Nghiên cứu - Trao đổi
Một số biến đổi của nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa dưới góc độ lý luận

Toàn cầu hóa tạo ra quá trình hội nhập trên nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng sâu sắc đến các quốc gia không chỉ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn dẫn đến sự biến đổi của cả nhà nước và pháp luật. Toàn cầu hóa làm suy yếu những nền tảng cấu thành có tính truyền thống của nhà nước - quốc gia, từ đó tác động tạo ra những biến đổi về pháp luật. Bài viết phân tích một số biến đổi của nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa nhằm góp phần vào sự phát triển và hoàn thiện vấn đề lý luận về nhà nước và pháp luật hiện nay tại Việt Nam.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013 được ban hành đã thể hiện sự trưởng thành rõ rệt trong nhận thức, tư duy và kỹ thuật lập hiến của Việt Nam. Quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần và nội dung Hiến pháp mới đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song cũng còn những hạn chế, yếu kém. Vì vậy, hệ thống lại những quy định mới về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Hiến pháp năm 2013 và xác định những phương hướng chính để nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp là nội dung quan trọng cần chú ý hiện nay.

Phát triển hành chính công trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

Hành chính công là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà nước nên chịu sự tác động của nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Nền hành chính công ở nước ta vẫn còn ở mức độ thấp, việc quản lý, điều hành còn nhiều vấn đề bất cập. Vì vậy, bên cạnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cần thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy hành chính công phát triển, như: xây dựng lý thuyết quản lý phù hợp, tăng cường năng lực của công chức, hợp tác chặt chẽ giữa khu vực công và khu vực tư, mở rộng quyền lực cho cộng đồng dân cư…

Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển

1. Chính phủ kiến tạo phát triển và cải cách hành chính nhà nước

Từ những năm 1970 của thế kỷ XX, làn sóng cải cách, chuyển đổi từ chính phủ quản lý truyền thống sang “chính phủ kiến tạo phát triển” hoặc “chính phủ doanh nghiệp” phù hợp với xu thế toàn cầu hóa được các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Canada,.. đề xướng và thực hiện. Theo đó, khái niệm “developmental state - nhà nước kiến tạo” lần đầu tiên được Chalmers Johnson nêu ra để chỉ mô hình nhà nước kiến tạo phát triển Nhật Bản “một trong những mục đích chính trong việc mở đầu ý tưởng về nhà nước kiến tạo phát triển tư bản là để vượt qua sự tương phản giữa nền kinh tế Hoa Kỳ và Liên bang Xô viết”(1). Đó là mô hình “nhà nước không phải đóng vai trò thống soái như trong các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng cũng không chỉ đóng vai trò thụ động “điều chỉnh” như ở các nước Anh, Mỹ mà có một vai trò lớn hơn, đặc biệt trong việc định hướng và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực kinh tế trọng tâm một cách nhất quán và trong thời gian dài”(2).

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

1. Một số yếu tố liên quan

Cụm từ “đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” (ĐVHCKTĐB) được sử dụng và ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Xét trên tổng thể về phân loại đơn vị hành chính ở Việt Nam, theo Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Việt Nam có 4 nhóm và 11 loại đơn vị hành chính. Cấp tỉnh (nhóm 1) có 2 loại; cấp huyện (nhóm 2) có 5 loại; cấp xã (nhóm 3) có 3 loại. Riêng ĐVHCKTĐB (nhóm 4) chưa có phân loại (theo Hiến pháp, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015). Như vậy, chỉ có 3 loại như dự thảo Luật ĐVHCKTĐB đề ra hay sẽ có nhiều loại.

TIN MỚI NHẤT
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngọn lửa cải cách đã được lan toả nhiều hơn tới các địa phương
Nghệ An: Chấn chỉnh việc cán bộ, công chức đi muộn, về sớm, chỉ lo làm việc cá nhân
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/03/2018 03:15)
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023
Sáng 23/03/2018, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.  ...
Tin mới nhất

Thanh Hóa: Hơn 99% hồ sơ qua Trung tâm hành chính công cấp tỉnh được giải quyết đúng hạn

Quảng Ninh: Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính ở Bắc Ninh

Hà Nội: Khẳng định tính đúng đắn của mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

Hải Phòng: Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ xã, phường, thị trấn hiện nay

Cơ chế đặc thù - Động lực thúc đẩy TPHCM phát triển: Không chờ vào “bánh ngân sách”

New Zealand – quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới

Tin xem nhiều

Quản lý nhà nước về kinh tế - một số vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới

Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Làm tốt công tác cán bộ - giải pháp quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Một số vấn đề về chính sách công ở Việt Nam hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.