Hà Nội, Ngày 10/12/2018

Bộ Nội vụ: Trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ

Ngày đăng: 17/07/2014   10:33
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 10/1/2008, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn tặng thưởng Huân chương cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn  cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ đã đến dự và chúc mừng các đồng chí được tặng thưởng Huân chương.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Văn Tuấn nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí được tặng thưởng Huân chương và khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích và cống hiến to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dự ng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ trưởng Trần Văn Tuấn tin tưởng cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chính phủ giao phó và cũng là để đáp lại những đóng góp, công hiến và sự tin tưởng của các đồng chí. Bộ trưởng chúc các đồng chí được trao tặng Huân chương luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự góp ý của các đồng chí vào công việc chung của bộ.

Thay mặt các đồng chí được đón nhận Huân chương, đồng chí Vũ Trọng Kiên - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước đã ghi nhận những đóng góp, thành tích và tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; đồng thời chúc các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ luôn mạnh khỏe, đạt được nhiều thành tích cao trong công tác để Bộ ngày càng phát triển vững mạnh

 Tin, ảnh: Trần Kiên

Bài đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước số 1/2008

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).

Thể lệ gửi bài đăng

Thông tin tuyên truyền