Thực tiễn - Kinh nghiệm
Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Hiến pháp năm 2013 và việc thể chế hóa nguyên tắc này trong Bộ luật Tố tụng hình sự để phù hợp với tinh thần của Hiến pháp mới
1. Khái quát chung về nguyên tắc suy đoán vô tội
Suy đoán vô tội là một trong những nguyên tắc cơ bản, được ứng dụng rộng rãi trong nền khoa học pháp lý hiện đại. Ngày nay, nguyên tắc suy đoán vô tội được nhiều Nhà nước coi là nguyên tắc của tố tụng hình sự, được đánh giá là thành tựu vĩ đại của văn minh pháp lý trong việc bảo vệ quyền con người. Nguyên tắc này đã được công nhận trong Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948, Công ước quốc tế về Quyền chính trị, dân sự năm 1966 của Liên hiệp quốc. Nguyên tắc suy đoán vô tội được Việt Nam cam kết thực hiện thông qua sự kiện Việt Nam gia nhập Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ngày 24/9/1982. Chính vì tầm quan trọng như vậy nên trong những năm qua, nguyên tắc suy đoán vô tội luôn được sự quan tâm, không chỉ được đề cập rất nhiều trong những hội nghị khoa học và các hội nghị về tư pháp mà còn trở thành một yêu cầu bức thiết trong hoạt động xây dựng pháp luật cũng như trong hoạt động thực tiễn.
Tự do tôn giáo ở Việt Nam - những cái nhìn gần

1. Một ngày chủ nhật, nhận được email của một người bạn Anh dễ có đến hơn mươi năm quen biết. Bức thư không dài, vỏn vẹn vài dòng hỏi thăm, nhưng lại khiến người nhận chú ý, bởi chỉ một câu của tác giả: “Việt Nam đã trở thành nơi không thể nào quên và không bao giờ hết nhớ đối với tôi”. 85 tuổi, gần 30 năm gắn bó với Việt Nam, Len A-đi-xơ (Len Aldis) là một cái tên quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Mà Việt Nam cũng quen thuộc với ông đến mức, nhắm mắt Len cũng đếm được từng bước chuyển mình của đất nước này. Trong email, Len chỉ nhắn, nếu ông có cơ hội thăm Việt Nam lần nữa, thì nhớ dẫn ông đi dạo một vòng Hà Nội. Vậy là lại nhớ vào một chủ nhật nào đấy, năm mà Len đến Việt Nam gần đây, qua khách sạn trên phố Bảo Khánh gần Hồ Gươm chở ông đi dạo, Len nói chở ông đi thăm nhà thờ. Định đưa ông ra Nhà Thờ Lớn ở gần đấy cho tiện, nhưng Len nhất quyết muốn ra Nhà thờ Cửa Bắc để nghe một buổi giảng đạo và ngắm giáo dân Hà thành đi lễ, bởi đơn giản là các nhà thờ khác ông đi rồi. Đáng ngạc nhiên là Len có thể nhớ được hầu hết các nhà thờ ở Hà Nội. Có lẽ là như lời Len nói, một phần cũng bởi vì ông chưa bao giờ thôi hết ngạc nhiên và khâm phục khả năng gìn giữ và bảo tồn các kiến trúc nhà thờ ở Việt Nam.

Hiện thực hóa hệ giá trị Việt Nam và các giải pháp cải cách thể chế văn hóa trong giai đoạn mới

Xây dựng hệ giá trị Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới là vấn đề từ lâu đã được các nghị quyết của Đảng, các công trình nghiên cứu xác lập, bổ sung và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, từ lý luận đến thực tiễn hóa hệ giá trị là một vấn đề không đơn giản, đòi hỏi sự chủ động nghiên cứu, tìm tòi cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể về kinh tế, xã hội, chính trị, đặc trưng văn hóa, bản sắc dân tộc trong tình hình mới và xu thế khách quan của thời đại.

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Suốt một thời gian dài, trong pháp luật nước ta, thuật ngữ viên chức không thực sự có ý nghĩa xác định, nên pháp luật cũng không có quy định riêng mang tính đặc thù đối với viên chức. Điều này phù hợp với điều kiện lịch sử, xã hội cụ thể của nước ta trong những năm trước đây. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu phân công lao động ngày càng rõ rệt do xác định lại vai trò của Nhà nước đối với xã hội, lao động của những người trực tiếp sử dụng quyền lực nhà nước và những người không sử dụng quyền lực nhà nước (nhưng ít nhiều thay mặt nhà nước cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho nhân dân - dịch vụ công) ngày càng có sự khác biệt. Nhu cầu chuyên biệt hóa trong sự điều chỉnh của pháp luật đối với những nhóm lực lượng lao động khác nhau này ngày càng lớn là nguyên nhân dẫn tới việc tách các quy định về viên chức ra khỏi các quy định về cán bộ, công chức và vì vậy, Luật Viên chức đã được ban hành.

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ
1. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cán bộ nữ
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ, chăm lo tới lực lượng phụ nữ và phát triển đội ngũ cán bộ nữ thông qua việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, luật pháp, chính sách liên quan tới công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ. Ngày 27/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW (Nghị quyết số 11) về công tác phụ nữ với quan điểm "xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng" và nhiệm vụ "xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Đồng thời, Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua năm 2007 là một bước tiến quan trọng, là công cụ để thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
Về tính chính đáng trong tổ chức và vận hành của các cơ quan nhà nước hiện nay

Trong một xã hội dân chủ, tính chính đáng trong chính trị là vấn đề hệ trọng, liên quan trực tiếp đến hiệu lực thực thi quyền lực chính trị, cũng như hiệu lực của một mệnh lệnh, chỉ thị phát ra từ một cơ quan quyền lực. Nếu sự xác lập quyền lực của một cá nhân hay một tổ chức, nếu một mệnh lệnh đưa ra từ các chủ thể quyền lực đó không có tính chính đáng, thì cá nhân hay tổ chức quyền lực đó khó có thể bắt buộc được khách thể thực hiện nghiêm chỉnh. Tính chính đáng của một cơ quan quyền lực tạo nên sức mạnh, hiệu quả trong thực thi quyền lực.

Không cố du nhập những kinh nghiệm của nước ngoài để cho ra đời những quy định rất hay, rất đẹp trên giấy

Những năm gần đây, việc tham khảo kinh nghiệm lập pháp của quốc tế là hoạt động được các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra dự án luật thực hiện khá nhiều. Tuy nhiên, các báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhìn chung còn khá tản mạn và thường chỉ tập trung nghiên cứu các quy định trên văn bản, rất ít những nghiên cứu về thành công, thất bại trong thực tế áp dụng luật. Tại Hội thảo Thực tiễn và thách thức trong chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội, các đại biểu nêu rõ: Chuyển hóa luật là rất cần thiết nhưng không nên cố du nhập những kinh nghiệm của nước ngoài để cho ra đời những văn bản pháp luật đọc lên thì tưởng là rất hay, rất đẹp nhưng tác dụng lại rất hạn chế.

TIN MỚI NHẤT
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tiếp Đại sứ - Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam
Từ khái niệm "quy phạm pháp luật" đến việc sử dụng các thuật ngữ pháp lý khác có liên quan
Tuyển chọn công chức theo năng lực tại một số quốc gia trên thế giới
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(16/01/2017 03:26)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tiếp Đại sứ - Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam
Sáng 16/1, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã có buổi tiếp ngài Bruno Angelet, Đại sứ - Trưởng phái đoàn  ...
Tin mới nhất

Dân vận khéo

Thành lập Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tinh giản biên chế: Việc khó, cần quyết tâm cao

Quyết tâm nâng cao chỉ số hài lòng

Thủ tướng quyết định nhân sự một số cơ quan

Năm 2016: Xử lý 20 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng

Biên chế và chất lượng công chức

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.