Nghiên cứu - Trao đổi
Ứng dụng một số học thuyết quản trị nhân lực vào xây dựng pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm ở Việt Nam hiện nay

Một số học thuyết quản trị nhân lực để xây dựng pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm như: Trường phái cổ điển của F.W.Taylor, trường phái của Elton Mayo… đã có từ xa xưa khi con người biết lao động theo từng nhóm đòi hỏi có sự tổ chức và phối hợp làm việc. Việt Nam đang trong xu thế hội nhập quốc tế, xu thế chuyển đổi từ nền hành chính công truyền thống sang nền hành chính công hiện đại và việc áp dụng mô hình quản lý khu vực tư vào khu vực công. Chính vì vậy, việc ứng dụng những ưu điểm các học thuyết quản trị nhân lực là nội dung rất quan trọng để xây dựng pháp luật về chế độ công vụ theo vị trí việc làm ở nước ta hiện nay.

Vai trò của Nhà nước trong điều kiện xã hội hóa dịch vụ công

Thời gian gần đây, thuật ngữ “xã hội hóa” trong cải cách dịch vụ công không chỉ được đề cập trong các văn bản mang tính chất định hướng của Đảng, Nhà nước, mà còn được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Liên quan đến công việc quản lý nhà nước, thuật ngữ này được sử dụng như một “giải pháp” cho cải cách việc cung ứng các dịch vụ công ích gắn liền với một số lĩnh vực như công chứng, xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường… Theo cách này, vai trò cung ứng dịch vụ của các đối tượng sẽ có sự thay đổi: chuyển từ sự độc quyền của nhà nước sang hướng mở rộng cung ứng các dịch vụ này ra ngoài khu vực nhà nước nhằm tập hợp nguồn lực của xã hội để cùng thực hiện mục tiêu cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công. Phá bỏ sự độc quyền, bao cấp của nhà nước một mặt sẽ giảm tải được gánh nặng cho các cơ quan công quyền, mặt khác huy động được các nguồn lực trong xã hội. Bên cạnh đó, xã hội hóa còn được hiểu là quá trình để mọi người được tham gia bình đẳng vào môi trường lành mạnh, được thụ hưởng những lợi ích công bằng do dịch vụ công đem lại.

Những tác động của các thể chế quốc tế đến nhà nước quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa

Hầu hết các nước trên thế giới, bất kể là nước phát triển, đang phát triển, chậmphát triển cũng đang trải qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở các mức độ khác nhauvàchịu những ảnh hưởng, tác động từ quá trình hội nhập, toàn cầu hoá. Từ quá trình này, nền kinh tế liên kết giữa các quốc gia, dòng dịch chuyển thực sự của hoạt động tài chính và công nghiệp đã và đang xoá nhòacác đường biên giới quốc gia trên bản đồ. Những đường biên giới này đã và đang biếnmất trên phạm vi rộng lớn, theo đó quyền lựccủa các nhà nước quốc gia đối với các vấn đề như tỷgiá hối đoái, mức thuế, chính sách công nghiệp, tỷlệ thất nghiệp và nhiều vấn đề khác cũng bị suy giảm.

Phòng ngừa, khắc phục những căn bệnh trong tư duy lãnh đạo, quản lý

Phép biện chứng duy vật là khoa học để nhận thức và cải tạo thế giới, trong đó 5 nguyên tắcphương pháp luận duy vật biện chứng (khách quan, toàn diện - hệ thống, lịch sử - cụ thể, phát triển và thực tiễn) là chỉ dẫn cụ thể cho nhận thức và thực hành. Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, nếu quán triệt đúng đắn và đầy đủ 5 nguyên tắc nêu trên sẽ tối ưu hóahoạt động của người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, trong thực tế, 5 nguyên tắc này thường bị vi phạm ở mức độ này hay mức độ khác, thậm chí làm trái. Do đó, vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận duy vật biện chứng để nhận diện các căn bệnh trong nhận thức và hoạt động thực tiễn và tìm biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, sửa chữa có ý nghĩa cấp bách trong điều kiện hiện nay.

Trách nhiệm hoàn trả của công chức theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

1. Các quy định của pháp luật về trách nhiệm hoàn trả

Thực hiện trách nhiệm bồi thường (TNBT) của Nhà nước được đặt ra lần đầu tại Nghị định số 47-CP ngày 03/5/1997 của Chính phủ quy định về việc giải quyết bồi thường thiệt hại (BTTH) do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra. Ngày 17/3/2003, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 về BTTH cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra. Đặc biệt, ngày 18/6/2009 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTNN), có hiệu lực từ ngày 01/01/2010, quy định về trách nhiệm hoàn trả (TNHT) của người thi hành công vụ.

TIN MỚI NHẤT
Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới
Sự cần thiết phải ban hành Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thu, chi ngân sách nhà nước
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(20/09/2017 02:43)
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học mới 2017 – 2018
Sáng ngày 20/9/2017, tại Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018  ...
Tin mới nhất

Chính phủ điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính

Thu thập, xử lý thông tin trong hoạt động giám sát: Nắm bắt kịp thời, đề xuất phù hợp

Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thay đổi thành viên

Giao cơ quan quản lý xác minh tài sản, thu nhập có khó khả thi?

TPHCM: Kiểm tra công vụ, xử lý cán bộ, công chức sách nhiễu dân

Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thu, chi ngân sách nhà nước

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học mới 2017 – 2018

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.