Nghiên cứu - Trao đổi
Nâng cao hiệu lực giám sát của QH và HĐND

Dân nguyện là hoạt động không thể thiếu của Nhà nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác dân nguyện luôn là nhu cầu và mục tiêu trong hoạt động của QH, HĐND. Tại Hội nghị Nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện ở khu vực phía Nam gắn với triển khai thi hành Hiến pháp 2013 do Ban Dân nguyện tổ chức tại Phú Quốc, Kiên Giang, nhiều ĐBQH cho rằng, trách nhiệm của ĐBQH, Đoàn ĐBQH là kiên nhẫn, theo đến cùng vấn đề giám sát. Để kết quả giám sát đạt hiệu quả cao, tới đây, trong Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND cần quy định chế tài đối với các chủ thể không thực hiện kiến nghị giám sát, nhất là trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Trong công tác cán bộ, việc đánh giá và sử dụng cán bộ là các khâu cực kỳ quan trọng. Đánh giá chính xác cán bộ là cơ sở cho việc quyết định bố trí, sử dụng hợp lý, tạo động lực mạnh mẽ, động viên cán bộ cống hiến sức lực, tài trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá cán bộ không đúng, không chính xác có thể dẫn đến sử dụng cán bộ một cách tùy tiện, làm mất đi động lực phấn đấu của từng cá nhân, thậm chí làm xáo trộn tâm lý của cả một tập thể, gây nên sự trầm lắng, trì trệ trong công việc. Bởi vậy, đánh giá và sử dụng cán bộ phải được xem xét, thực hiện thống nhất trên nền tảng những quan điểm và phương pháp đúng đắn, khoa học.

Quan điểm của Đảng về phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của thời kỳ hội nhập đang trở thành đòi hỏi bức thiết của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Việt Nam có lợi thế về dân số đông, đang trong thời kỳ “dân số vàng” nên lực lượng lao động khá dồi dào. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để đất nước ta thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020 . Tuy nhiên, thực tế chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn nhiều bất cập, cần được cải thiện.

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm thành công Đại hội XII của Đảng

Quá trình lãnh đạo cách mạng hơn 85 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn “Cán bộ là gốc của công việc; mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần nhấn mạnh “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của nhiệm vụ then chốt”.

Vai trò của Bộ Nội vụ trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước
1. Cơ sở chính trị - pháp lý của cải cách bộ máy nhà nước mà trọng tâm là cải cách nền hành chính
Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 đã quyết định đường lối đổi mới đất nước, một quyết định có tính cách mạng từ nhận thức tới hành động trong việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là bước chuyển đổi có ý nghĩa lịch sử, Đảng và nhà nước ta đã vượt lên chính mình, tạo nền tảng cho một thời kì phát triển kinh tế - xã hội đầy sinh động với nhiều thành tựu ngoạn mục đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng nghiêm trọng trước bờ vực của sự sụp đổ để phát triển từ đầu những năm 90 trở lại đây.
TIN MỚI NHẤT
Bế giảng khóa bồi dưỡng kiến thức hành chính công dành cho công chức cấp vụ trưởng của Bộ Hành chính công Băng-la-đét tại Việt Nam
Tài phán hành chính - cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của tư pháp đối với hành pháp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Chuyển đổi vị trí công tác 752 cán bộ, công chức, viên chức
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(24/04/2017 03:46)
Bế giảng khóa bồi dưỡng kiến thức hành chính công dành cho công chức cấp vụ trưởng của Bộ Hành chính công Băng-la-đét tại Việt Nam
Chiều ngày 24/4/2017, tại Hà Nội, Học viện Hành chính quốc gia tổ chức Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng về hành chính công dành  ...
Tin mới nhất

Hà Nội lập Tổ công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu 4 Bộ kiểm tra thông tin báo nêu

Bộ Chính trị kiểm tra công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Giám sát cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tăng tính chủ động cho địa phương

Thủ tướng ký Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ

Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hậu Giang - Kết quả và kinh nghiệm

Quyền hành pháp và chủ thể thực hiện quyền hành pháp

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 và việc xây dựng Luật về hoạt động của Chủ tịch nước

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp huyện, cấp xã

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.