Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng
Lòng dân với Đảng 02/02/2015 01:07
Suốt chiều dài lịch sử 85 năm qua, Đảng ta đã gánh vác và hoàn thành trọng trách lớn lao mà lịch sử dân tộc lựa chọn, nhân dân giao phó, lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Thành tựu đó đã chứng  ...
Xem tiếp
Triển lãm 85 năm chặng đường vẻ vang của Đảng 29/01/2015 01:00
Nội dung triển lãm gồm 4 phần: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) Đảng lãnh đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc và thống nhất đất nước (1945 - 1975) Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và  ...
Xem tiếp
Mối quan hệ giữa Đảng với Dân qua tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 27/01/2015 02:18
Với bút danh XYZ, tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc” nhằm nâng cao trình độ lý luận, phẩm chất đạo đức, đặc biệt tác phong công tác của người cán bộ, đáp ứng những yêu cầu mới của cách mạng. Trong tác phẩm này,  ...
Xem tiếp
Một đảng trong sáng nhất định được ngợi ca 26/01/2015 02:33
Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa…”, PGS.NGND Lê  ...
Xem tiếp
Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam 19/01/2015 03:05
1. Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) - Đặc điểm của thời kỳ này là cách mạng Việt Nam đã có đội tiên phong lãnh đạo là Đảng Cộng sản với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, đưa cách mạng nước ta phát triển theo xu thế của thời đại đã  ...
Xem tiếp
Sứ mệnh của đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới 19/01/2015 03:00
Sau 30 năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Tổ quốc ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó cùng với quá khứ vẻ vang, những chiến công chói lọi trong các cuộc chiến tranh giải phóng  ...
Xem tiếp
Những thành tựu trong xây dựng Đảng qua gần 30 năm đổi mới 19/01/2015 02:56
Nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng, trân trọng giới thiệu bài viết ''Xây dựng Đảng qua gần 30 năm đổi mới'' của PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.  ...
Xem tiếp
Dân chủ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 19/01/2015 02:31
Lý luận và thực tiễn đã khẳng định, chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta chỉ có thể được xây dựng, thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện, triệt để dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của một chính đảng duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng mác-xit  ...
Xem tiếp
Xứng đáng với niềm tin yêu của dân tộc 19/01/2015 02:27
85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời  ...
Xem tiếp
Tin mới nhất

Khẩn trương ban hành quy định về bổ nhiệm lãnh đạo của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

Hà Nội giảm 189 phòng, ban, đơn vị sự nghiệp

Kết quả công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

Nhà nước Việt Nam vì quyền con người và quyền dân tộc tự quyết

Không ‘chúc Tết, phong bì’: Thêm một thông điệp về Chính phủ liêm chính

Các chỉ số đánh giá hiệu quả cung ứng dịch vụ hành chính công ở nước ta hiện nay

Đà Nẵng: 100% phường, xã tiếp nhận liên thông văn bản điện tử

Video nổi bật
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

LIÊN KẾT WEBSITE KHÁC

Giới thiệu sách

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.