Thời sự - Chính trị
Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục ghi nhận nguyên tắc phân công, phối hợp quyền lực nhà nước, đồng thời quy định rõ các chủ thể thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp: “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp”; “Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp”; “Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp” (các Điều 69, 94, 102). Đặc biệt, nguyên tắc “kiểm soát” được bổ sung, “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”(Điều 2). Quy định mới này cụ thể hóa một bước phát triển về lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta.

Mối quan hệ giữa đạo đức công vụ và pháp luật công vụ - một số khía cạnh lý luận

Văn hóa công vụ là một khái niệm, một phạm trù rộng, được tạo bởi văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Từ góc nhìn luật học thì bộ phận “vật thể” của văn hóa công vụ là tất cả các quy định thể chế pháp luật công vụ; còn “văn hóa phi vật thể” trong công vụ là những nhận thức, quan niệm của con người về những hành vi, thái độ, cách xử sự trong quan hệ công vụ, chuẩn mực cần có của người thi hành công vụ. Văn hóa công vụ được thể hiện dưới nhiều hình thức, biểu hiện khác nhau, mà một trong những biểu hiện của nó là đạo đức công vụ, đạo đức của người thi hành công vụ. Trong bài viết này tập trung phân tích đạo đức công vụ và pháp luật về công vụ ở khía cạnh pháp lý của vấn đề.

Mô hình vị trí việc làm và giải pháp nhân lực trong ngành Giáo dục ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

1. Về mô hình vị trí việc làm

Hiện nay, trên thế giới có ba mô hình cơ bản về tổ chức công vụ đang được áp dụng là mô hình chức nghiệp hay còn gọi là mô hình ngạch, bậc; mô hình việc làm hay còn gọi là vị trí việc làm và mô hình hỗn hợp. Trong xu thế xây dựng nhà nước hiện đại, chuyển dần từ nền hành chính truyền thống sang nền hành chính phát triển, đẩy mạnh cải cách công vụ, nhiều nước có mô hình công vụ chức nghiệp là chủ yếu, trong đó có Việt Nam đang dịch chuyển dần sang nền công vụ việc làm với các mức độ khác nhau.

Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị cơ sở giáo dục và đào tạo

Đổi mới nền giáo dục Việt Nam là nhu cầu cần thiết đã được khẳng định tại Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết đề ra 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có giải pháp “xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) về giáo dục, đào tạo và trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương. Phân định công tác (QLNN) với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo…”. Như vậy, phân định công tác QLNN với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo trở thành một vấn đề cần làm rõ trong công tác QLNN về giáo dục và đào tạo.

Xây dựng tổ chức học tập đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay

Học tập là chìa khóa của thành công, trong nhiều trường hợp có thể nói đó là yếu tố sống còn của bất cứ tổ chức nào, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thay đổi và phức tạp như hiện nay. Thông qua học tập, năng lực làm việc của mỗi cá nhân trong tổ chức sẽ được cải thiện. Kiến thức và kỹ năng liên tục được bổ sung và trang bị từ quá trình học tập ở cả bên trong và bên ngoài tổ chức sẽ giúp các cá nhân làm việc tốt hơn. Học tập cũng giúp cho mỗi cá nhân có thêm động lực làm việc, có khả năng thích ứng cao với những thay đổi… Tất cả những yếu tố này giúp cho tổ chức đạt được mục tiêu đề ra một cách dễ dàng hơn. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển tổ chức học tập trong những năm gần đây được xem là một chiến lược quan trọng nhằm phát triển tổ chức ở cả khu vực công và tư. Thông qua phân tích về đặc điểm và lợi ích của tổ chức học tập, về bối cảnh và yêu cầu đặt ra hiện nay với các tổ chức hành chính nhà nước, bài viết khẳng định sự cần thiết và nêu lên một số vấn đề cần quan tâm nhằm xây dựng tổ chức hành chính nhà nước thành tổ chức học tập. 

Nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình bồi dưỡng công chức, đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam nhằm hướng tới việc thay đổi trạng thái của cơ chế hành chính hiện hành, làm cho nó phù hợp với yêu cầu của thời kỳ phát triển mới của đất nước. Nội dung của cải cách nền hành chính nhà nước bao gồm: cải cách thể chế hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đặt ra vô cùng cấp bách vì đây là đội ngũ đóng vai trò trực tiếp và quan trọng tác động đến tiến trình cải cách hành chính. Mặt khác, Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ công chức nhà nước có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Để đạt được mục tiêu này, việc đào tạo, bồi dưỡng công chức ở nước ta thời gian qua được tiến hành theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau nhằm làm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày một sát hơn, phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn trong hoạt động công vụ của công chức.

Nhân dân làm chủ trong quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Trong xây dựng chế độ dân chủ XHCN ở nước ta, một chế độ xã hội “dân là chủ và dân làm chủ” Đảng đã sớm đề cập đến mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tại Đại hội VI, Đảng đã coi “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là “cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội”(1). Cơ chế đó một mặt khẳng định vai trò của ba thành tố hợp thành,  mặt khác cũng chỉ ra tính biện chứng khách quan (ràng buộc, đòi hỏi có nhau và tác động, quy định qua lại với nhau) giữa chúng.

TIN MỚI NHẤT
Vai trò của Chính phủ Singapore trong hành trình cải cách dịch vụ công
Hà Nội: Đề xuất tinh gọn, chỉ còn 48 Ban chỉ đạo Thành phố
Hậu Giang: “Cải cách con người” để nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/08/2017 04:00)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp đoàn cán bộ, công chức chính quyền địa phương nước bạn Lào
Sáng ngày 17/8/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã có buổi tiếp đoàn cán bộ, công chức chính quyền  ...
Tin mới nhất

Bảo hiến vì quyền con người trong Hiến pháp 2013

Càng cải cách càng rườm rà?

Thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý công chức của UBND tỉnh Gia Lai

Những khâu dễ bị làm sai trong quy trình công tác cán bộ

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh

Thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Cải cách hành chính: Cần gỡ những "nút thắt" và lực cản

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 và việc xây dựng Luật về hoạt động của Chủ tịch nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.