Thực tiễn - Kinh nghiệm
Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều tiến bộ. Không ít cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò nòng cốt thực hiện công cuộc đổi mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thường xuyên được quan tâm, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Tuy nhiên, hiện nay trong Đảng xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nhận định: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra 27 biểu hiện cụ thể nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay, cần thực hiện tốt những biện pháp sau:

Hệ thống công vụ việc làm và việc nâng cao chất lượng công vụ, tinh giản biên chế

Nói vị trí việc làm hay chức nghiệp chỉ là cách phản ánh những cách thức khác nhau, nhưng có mục đích chung là phương pháp dùng người như thế nào trong nền công vụ. Khi nghiên cứu mỗi quan điểm hay phương pháp, thường có xu hướng bỏ qua những điều không cơ bản, thứ yếu, chỉ giữ lại cái căn bản, cốt lõi. Đó gọi là phương pháp cá biệt hóa. Nhưng xã hội là những quan hệ tác động đa chiều và mỗi yếu tố thường thay đổi vai trò của sự tác động. Do đó, tư cách con người thường bị tác động của hoàn cảnh. Trong nền công vụ, một trong những yếu tố rất quan trọng mà nó thể hiện chính là hoàn cảnh của thể chế. Pháp luật chi phối mạnh mẽ đối với các hành vi thực thi công vụ của công chức. Trong khi đó, hệ thống pháp luật nước ta còn hạn chế về tính hệ thống, xác định quan hệ và hành vi, mối quan hệ ngay trong một quy phạm pháp luật (giữa giả định, quy định và chế tài). Bên cạnh đó, những yếu tố lịch sử của nền công vụ sẽ là những tác nhân rất quan trọng liên quan đến việc dùng người hiệu quả vào công vụ.

20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta

Cách đây hơn 20 năm, Nghị quyết Trung ương ba khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành. Đây là sự thể chế hóa đường lối cán bộ của Đảng nhằm tạo ra bước chuyển biến căn bản và toàn diện của đội ngũ cán bộ. 20 năm qua, Chiến lược cán bộ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, tạo khung thể chế cho sự định hình và phát triển đội ngũ cán bộ của thời kỳ  phát triển mới của đất nước. Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài: "20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta" của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam

Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng của sự tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngay từ thế kỷ 18, nhà bác học Lê Quý Đôn (1726 - 1784) đã tổng kết và đề ra bốn nguyên lý trị nước: “Phi nông bất ổn - Phi công bất phú - Phi thương bất hoạt - Phi trí bất hưng”(1). Để nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của nguyên lý thứ tư, ông nêu ra một khảo dị “Phi trí tắc vong”. Điều đó có nghĩa là: không có trí thức, hiền tài, hoặc không biết sử dụng trí thức, hiền tài, thì chắc chắn là mất nước, chứ không chỉ đơn giản là đất nước không hưng thịnh.

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn từ cơ sở

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, nhiều địa phương, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở vẫn còn cồng kềnh,chồng chéo, nhiều đầu mối. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước còn rất lớn, nhất là ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nhưng hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình trên đang tác động trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, uy tín của cấp ủy, chính quyền và niềm tin của nhân dân.

Phát triển văn hóa nghề cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp

Thị trường lao động trong nước và ngoài nước hiện nay cạnh tranh gay gắt về chất lượng người lao động không chỉ ở kỹ năng, tay nghề mà còn ở trình độ văn hóa nghề. Do đó, việc xây dựng và phát triển văn hóa nghề cho người lao động đang trở thành vấn đề cấp thiết, là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển. Học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp được đào tạo ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn với các ngành, nghề chủ yếu thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh tế, thương mại dịch vụ,… là nguồn bổ sung quan trọng và trực tiếp cho lực lượng lao động xã hội trong tương lai. Điều đó đòi hỏi, trong quá trình đào tạo các nhà trường không chỉ cung cấp, trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn phải trang bị cả văn hóa nghề cho người học nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Những yếu tố ảnh hưởng đến ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức

Hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức ngày càng đòi hỏi chặt chẽ, chuyên nghiệp nhằm đạt được hiệu lực và hiệu quả. Có rất nhiều yêu cầu đặt ra đối với người thực thi công vụ, trong đó yêu cầu có tính bao trùm là tính trách nhiệm của người thực thi công vụ. Quá trình cải cách hành chính trên toàn bộ hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước thời gian qua đã thu được những kết quả đáng kể nhằm hướng đến một nền hành chính phục vụ vì lợi ích của người dân. Xuất phát từ ý nghĩa đó, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được đánh giá là rất quan trọng và yếu tố “trách nhiệm” của người thực thi công vụ ngày càng thu hút sự quan tâm của xã hội. Nhìn nhận một cách khách quan có thể nhận thấy trong toàn bộ hệ thống các cơ quan quản lý hành chính nhà nước vẫn còn không ít cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Do đó, “Việc xây dựng một đội ngũ công chức có trách nhiệm, chuyên nghiệp cũng chính là nhiệm vụ quan trọng để qua đó phòng ngừa hiệu quả việc lạm dụng quyền lực, ngăn chặn tham nhũng, lợi ích nhóm gây mất niềm tin trong nhân dân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước hiện nay"(1).

TIN MỚI NHẤT
Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Hà Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII)
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Nâng cao năng suất lao động - Yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tố cáo qua điện thoại: Ăn lương dân đóng thuế thì dân yêu cầu phải làm

Không có chuyện cán bộ không làm được việc vẫn ngồi “ghế” lãnh đạo

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch đặc khu có cần Bộ Nội vụ giới thiệu?

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh

Quảng Ngãi: Còn nhiều hạn chế trong cải cách hành chính

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên hiện nay

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cán bộ nữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay về “tự bảo vệ” Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

Chế định hợp đồng trong Luật Viên chức

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.