữ trong hệ thống chính trị cơ sở cấp xã/phường đang thể hiện ra sao? 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác vận động bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2016 - 2021

Trong vận động bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng. Khoản 3 Điều 62 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 qui định: "Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.” Như vậy, pháp luật nước ta qui định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là chủ thể tổ chức vận động bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp.

Chuyển giao chính sách và kinh nghiệm quốc tế - Cách nhìn từ áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đối với thực tiễn ở Việt Nam

1. Mô hình chuyển giao chính sách (policy transfer) và vấn đề áp dụng kinh nghiệm tốt (best practice) đối với các quốc gia

Lâu nay, khi ban hành một chính sách hoặc tổ chức thực hiện một mô hình mới, các nhà quản lý thường đặt vấn đề học hỏi kinh nghiệm hay, mô hình thành công của các quốc gia phát triển trên thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các mối liên hệ về phát triển kinh tế - xã hội, sự hình thành các cộng đồng kinh tế, cộng đồng quốc tế thì sự gia tăng của việc chuyển giao chính sách và áp dụng các kinh nghiệm hay trên thế giới là vấn đề quan tâm của các nhà khoa học chính sách công, hành chính công cũng như các nhà nghiên cứu vấn đề hành chính so sánh và thể chế chính trị. Khái niệm chuyển giao chính sách được các nhà khoa học hành chính thiết lập trên một mô hình được gọi là theo dõi quá trình chính sách từ lúc thiết lập, thực thi cho tới những bài học được rút ra trên cơ sở tự nguyện tiếp nhận mô hình mẫu hoặc bắt buộc phải học tập mô hình chính sách đó của một quốc gia. Ví dụ Canada thường được coi là quốc gia luôn học tập các mô hình của Vương quốc Anh hoặc nước Mỹ, tuy nhiên, nước Mỹ lại là nước học tập chính sách quản lý thuốc lá của Canada; hoặc ví dụ nước Anh đã học tập thành công kinh nghiệm về chính sách an sinh xã hội và việc làm của nước Mỹ, nhưng lại thất bại trong việc áp dụng mô hình Tổ chức hỗ trợ trẻ em (Child Support Agency) từ nước Mỹ. Như vậy, chuyển giao chính sách được nhìn nhận chủ yếu từ đối tượng tiếp nhận và áp dụng mô hình, kinh nghiệm tốt. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn còn ít các nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, trực tiếp tới quá trình chuyển giao chính sách. Bên cạnh đó, câu hỏi được đặt ra là tại sao có mô hình chính sách được thực hiện thành công ở quốc gia này nhưng lại không thể áp dụng được ở quốc gia khác. Đâu là sự khác biệt? Phân tích việc chuyển giao và áp dụng mô hình chính sách bao gồm những nội dung gì?

Hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Vấn đề thu hồi tài sản phạm tội đã được đề cập trong một số công ước quốc tế, tuy nhiên chỉ sau khi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) ra đời, chế định về thu hồi tài sản mới được quy định tương đối đầy đủ và toàn diện như những chuẩn mực tối thiểu cho công tác thu hồi tài sản nói chung trên toàn cầu. Công ước đã dành riêng một chương về chế định thu hồi tài sản với tuyên bố: Việc hoàn trả tài sản theo quy định tại chương này là nguyên tắc căn bản của Công ước này, và các quốc gia thành viên sẽ dành cho nhau sự hợp tác và trợ giúp tối đa trong vấn đề này (Điều 51 UNCAC).

TIN MỚI NHẤT
Thái Bình nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Đắk Nông ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
Rạch ròi quản lý với thực thi
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/02/2017 02:34)
Họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”
Sáng 21/2/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính,  ...
Tin mới nhất

Hà Nội: Các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ sau Tết

Nhiều bất cập khi chia tách văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành phố

Bà Rịa- Vũng Tàu sát hạch, loại công chức 'làm việc lừng chừng'

Xây dựng mô hình thành phố thông minh đạt chuẩn các chỉ số thành phố thế giới

Cần Thơ tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước

Ninh Bình đẩy mạnh giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù

TP Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.